سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 May, 2018

صورت و سبک قرآن


صورت و سبک قرآن
از آنجا كه قرآن , متنی مقدس و قدسی است , نمی توان و از ادب شرعی به دور است كه درباره آن , هـمـانـنـد سـایـر كـتـابـها سخن گفت , یا آن را در معرض پژوهشهای زبانشناسی و مخصوصا سبك شناسی آورد. ولی از سوی دیگر از آنجا كه قرآن یك سند عظیم الشان زبانی و یك اثر بسیار مهم ادبی است , لذا شـایـد بـا قید احتیاط و رعایت احترام جنبه قدسی قرآن , بتوان به ضرورت بحث و تحقیق از این زاویه نیز به آن نگریست و درباره آن بحث كرد.
نثر در زبان عربی , در عصر جاهلیت و اوان ظهور اسلام , سابقه و نمونه چندانی ندارد. نمونه هایش یا بعضی خطبه هاست یا سجع كاهنان . و در قـرآن سـجـع فراوان هست , كه احتراما و برای آنكه به سجع كاهنان و شعر شبیه نشود به آن فاصله می گویند و مراد از آن كلمات مشابه پایانی هر آیه است . قرآن با شعر عربی هم كه سابقه درخشانی دارد , شباهت ندارد. قـرآن , قول كسانی را كه می گویند قرآن شعر و پیامبر (ص ) شاعر است , به شدت نفی می كند و می فرماید كه به او شعر نیاموخته ایم و سزاوار او نیست ( یس , ۶۹ نیز ـ الحاقه , ۴۱ ). اما در قرآن , جوهر شعری بسیار است . یعنی بیان ظریف و مجازی و انواع استعاره ها و تمثیلات و تشبیهات هنری .
همچنین آیات موزون یا موزون افتاده قرآن نیز از یكصد فقره بیشتر است . با وجود این , و با آنكه نفوذ قرآن در شعر و ادب عربی و فارسی , بسیار عظیم است , ولی قرآن شعر نیست . این نكته و واقعیت هم حیرت آور است كه بین قرآن و سایر كلمات و ماثورات و خطبه ها و احادیث و آثار بازمانده از رسول اللّه (ص ) و علی بن ابیطالب و دیگر بزرگان اسلام , شباهت چندانی دیده نمی شود. و باید گفت كه قرآن نوعی منحصر به فرد و تافته ای است جدا بافته . ارزش موسیقایی كلمات و جملات قرآن نیز از دیرباز مورد توجه محققان بوده است . قابلیت خوشخوانی قرآن و ترتیل و تغنی و همخوانی آن كم نظیر یا بی نظیر است . از سوی دیگر , قرآن با آنكه اینهمه قصص و حكایات در بر دارد , قصه هم نیست . و با وجود اشارات تاریخی , تاریخ هم نیست .
امـا مـهمترین مشخصه و خصیصه ساختاری قرآن كه شاید قدما نیز به آن توجه داشته اند , اسلوب چند وجهی و بلاتشبیه گسسته نمای آن است . یـعـنی شاخه به شاخه شدن معانی و مضامین و قطع پیاپی توالی یك مضمون و مدام از معنایی به معنای دیگر پرداختن . این گسسته نمایی ظاهری قرآن مجید , در فرهنگ و ادب فارسی نظیر دارد. دو كـتـاب عـظیم كه از شاهكارهای جاویدان زبان فارسی هستند , نیز همین اسلوب و ساختار را دارند. نخست مثنوی معنوی اثر مولانا جلال الدین بلخی ( م ۶۷۲ ق ). دوم غزلهای خواجه شمس الدین حافظ ( م ۷۹۲ ق ). در مـورد مـثـنـوی , مرحوم فروزانفر بر آن بوده اند كه تحت تاثیر قرآن , این سبك و سیاق را پیدا كرده است . در مـورد غزلهای حافظ كه به اصطلاح بعضی فارسی زبانهای پاكستان پاشان ( از پاشیدن ) است , نگارنده برای نخستین بار این نظر را مطرح كرده است كه حافظ با انقلابی كه ( به قول آربری ) در غزل كرده است , نه تحت تاثیر سنت شعری و تاریخ غزل فارسی است ( چنانكه غزلش هیچ شباهت صـوری و سـاخـتاری با غزل بزرگترین سلفش سعدی ندارد ) , بلكه تحت تاثیر ساخت و ساختار سوره های قرآن كریم است .
