پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019

میراث اخلاقی حزب الله


میراث اخلاقی حزب الله
تابستان امسال خاطره ای است از هجوم اسرائیل به لبنان و مقاومت لبنان و حزب الله كه در روح سرخورده و غم كهنه مسلمانان، غرور و شادی دمید. تهاجمی كه از لحاظ اقتصادی برای حزب الله لبنان و لبنان بسیار پرهزینه بود. پیروزی جنگی در قالب كلاسیك آن برای هیچ كدام از طرفین به دست نیامد ولی افكار عمومی جهان، رسانه ها و مطبوعات جهان، و اكثریت كارشناسان و متخصصان سیاسی و خاورمیانه، حزب الله را پیروز این نبرد اعلام كردند. پیروزی كه پیامدهای بسیار داشته و خواهد داشت و احتمالاً سال های آینده شاهد مقالات و كتابهای فراوان در تحلیل پیامدهای این پیروزی خواهیم بود.
این نخستین جنگ اسرائیل با مسلمانان شیعه بود و به همین جهت اسرائیل و همپیمانانش بسیار كوشیدند آن را به عاملی برای تفرقه در جهان اسلام تبدیل كنند ، مواضع اولیه بعضی از رهبران كشورهای عربی شاید آنها را به پیگیری این سیاست بیشتر تشویق و ترغیب كرد، ولی در مقابل حزب الله با واقع بینی و عقل گرایی از هرگونه خودنمایی و تأكید غیرضروری اجتناب كردند و همواره در عین صحبت های اندكی كه در طول نبرد پخش شد مظلومیت خود و اراده خود به مقاومت را به نمایش گذاشتند. در حالی دولت لبنان از رهبران و بعضی كشورهای عربی انتقاد و گله نمود كه حزب الله به این موضوع تأكیدی نداشت.
آنها هرگز تهدیدی بیش از لزوم و خارج از اندازه را اعلام نكردند و همواره تشدید عملیات خود را منوط به گسترش جنگ و تهاجم از طرف اسرائیل كردند ، آنها اعصاب خود را از دست ندادند و همواره دامنه ادعاهای خود را محدود به موضوعات منطقی كردند و فقط از لبنان در مقابل اسرائیل دفاع كردند، آنها وظیفه بزرگی از جهان اسلام را به عهده گرفته بودند و دراین مقطع وارد سیاست های درونی كشور های اسلامی و منطقه نشدند و لذا كشور های مسلمان و حتی كشورهایی كه ابتدا مواضعی متفاوت داشتند درمقابل این دیپلماسی موفق و زیر فشار افكار عمومی جهان اسلام و جهان به مدافعان حزب الله تبدیل شدند .
آنها كشته می دادند، می جنگیدند ، شهرها و روستاهای آنها با خاك یكسان می شد ولی چندان مصاحبه نمی كردند، شعار نمی دادند، و در حد لازم و منطقی از سلاح های خود استفاده می كردند بی جهت به خرج و قدرت سلاح های خود نیفزودند تا توجیهی برای خشونت بیشتر و تغییر موضع روانی جهان نسبت به آنها شود و نسبت به آن دسته از مسلمانان كه نیاز بیشتری به وقت برای تغییر موضع خود داشتند زبان شماتت و اعتراض نگشودند، تفرقه ای حاصل نشد، آنها قهرمان جهان اسلام شدند و در نتیجه پشتیبانان آنها از جمله ایران نیز از نظر دیپلماتیك و موقعیت منطقه ای در وضعیت بهتری قرار گرفتند ، سوریه از جنگ سرد و فشارهایی كه بر آن تحمیل شده بود خارج و موقعیت ایران در منطقه برجسته تر شد .
