یکشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۸ / 19 January, 2020
PCP
روش جدیدی برای کنترل و تبدیل CO۲ کشف شد
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ / علمی و آموزشی
روش جدیدی برای کنترل و تبدیل CO۲ کشف شد
گروهی از دانشمندان ژاپنی یک ماده جدید ساخته‌اند که می‌تواند به شکل موثر گاز کربن دی اکسید را کنترل و تبدیل کند.
  کربن دی اکسید  PCP