مسلمانها اعم از عرب و غیر عرب , گویی بیم داشته اند كه به این خصیصه اشاره كنند. قـدیـمـتـریـن اشـاره ای كه در این باب دیده می شود حدیثی است كه یكی از معاصران پیامبر كه یـهـودیی به نام سلام بن مشكم بوده است از سر شكوه و گلایه به حضرت (ص ) عرض می كند : چـگـونـه از تـو پیروی كنیم حال آنه قبله ما را ترك كرده ای و كتابی هم كه آورده ای آن طور كه تورات متناسق است , تناسق ( نظم و نسق ) ندارند , كتابی بیاور كه مانوس و متعارف باشد وگرنه ما هم نظیر اینكه تو آورده ای می آوریم . سپس خداوند این آیه را [ در مقام تحدی ] نازل كرد : قل لئن اجتمعت الانس و الجن ... [ اگر انس و جـن هـمـدسـتی كنند كه نظیر این قرآن را بیاورند , نظیر آن را نخواهند آورد , ولو آنكه بعضی پشتیبان بعضی باشند ] ( اسراء , ۸۸ ـ اسباب النزول , سیوطی ) اگر آن یهودی را بهانه جو و نادان و سـخـن نـشـنـاس بـدانیم , در سخن دانی و قرآن شناسی طه حسین , تردیدی نیست كه بحث مـبسوطی در این باره دارد و می نویسد : مثلا موضوعهای سوره بقره بسیار و از هم بیگانه اند , و ایـن خـود دلیل است كه این سوره یكمرتبه نازل نگشته , بلكه به تدریج و خرد خرد نازل می شده است . سپس دهها موضوع و مضمون متنوع سوره بقره را برای نمونه یاد می كند ( ـ آئینه اسلام , نوشته طه حسین . ترجمه محمد ابراهیم آیتی , ص ۱۴۹ - ۱۵۱ ).
از قرآن پژوهان اروپایی گویا ابتدا نولدكه اسلامشناس آلمانی كه مهمترین تاریخ قرآن را نوشته اسـت , در مقاله قرآن كه برای طبع یازدهم دایرهٔ المعارف بریتانیكا نوشته است به این خصیصه از سبك قرآن اشاره كرده و گفته است اصولا ذهن هر پژوهشگر امروزین اروپایی سبك قرآن را به اصطلاح ناپیوسته و پاشان می یابد. ریـچـارد بـل یـكی از برجسته ترین قرآن پژوهان غربی , در كتاب مقدمه بر ترجمه قرآن به این خـصـیـصه اشاره و آن را ناشی از بیدقتی و اشتباه ناسخان و كاتبان وحی می داند ولی مونتگمری وات , قـرآن شـنـاس اسكاتلندی معروف كه این مقدمه او را تهذیب كرده و گسترش داده است , تعلیل او را نادرست می شمارد. آرتـور جـان آربـری كـه از بزرگترین اسلامشناسان و قرآن پژوهان غربی است در مقدمه ترجمه قـرآنش به انگلیسی , و نیز فریتیوف شوآن در كتاب فهم اسلام , بهتر از دیگران به اهمیت هنری و زبانی - ادبی این خصیصه ساختاری قرآن پی برده اند و آن را حسن و هنر قرآن شمرده اند , نه عیب و ایراد آن .
به نظر می رسد كه اعجاز و سبك تقلید ناپذیر و خارق العاده قرآن , جز از این طریق میسر نمی شد. اگر بیان اندیشه با رعایت ترتیب و توالی منطقی و مضمونی در كتابهای دیگر خطی باشد , شیوه بـیـان انـدیـشـه قـرآن حـجـمی و حلقوی و بلكه اگر غریب ننماید كروی است و به قول آربری كنترپوآنی و پلی فونیك است .