اسرائیل با هجوم به جنوب لبنان و تأسیسات عمده اقتصادی و زیربنایی دو هدف را دنبال می كرد، اول اینكه به مردم لبنان این پیام را القا كند كه جنگ آنها با حزب الله و مردم جنوب لبنان است و دوم اینكه این حزب الله بوده است كه باعث این تخریب و بدبختی برای آنها گردیده است و در نتیجه بین مردم لبنان تفرقه ایجاد كند. رسانه های جمعی و دیپلماسی طرفدار اسرائیل نیز در جهت این هدف اسرائیل تا به آخر اقدام نمود سعی براین بود كه به ضعف و ناتوانی دولت و ارتش لبنان پابفشارند و دولت لبنان را از حزب الله جدا نمایند. نمایندگان برجسته دیپلماسی كشورهای بخصوص غربی به بیروت و اسرائیل سفر كردند تا نشان دهند كه دو كشور به كمك میانجی های بلندپایه جهانی دارند مذاكره می كنند تامسأله ای كه حزب الله ایجاد كرده حل شود . اگر درآن مقاطع حزب الله اشتباه می كرد و بر دولت لبنان می تاخت و درآمد و شد مقامات برجسته دیپلماتیك مشكل ایجاد می كرد و یا مثلاً برای اعتراض وزرای خود را از كابینه و یا نمایندگان خود را از پارلمان لبنان خارج می كرد، بطور قطع به دشمنان خود در لبنان این امكان را می داد تا درجهت اهداف خود قدم عمده ای بردارند ولی درتمام طول نبرد، در زمان مذاكرات مربوط به قطعنامه توقف جنگ و مذاكرات بعد از توقف جنگ، حزب الله هرگز دولت لبنان را زیرسؤال نبرد و همچنان جزئی از ساختار سیاسی لبنان و دولت لبنان باقی ماند و البته دولت لبنان و نمایندگان آن نیز از حزب الله و مقاومت آن دفاع كردند و آن را جزئی از مقاومت و افتخارات لبنان دانستند، نخست وزیر لبنان به رایس وزیرخارجه آمریكا اجازه ورود به لبنان را نداد و نمایندگان و سفرای لبنان در سازمان ملل و كشورهای دیگر همواره به دفاع از مقاومت پرداختند، مصاحبه های بسیار حساب شده و قوی از دیپلماتهای حرفه ای و برجسته لبنانی در رسانه های جهانی، در پایتخت های عمده كشورهای غربی بدون شك تأثیر فراوانی در ایجاد تصویری واقعی تر از جنگ لبنان شد.
حزب الله از موقعیت خود برای قدرت بیشتر و فشار به دولت لبنان در هیچ مرحله ای استفاده نكرد. دولت لبنان مدافع و آنها همواره لبنانی و جزئی از لبنان و دولت لبنان بودند.
آنها در پروسه مذاكرات مربوط به توقف جنگ و ترتیبات بعد از آن ازجمله ورود نیروهای ارتش لبنان به جنوب جایی كه خون آنها هنوز زمین را قرمز داشت استقبال كردند، جهانیان در مقابل این تواضع و همكاری و همدلی، شكست سیاستهای اسرائیل و آمریكا كه برای تفرقه در دولت و ملت لبنان برنامه ریزی شده بود به نظاره نشستند.
