یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
توربین بخار
روشی جدید برای کاهش تلفات ترمودینامیکی و مکانیکی در توربین‌های بخار
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ / علمی و آموزشی
روشی جدید برای کاهش تلفات ترمودینامیکی و مکانیکی در توربین‌های بخار
محقق دانشگاه حکیم سبزواری در پژوهشی مشترک با اعضای هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، روشی جدید جهت کاهش تلفات ترمودینامیکی و مکانیکی پدیده چگالش توربین‌های بخار ارائه کرد.
  دانشگاه حکیم سبزواری  توربین بخار
اثرات مخرب قطرات مایع در توربین‌های بخار
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ / علمی و آموزشی
اثرات مخرب قطرات مایع در توربین‌های بخار
در تازه‌ترین پژوهش انجام شده در دانشگاه حکیم سبزواری، کاهش اثرات پدیده مخرب حضور قطرات مایع در توربین‌های بخار با به‌کارگیری روش نوین تولید شبکه NURBS بررسی شد.
  پژوهش  توربین بخار  دانشگاه حکیم سبزواری