اگـر قـرآن مـی خـواسـت هـر مضمون را از فی المثل اندیشه توحیدی و نفی شرك و تعدد آلهه تا هشدار به كافران و منافقان تا قصص یكایك انبیاء تا توصیف جهنم و بهشت , تا تسلی دادن حضرت رسـول (ص ) تـا اشـارات و تلمیحات تاریخی به غزوه ها هریك را در جای خود و از آغاز تا انجام و یـكـبـار برای همیشه بیاورد , سبكش عادی و شاید ملال آور و حداكثر شبیه به تورات ادعایی آن یهودی , یا فی المثل تاریخ طبری می شد. و هرگز نمی توانست همانند صورت فعلی هنری باشد. هنر در این تلفیق و تلفیق هنری است . ( بـرای تـفـصـیـل در ایـن باره تطورالاسالیب النثریهٔ فی الادب العربی , نوشته انیس المقدسی , مـخـصوصا فصلهای اول و دوم همچنین مقاله قرآن و اسلوب هنری حافظ نوشته نگارنده در كـتـاب ذهـن و زبـان حـافـظ و مقدمه بر ترجمه قرآن ( به انگلیسی ) اثر ریچارد بل , ویراسته مونتگمری وات , فقصل پنجم ویژگیهای سبك قرآنی ).


منبع : شبکه قرآن

مطالب مرتبط

هفت وظیفه قرآنی ما

هفت وظیفه قرآنی ما
قرآن کلام خداست و بارقه های امیدبخش آن در رگ عالم جاری است، سخن از فیروزه کلامی است که برخاسته از حنجره ملکوت سموات و خود نشانه ای از حقایق و کمالات است. کلامی جوشیده از چشمه سار آفرینش و متصل به دریای حقیقت که ما در این شوره زار دنیا به تکاپوی آن به سر می بریم.
الف) پیرامون جایگاه قرآن
۱) برتری های کلامی ومعنوی قرآن
یکی از اصول برتری قرآن همین است که مستقیما از جانب خدا و توسط فرشته وحی الهی بر قلب پاک رسول خدا (ص) نازل شده و کلام خداست که تا کنون نیز خدشه و تحریفی در آن ایجاد نشده است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و نیز از آن جهت که برنامه کامل سعادت بشری و راه هدایت انسانهاست و نیز از جهات دیگر بر سایر کتب آسمانی دیگر برتری دارد. برهمین اساس درمیان پیروان سایر ادیان نیز از احترام خاصی برخورداراست. علاوه برآن قرآن، دارای ظاهری زیبا و در عین حال معانی ژرف و عمیقی دارد. وسرچشمه های علوم عالم درآن نهفته و از حقایق ناگفته عالم برخوردار است. درواقع روح و معنای وسیع آن درقالب کلمات یک کتاب نمی گنجد بلکه فراتر از قالب الفاظ است. حرف قرآن را مدان چون ظاهر است/ زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. (مولوی)
- قرآن بلیغ ترین و شیواترین کلام است و اعجاز قرائت و شیوایی کلام آن تاثیر شگرفی بر روح و جان قاری و مستمع می گذارد. پیامبر اکرم (ص)دراین باره فرمودند: «اصدق القول و ابلغ الموعظه و احسن القصص کتاب الله.» ما اگر به آیات قرآن قدری با دقت و تامل بنگریم و به ماورای آن بیندیشیم به حقائق نورانی اش دست خواهیم یافت و عظمت الهی را در کلامش به خوبی درک خواهیم کرد.
۲) هدایت گری قرآن
از این جهت که سخن خداست، حامل آثار وضعی و هدایت بخش داردونفوذآن بر قلبها بسیار است.
خداوند قرآن را برای هدایت بشر نازل کرده و در آن طریق هدایتش را تجلی ساخته است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرموده است: و لقد تجلی الله فی کلامه و لکنهم لایبصرون خدا به تحقیق در کلام خود تجلی یافته اما بشر آن را بخوبی درک نمی کند.