اسرائیل و آمریكا با هجوم، تداوم و تخریب بنیانهای اقتصادی لبنان می خواستند حزب الله را عامل بدبختی و مشكلات اقتصادی مردم لبنان قلمداد كنند. آنها همه تأسیسات، خانه و مغازه های مردم را كوبیدند. حزب الله ایستاد ولی به مردم كمك كرد كه خود را نجات دهند، هرگز سپر انسانی گزارش نشد. در رسانه های ارتباط جمعی هیچ گزارشی از رفتار غیراخلاقی و یا حتی خشن از حزب الله گزارش نشد، هیچكدام از پناهندگان با حجاب و بی حجاب، مسلمان و غیرمسلمان، جوان، پیر كه از جنوب لبنان مهاجرت كرده بودند حتی گله ای از حزب الله بر زبان نراندند، اموالی به غارت نرفته بود، دزدان بر خرابه های بمباران حضور نداشتند، همه جا فقط دستی بود برای كمك، اگرچه شاید با بضاعت اندك، اوجی بود از اخلاق و اخلاص و نه از تعصب و یا عقده های خفته و به محض توقف جنگ حزب الله اسلحه بر زمین نهاد و به یاری آنها شتافت كه می خواستند به دیار و خانه خود برگردند. بنیادی ایجاد نشد، بلكه كمكهای مؤثر نقدی به مردم داده شد و در كمك خود تبعیض قائل نشدند و حتی بر غیر مسلمانها كه صدمه دیده بودند رسیدند و تلویزیونهای جهانی صحنه های خنده خانواده ای مسیحی را بر خرابه های آپارتمانشان در لبنان كه كمكهای حزب الله را دریافت كرده بودند به تصویر كشیدند كه نمادی بود از كارایی و صداقت حزب الله در بازسازی اولیه لبنان، مردم لبنان از حزب الله جدا نشدند كه حزب الله ارزش حضور و پشتیبانی مردم را می دانست و به جهت كار در جامعه لبنان دیدی باز برگزیده بود و لذا به نمادی از محدودیت و جداسازی تبدیل نشده بود. بلكه با مقاومت خود و دیدی باز ناسیونالیسم همه لبنانی ها را تحت تأثیر قرارداده بود و این استراتژی بود كه با تمام سیاستها و حتی تخریبهایی كه اعتراض مدافعین همیشگی اسرائیل را نیز برانگیخته بود، حزب الله را بیشتر به مردم لبنان نزدیك كرد. ولی حزب الله نه در پی بهره جویی از موفقیت جدید خود بود بلكه با تواضع اعلام داشت ما تصور چنین تخریبی را در ابتدا نمی كردیم و بدین سان نشان داد نه در پی فریب بلكه رابطه ای صادقانه با مردم است.
حزب الله در طی تهاجم و پس از آن تاكنون توانسته است توطئه تفرقه درجهان اسلام، تفرقه در دولت و نظام سیاسی لبنان و تفرقه بین مردم لبنان را خنثی كند و بر عكس نمادی شود برای افتخار اسلام نیرویی برای دولت لبنان و عاملی برای تسكین دردهای مردم لبنان، عقل گرایی حزب الله و رفتار آنها آنچنان بود كه هرچه زمان تهاجم طولانی تر می شد، حتی رسانه های غربی كه بیشتر تحت نفوذ قدرتهای دیگراند، بیشتر به آنها تمایل پیدامی كردند و ماهواره ها نه وسیله ای علیه بلكه عاملی برای نمایش حماسه، اخلاص و پشتیبانی مردم لبنان و جهان از حزب الله شدند آنها از خود گذشتند و تواضع كردند و دركنار مردم ماندند، هیاهو راه نینداختند، نیروهای حزب الله قدرت گرفتند ولی از آن برای انتقام جویی تسویه حساب و تحمیل استفاده نبردند، حزب الله حتی نسبت به فیلمی كه اسرائیل از بی شخصیتی یك فرمانده ارتش لبنان در زمان تهاجم به نمایش گذاشت عكس العمل نشان نداد ، آنها حالا درگیر كمك و بازسازی بودند و وظیفه برخورد به آن فرمانده به عهده دولت و ارتش لبنان بود.
البته حزب الله و لبنان نیز در این تحول صدمه بسیار دیده اند، تهدید رسمی اسرائیل برای ترور دبیركل حزب الله و احتمال اینكه اسرائیل برای بازسازی اعتبار از دست رفته دست به اقدام جدیدی بزند خارج از ذهن نیست. لذا نباید داستان را پایان یافته تصور كرد و حزب الله باید همچنان گذشته قابلیت خود را در عرصه سیاسی نشان دهد و بتواند از فضا و محبوبیت به دست آمده استفاده كرده و آنها را تبدیل به اهرمهای مؤثری در بلندمدت كند.
