شنبه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۹ / 8 August, 2020
صلاح النمروش
ارتش لیبی به حملات شبانه جنگنده های ناشناس پاسخ می دهد
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ / لیبی / صلاح النمروش / پایگاه هوایی / خلیفه حفتر / فایز السراج / دولت وفاق ملی لیبی
ارتش لیبی به حملات شبانه جنگنده های ناشناس پاسخ می دهد
سرپرست وزارت دفاع دولت وفاق ملی لیبی گفت که ارتش این کشور به حملات هوایی و شبانه جنگنده های ناشناس به یک پایگاه هوایی استراتژیک لیبی پاسخ خواهد داد.
 •  •  •  •  •  •