قرآن چراغ راه هدایت بشر برای همه زمانهاوبرای همه نسل هاست، بنابراین باید بیش از پیش بکوشیم تااز هدایت های آن بهره مندشویم و در کنار آن از همه امت ها پیشی بگیریم و لحظه ای از این چراغ روشنگر و هدایت بخش غافل نگردیم.
قال رسول الله (ص):
اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلمه فعلیکم بالقرآن.
قرآن مبتنی بر شیوه های نصح و موعظه حسنه و بلاغت مبین نازل شده است.
چنانکه امام صادق (ع) فرمودند:
ان هذا القرآن فیه منادی الهدی و مصابیح الدجی
در قرآن راهها و شیوه های صحیح هدایت بخشی و انوار هدایت بشری وجود دارد. و آن کس که قول خدا را راهنمای خود قرار دهد، استوارترین راه هدایت رایافته است. اهمیت این بعد از قرآن به حدی است که نه تنهاازماخواسته شده است به قرآن رجوع کنیم وبدان تمسک جوئیم بلکه از توجه به غیر آن نیز منع شدیم چنانکه امام رضا (ع) فرمودند:
لاتطلبوا الهدی فی غیر القرآن قتضلوا.
در غیر از قرآن هدایت نجویید که گمراه خواهید شد.
شرط بهره مندی از قرآن این است که به آن سهل و سبک ننگریم وسعی کنیم به همه ابعاد هدایتگری اش پی ببریم همانطورکه امام علی (ع) با توجه به اقوام بودن بعد هدایت قرآن می فرماید: «من اختار قول الله دلیلا فهدی الی اللتی هی اقوم» هرکس که فرموده خدا را دلیل راه خود قراردهد پس به طریق اقوم هدایت خواهد شد. بنابراین آیات «ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین» و «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم» نیز به همین بعد مهم قرآن اشاره دارند.
۳) جامعیت
قال الله تعالی: «و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء.» ما بر تو کتابی نازل کردیم که بیانگر همه چیزهاست. در قرآن علم اولین و آخرین و آنچه که بشر در دوران عمر خود با آن روبرومی شودو بدان نیازپیدامی کند نهفته است. یعنی علوم اعصار گذشته و آینده، همه در قرآن جمع است و از آنجا که آیات آن برگرفته از علوم آسمانی است، بنابراین هرکس در هر زمانی که تفسیر خاصی از آن ارائه نماید، فصل الخطاب آن به حساب نمی آید.
چنانکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «من اراد الاولین و الآخرین فلیثور القرآن.»
هرکس بخواهد علم اولین و آخرین را دریابد پس به قرآن رجوع نماید. هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
علاوه این آیات و ما فرطنا فی الکتاب من شیء و لا رطب ولا یابس الی فی کتاب مبین. وآیات مشابه آنها در قرآن به همین بعد جامعیت و کمال علمی و معنوی آن اشاره دارند. و کلمات «لایعلمون» و «لایفقهون» درقرآن بدان معناست که بشر به معنای قرآن نخواهد رسید. همانطورکه حضرت علی (ع) فرمودند: ما من شیء الا و علمه فی القرآن و لکن عقول الرجال یعجز عنه. یعنی هیچ چیزی در عالم وجود ندارد مگر آنکه علمش در قرآن است و لیکن عقول بشر از درک آن عاجز است.
ب) وظایف ما:
۱) فراگیری قرآن
قال علی (ع) تعلموا القرآن فانه احسن الحدیث و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب.