چیزی كه براساس نظریه بیشتر كارشناسان كمتر در خاورمیانه اتفاق افتاده چنانچه حزب الله با احتیاط در سیاستهای خاورمیانه واردشود و بداند كه مقدم كردن منافع مردم لبنان حزب الله را حفظ و نیروی مؤثر در خاورمیانه خواهدكرد و در چارچوب دولت لبنان حركت كند و نگذارد آن را به مخاصمه با دولت و مردم لبنان بكشانند و همچنان با دیدی باز سازمانهای فرهنگی و اقتصادی خود را ارتقا دهد، بدون شك نیرویی بسیار پرقدرت و مؤثر در سیاست و دولت لبنان باقی خواهدماند و از این طریق و به پشتیبانی موفقیتهای به دست آمده می تواند نقش مؤثر خود را در خاورمیانه و منطقه ایفاكند.

دكتر سهراب شهابی( عضو هیأت علمی دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه)

منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

سیاستِ نه جنگ و نه صلح

سیاستِ نه جنگ و نه صلح
●سؤال این است که سیاستِ نه جنگ و نه صلح به نفعِ کیست؟
دیگر کم‌ترین تردید نباید داشت که امپریالیسمِ جسور شده‌ی این زمان که چهار اسبه به‌سوی جهانی سازی‌اش می‌تازد و بی‌پروا شعارِ خصوصی‌سازی را در تمامِ عرصه‌های زندگی بشری به‌صورتِ ارزش‌های مقدس درمی‌آورد، به جنگ بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد.
نیاز به آمار ندارد که شعار مبارزه با تروریسمِ امپریالیست‌ها که دلیلِ تجاوز به افغانستان و عراق بود، چگونه نتایجی به‌بار آورده است. امروز شاهد هستیم که تروریسم نه تنها نابود و یا کم‌رنگ نشده بلکه به مراتب بیش‌ از گذشته‌ای شده است که آمریکای سردسته‌ی امپریالیست‌ها به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم خاورمیانه را مورد تاخت وتاز قرار داده است.
ساده‌انگارانه است که باور کنیم آمریکا برای جهانی بیگانه از ترور و وحشت می‌کوشد و بابتِ آن هزینه می‌کند و خواهانِ جهانی آرام و آسوده برای بشریت است! تردید نباید کرد که این کشورهای غارتگر جهانی اگر کم‌تر از نیمی از همین ثروت‌های منوپول شده‌ی خود را که با تجاوز و کشتار به‌دست آورده‌اند، برای نجاتِ بشریت از فقر و عقب ‌ماندگی و بی‌سوادی اجتماعی و فرهنگی به‌کار می‌بستند، نه فقط ریشه‌ی تروریسم نابود می‌شد بلکه مسیری از توسعه و پیشرفتِ همگانی برای همه‌ی انسان‌ها، درسراسر این کره‌ی خاکی، فراهم می‌آمد که برآیند آن به‌سودِ کلِ بشریت ‌بود .
متأسفانه اکنون چنین نیست و هرگز هم انتظار نمی‌رود که امپریالیست‌ها با موعظه و نصیحت به راه راست هدایت شوند و دست از ادامه‌ی گسترش جهانی سازیِ بی‌وقفه‌ی اقتصادِ انحصاری و منوپول شده‌ی خود بردارند. موضوع این است که باور کنیم امپریالیست‌ها به سرکردگیِ امپریالیسمِ ایالات متحده، هیچ انگیزه‌ای برای نجاتِ بشریت از چنگال محرومیت‌های روبه‌افزایشِ جهانی ندارد و مبارزه‌ی او با تروریسم چیزی جز فریب و دروغ نیست زیرا با کم‌ترین نگاه به مجموعِ عملکردهای آنان باید به یقین بگوییم که تروریسم زاده‌ی اجتناب‌ناپذیر امپریالیسم است.
