پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۹ / 3 December, 2020
منابع کنکور 1400
منابع کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ / کنکور
منابع کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ کنکور مطابق نظام آموزشی جدید خواهد بود و تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد و مثبت است.
 •