قرآن را فرا بگیرید که برترین کلام است. و در آن بیندیشید که بهار قلبهاست. بعد از شناخت جایگاه و درک فضائل قرآن لازم است که به فراگیری صحیح علوم آن بپردازیم. را که قرآن محور اساسی دین و کتاب قانون الهی است و بر هر مسلمانی لازم است که در راه فراگیری آن بکوشد دراین باره امام صادق (ع) فرمودند: «ینبغی للمومن ان لایموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمه.» شایسته است که مسلمان مومن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فراگرفته و یا در حال فراگیری آن باشد. . . علاوه بر فراگیری قرآن وظیفه تعلیم آن به دیگران نیز بر گردن ماست چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرماید: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن رافرابگیردوبه دیگران نیزبیاموزد. . . و این نه بعنوان یک حق بلکه یک تکلیف برای مسلمان تعیین شده است تا در راستای فرادهی قرآن به دیگران نیز کوشا باشد.
۲) تلاوت قرآن
قال رسول الله (ص): افضل العباده قراءه القرآن. برترین عبادات قرائت صحیح قرآن است. بعد از فراگیری قرآن نوبت به قرائت آن می رسد زیرا فراگیری مقدمه ای است برای عمل نیکوی قرائت و نیز تلاوت قرآن در همه حال. البته محدود کردن قرائت قرآن به مجالس ختم و استخاره و یا ترک تلاوت به جهت سبک شمردن آن عملی است که مورد غضب خداوندواقع می شود چنانکه حضرت رسول (ص) فرمودند: «علیک بتلاوه القرآن علی کل حال.»
۳) استماع قرآن
قال الله تعالی، «و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون» هرگاه که قرآن خوانده می شود به آن از دل و جان گوش فرا دهید و سکوتی همراه با تدبر پیشه کنید باشد که مورد رحمت قرآن قرار بگیرید. استماع قرآن در کنار قرائت آن ارزش والائی دارد. و این برای کسانی که از نعمت علم به آن برخوردارند لازم است. البته دیگران نیزمی توانند با گوش دادن به تلاوت قرآن در ثواب تلاوت آن شریک شوند. از آنجا که استماع در لغت به معنی گوش فرا دادن با دقت و تدبر است قاری و یا مستمع هر کدام موفق به تدبر در آن شوند، به هدف آن یعنی همان درک حقیقت نزدیکترمی شوند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: قاری القرآن و المستمع له فی الاجر سواء.
چو قرآن بخوانند دیگر خموش
به آیات قرآن فرا داد گوش
۴) تدبر در قرآن
از دیگر وظایف ما در برابر قرآن تدبر در معنای آن است و خداوند نیزفلسفه نزول قرآن را بر همین محور بیان فرموده است «کتاب انزلناها مبارکا لیدبروا آیاته و لیتذکروا اولوالالباب.»
قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را نازل کردیم تا همه در آیاتش اندیشه کنند ودانایان ازآن پندگیرند. . . . تدبر در قرآن از امور لازم و ضروری است وچون در راستای درک معنای قرآن است زمنیه را برای عمل به آن فراهم می سازد. و باید دانست که روح والای قرآن بدون تدبر در آیات بدست نمی آید چنانکه حضرت علی (ع) فرمودند: «الا لاخیر فی قراته لیس فیها تدبر.» قرائت بدون تدبر لقلقه ای بیش نیست. اگرچه ثواب و بهره خاص خودش را در بر دارد اما کامل نیست و به هدف منتهی نمی شود. چرا که تلاوت، مقدمه درک قرآن است و درک آن نیز بدون اندیشیدن حاصل نمی شود. مسئله تدبرنکردن حکایت کسانی است که خداوند درباره آنها می فرماید:
«افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.»آیا(منافقان)درآیات قرآن اندیشه نمی کنندیا بر دلهایشان خودمهر(جهل ونفاق)زده اند.