بهانه‌ی مبارزه با تروریسم چیزی نیست جز این‌که امپریالیست‌ها به جنگ نیاز دارند و تشنه‌ی آن هستند. آنان نیاز به خاورمیانه‌ی بزرگ دارند! آنان نیاز دارند تا بر منابع نفتی و دیگر ثروت‌های طبیعی و انسانیِ منطقه تسلط داشته باشند! آنان می‌خواهند در رقابت با دیگر غارتگران از قافله عقب نمانند و دیگران را در زیر پاهای خود خورد کنند! آنان نیاز دارند تا منطقه در وضعیت نظامی به‌سر برد تا راحت‌تر سیطره‌ی نظامی، سیاسی، فرهنگی و مهم‌تر از همه سیطره‌ی اقتصادی خودشان را اعمال کنند!. به‌واقع امپریالیسم آمریکا اژدهایی هزار سر است که تاریخ شبیه‌ آن را سراغ نداشته و متأسفانه بشریت این زمان است که باید شاهد حضور منحوس آن باشد.
این اژدهای هزار سر که در فنا و نابودی‌اش کم‌ترین تردید را نباید به‌خود راه داد، سری هم دارد که نام آن را می‌توان ایجادِ «حالتِ نه جنگ و نه صلح» نامید.
این وضعیتِ نه جنگ و نه صلح، یکی دیگر از شگرد‌های امپریالیست‌های مردم فریب است که با آن توانسته‌اند منطقه و جهان را آلتِ دست خود کنند. در چنین وضعی هر کشوری به حسبِ موقعیتِ خود یا در تدارکِ تهیه‌ی امکاناتِ نظامی است تا خود را از پیامد‌های حاصله‌ی احتمالی مصون نگاه دارد و یا در صدد کسبِ فرصت‌های بهتر جهتِ بهره‌برداری از آبِ گل‌آلودی است که چنین اوضاعِ نه جنگ و نه صلح برایش به‌وجود آورده است.
همین اوضاعِ آشفته‌ی نه جنگ و نه صلح است که آمریکای علاقه‌مند به کشورهای منطقه! به کمکِ این کشورها می‌آید و می‌خواهد برای آن‌ها چترِ دفاعِ ضد موشکی به‌وجود آورد!. در همین شرایط است که بودجه‌ی نظامی هر یک از این کشورها، به طور رسمی و پنهانی، افزایش نجومی پیدا می‌کند.
روسیه، چین و دیگر کشورهای ریز و درشت به جنب و جوش می‌افتند تا مبادا از قافله عقب بمانند و دستشان از این تجارت سیاه کوتاه بماند. رییس دولتِ چین به عربستان می‌رود، آن دیگری به آن‌جا می‌رود و این دیگری سر از این‌جا درمی‌آورد! همه‌ی این هیاهوها برای چیست؟ برای این است که این منافع‌های سرسام‌آور جابه‌جا ‌شود تا بیش‌ترین‌ِشان به جیبِ کلان سرمایه‌دارانِ انحصارطلبِ جهانی سرازیر شود... برای این است که امپریالیست‌ها می‌خواهند با کشورِ تروریست‌پرور ایران و یا کره‌ی شمالی و یا سوریه و یا عراق، افغانستان، یوگسلاوی و چندتای دیگر که به نوبت خواهند آمد، و ممکن است فردا نوبتِ لقمه‌های بزرگ‌تر هم برسد!، مبارزه کنند تا عدالتِ جهانی خودشان را در همه‌ی کشورها برقرار سازند؟.
بپذیریم که امپریالیست‌ها حیله‌گرانی هستند که برای رسیدن به مقاصدی که از آن گریزی ندارند با هروسیله‌ای می‌کوشند تا جهان را مالِ خود کنند! و در این راه از فرو ریختنِ برج‌های دوقلو در نیویورک و یا هرکجای دنیا که باشد هم ابایی نخواهند داشت.
