دوشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۹ / 10 August, 2020
نانو ورق‌های فومیزه
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ / نانو ورق‌های فومیزه / شرکت دانش بنیان / جمهوری آذربایجان
از تولید سفیدترین پیگمنت تا صادرات ورق‌های نانویی با کاربرد در کابینت به آذربایجان
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر تولید نانو پودرهای تیتانوکس به عنوان سفیدترین پیگمنت، موفق به تولید نانو ورق‌های فومیزه برای کاربرد در ساخت کابینت و با قابلیت پیچ‌کاری و حکاکی بر روی آن شدند و به گفته آنها پس از صادرات این محصول به آذربایجان درصدد صادرات آن به کشورهای عراق و عمان هستند.
 •  •  •