۵) عمل به قرآن
اصل برجسته و هدف غایی نزول قرآن و تعلم و قرائت وهمچنین تدبر در آن همه و همه برای عمل است چنانکه خداوند می فرماید:
هذا الکتاب انزلناه مبارکا فاتبعوه. این کتاب را مبارک نازل نمودیم پس، از آن تبعیت نمائید. . . و لذا کسانی که به قرآن عمل نمی کنند و تنها به قرائت آن اکتفاء می کنند، در واقع به شان و مقام والایش بی احترامی کرده اند. . امام صادق (ع) درباره نتیجه کارچنین افرادی می فرماید: «رب تالی القرآن و القرآن یلعنه.» چه بسا تلاوت کننده قرآن که قرآن لعنتش می کند. . . وقتی از حضرت سئوال شد آنان کیانند فرمود کسانی که قرآن را می خوانند اما به آن عمل نمی کنند به تعبیر امام صادق (ع) قرائت قرآن بدون عمل به آن به مثابه تمسخر نسبت به آیات آن است چنانکه می فرماید: «من قراء القرآن من هذه الامه ثم دخل النار فهو ممن کان یتخذ بآیات الله هزوا.» کسی که قرآن رابخواندولی به آن عمل نکندبه آتش دوزخ دچارخواهد شد چرا که گوئی در دنیا به تمسخرقرآن مشغول بوده است.
۶) کشف حقیقت قرآن
لزوم سخن گفتن از حقیقت قرآن به هدف آرمانی نزول آن برمیگردد چرا که قرائت و تلاوت قرآن بدون درک معنی و مفهوم و حقیقت آن بی فایده است و عملا زمینه را برای عمل به آن فراهم نمی سازد. به همین خاطر آنان که اهل قرآن هستند باید در راستای کشف حقیقت آن و نیز تفهیم آن به دیگران بکوشند و حقیقت آن را از برای مردم منکشف سازند، البته باید دانست که علم راسخ قرآن و تاویل و تفسیر آن در نزد اهل بیت (ع) است. بنابراین نمی توان بدون بهره گیری از چشمه های جوشان کلام و علوم آسمانی آنها به حقیقت قرآن دست یافت. چنانچه امام باقر (ع) فرمود: ان ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامه. از جمله علومی که به ما داده شده همانا علم تفسیر قرآن و احکام آن است. امام صادق (ع) نیز فرمودند: «نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تاویله.» ما بحق راسخان در علم تفسیر قرآنیم و ما تاویل آیات آن را بخوبی می دانیم.
۷) حفظ کردن آیات قرآن
حفظ کردن قرآن در دو مفهوم بکارمی رود: یکی محافظت از حریم قرآن و دیگری حفظ آیات آن. مراد مانیز در این مطلب نوع دوم آن است. قال رسول الله (ص): لایعذب الله قلبا وعی القرآن. خداوند قلبی را که قرآن را در خود جای داده عذاب نمی کند. حفظ کردن قرآن و آیات نورانی آن فکر و ذهن و چشم دل بشر را روشن می سازد و ذکر و یاد الهی را در دلها دوام می بخشد و نیز به انسان توفیق رشد و آشنائی با حقایق و معارف آسمانی آن عطا می کند چرا که آیات قرآن با آن روح وسیعش در ذهن افراد جاری می شود و به فرموده امام صادق (ع) توفیق عمل به آن رانیز برای افراد بیشتر فراهم می سازد. «الحاقط بالقرآن و العامل به مع السفره الکرام البرره.» در این روایت حفظ قرآن با عمل نمودن به قرین هم بیان شده اند. یعنی حافظ قرآن وعمل کننده به آن با سفیران طریق کرامت الهی همراه خواهد بود. علاوه بر این خود حفظ کردن قرآن دارای ارزش و اجر شایسته ای است چنانکه امام صادق (ع) فرمودند: ای الذی یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران کسی که قرآن را با مشقت و تحمل سختی حفظ می کند، دو اجر در پیش دارد یکی اجر نفس کار است و دیگری اجر توفیق عمل.... حافظان حقیقی قرآن همان عاملان به آنند که پیامبر اکرم (ص) آنها را برترین گروه امت خویش بیان فرموده است:
«اشراف امتی حمله القرآن.»
و این گروه وارسته اگر حفظ کردنشان با درک مفاهیم و روح والای قرآن و نیز عمل به آن همراه باشند اهل بهشت خواهند بود چنانکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: حمله القرآن عرفاء اهل الجنه. حاملان قرآن عرفاء اهل بهشت خواهند بود.

وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!