امروز امپریالیسمِ آمریکا دارد با ایران موش و گربه‌ بازی می‌کند! سیاستِ نه جنگ و نه صلح را که در شرایط حاضر برایش بیش‌ترین منافع را داشته است پی‌گرفته تا به‌قولِ معروف هم از توبره بخورد و هم از آخور! چرا؟ برای این‌که با این سیاست کارتل‌ها و تراست‌های اسلحه را فربه‌تر کرده است و از طرف دیگر به دیگر نهادهای اقتصادی امید به بازسازیِ کشورهایی را می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور قابلیتِ چاپیدن را پیدا خواهند کرد! پس لازم است که همه‌ی ارگان‌های ذی‌منافع خودشان را آماده نگه دارند.
سیاست نه جنگ و نه صلح را امپریالیسم دارد تحمیل می‌کند. امپریالیسم با استمرار این سیاست، هم اکنون از آن سودِ اقتصادی غیرقابل انکاری می‌برد و هم رفته رفته افکار عمومی ملل خود و جهان را برای جنگی که همیشه به آن نیاز داشته و دارد، آماده می‌سازد.
اگر گفتار بالا درصدِ قابل قبولی از حقایق را بازتاب دهد، لازم است از خود سؤال کنیم که آیا ما، در خوشبینانه‌ترین حالت، ناخودآگاه سهمی جدی در راستای به کرسی‌نشستنِ اهدافِ امپریالیست‌ها نداریم؟
اگر حقِ ما در استفاده‌ی صلح‌آمیز از فناوری‌های هسته‌ای نزدِ تمام کشورهای جهان و سازمانِ ملل متحد قانونی و پذیرفتنی است، بهتر نیست که به امپریالیست‌های تشنه‌ی جنگ بهانه ندهیم تا به رایگان افکار عمومی ملل خود و منطقه و جهان را نسبت به ما مشوش کنند تا چراغ‌سبز را از آن‌ها برای شعله‌ور کردن جنگی دیگر در منطقه‌ بگیرند؟
صلح‌خواهانِ جهان که گریزی جز مبارزه با امپریالیسم ندارند، باوردارند که نباید آلتِ دست امپریالیست‌ها قرار گرفت و به هر آهنگ آنان خود را به این سو و آن سو لرزاند!. امروز امپریالیست‌ها سیاستِ نه جنگ و نه صلح را مطابقِ منافع خود می‌دانند. فردا که همگان را خریدند و فریب دادند، در به راه انداختنِ جنگ تردید نخواهند کرد.
نه ادامه‌ی تن دادن به سیاستِ نه جنگ و نه صلحِ آن‌ها و نه وقوع جنگی دیگر در منطقه که امروز کشور ما را کاندید کرده‌اند، هیچ‌کدام به نفع ملت ما و مللِ محرومِ منطقه و جهان نیست. باید با رفتار و سیاست‌های مناسب که همان رو کردنِ دستِ دد منشانه‌ی امپریالیست‌ها است، آنان را به قبول شکست در برابر ملت‌ها وادار نمود. افشا کردنِ امپریالیسم، وظیفه‌ی مهمِ صلح‌خواهانِ وطن و جهان است. بهانه‌های آنان را باید با استدلال‌های جهانی‌پسند پاسخ داد. چنین کاری را با کمکِ تمامی صلح‌خواهانِ جهانی می‌توان با هزینه‌هایی بسیار اندک، جامه‌ی عمل پوشاند و امپریالیسم را در اهدافِ جنگ‌طلبانه‌اش ناکام گذاشت. چنین کاری موجب می‌شود تا بسیاری از سرهای این اژدهای هزار سر نابود شود. پیروز باد جبهه‌ی متحدِ صلح‌خواهانِ جهان!

وبگردی
ماجرای عجیب رزمایش قطع اینترنت !
ماجرای عجیب رزمایش قطع اینترنت ! - خبرها حاکی از آن است که رزمایش قطع اینترنت از سوی سازمان پدافند غیر عامل طراحی و مدیریت شده است. اما سازمان پدافند غیر عامل این موضوع را تکذیب کرده است.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.