پنجشنبه, ۳ مهر, ۱۳۹۹ / 24 September, 2020
کانون فیلم و عکس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ / فیلم بی محتوا ببینید / نشریه نمای نزدیک / کانون فیلم و عکس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
"لطفا فیلم بی‌محتوا ببینید"
شماره جدید نمای نزدیک، نشریه کانون فیلم و عکس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شد.
 •  •  •