شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

آیات نفی اعجاز


آیات نفی اعجاز
در قرآن مجید، معجزه جاودانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای اثبات پیامبریش آیاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد می‌خواهند ثابت کنند که پیامبر اکرم به جز قرآن مجید هیچ معجزه‌ای نداشته است. عده‌ای از افراد ظاهربین و کوته‌نگر نیز با توسل به چنین آیاتی درصد ، تکذیب معجزه‌های پیامبر غیر از قرآن بوده و می‌گویند که پیامبر فقط یک معجزه داشته و آنهم قرآن مجید می‌باشد در حالیکه تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبرل اکرم معجزه‌ فراوانی داشته است و فقط منحصر به قرآن کریم نمی‌باشد و علاوه بر آنها پیامبر اکرم حتی در تمامی معجزات پیامبران گذشته نیز شریک بوده است که در جای خودش تابت گردیده است.
در این نوشتار آیات نفی اعجاز را آورده و به طور خلاصه منظور آنها را بیان خواهیم کرد و روشن خواهد گردید که نفی معجزات اقتراحی مورد نظر است نه همه معجزات.
● بررسی نخستین آیه نفی اعجاز
طرفداران نفی معجزه‌های پیامبر اکرم غیر از قرآن به آیه ۵۹ سوره اسراء اشاره می‌کنند که چنین می‌فرماید: و هیچ چیز مانع نبود که این معجزات درخواستی - در خواستی بهانه جویانه – را بفرستیم جز اینکه پیشینیان - اینگونه آن را تکذیب کردند - از جمله ما به قوم ثمود ناقه داریم- معجزه ای - که روشنگر بود اما بر آن ستم کردند - و ناقه را کشتند - ما معجزات را برای بیم دادن - و اتمام حجت – می‌فرستیم."
منکران معجزه‌های پیامبر می‌گویند پیامبر اکرم طبق آیه فوق هیچ معجزه‌ای نداشته است و علت اینکه پیامبر معجزه‌ای دیگر نیاورده، تکذیب امتهای گذشته بوده که زیر بار آنها نمی‌رفتند.
▪ نقد نظریات منکران
این آیه تنها آن دسته از معجزات را انکار می‌کند که مشرکان بر اساس هوای نفس و دلخواه خویش آن را درخواست می‌کردند و هدفشان این بود که پیامبر بیاورد و آنها را مسخره کنند. مثلا می‌گفتند کوه صفا را بر ایمان طلا کن. که این آیه وقوع چنین معجزه‌هایی را نفی می‌کند نه همه معجزات را، دلیل این مطلب نیز "الف و لام" الآیات در متن عربی قرآن است که این الف و لام، الف و لام عهدی بوده است و بر اساس این قاعده، منظور را از آیات که وقوع آنها را انکار می‌کند آیات مخصوص و معینی بود که از طرف مشرکین برای اذیت و مسخره پیغمبر در خواست می‌کردند یعنی معجزات اقتراحی و ثانیا اینکه اگر انکار امت باعث نیامدن معجزه باشد پس باید خود قرآن نیز که از طرف مشرکین انکار می‌گردید نازل نمی‌شد و مهمترین مطلب اینکه اگر حکمت خدا در موردی، اقتضا نماید که برای هدایت مردم توسط پیامبرش معجزه‌ای بفرستد در این صورت تکذیب ملل گذشته نمی‌تواند مانع این معجزه گردد چرا که اگر تکذیب مردم باعث نیامده معجزه گردد و بالطبع می‌تواند باعث نیامدن پیامبر نیز باشد. پس منظور آیه معجزات ابتدایی که پیامبران برای اثبات پیامبری و هدایت مردم می‌آوردند نیست و آخر اینکه آیاتی در قرآن وجود دارد که نشان می‌دهد منظور از این معجزات، معجزات در خواستی می‌باشد نه همه معجزات که آیه ۳۳ و ۳۲ سوره انفال نمونه‌ای از آنهاست.
"آنگاه مشریکن گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از طرف توست بارانی از سنگ بر ما فرود آر و یا عذاب دردناک بر ما بفرست، ولی (ای پیامبر) تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و ..."
● بررسی دومین آیه نفی اعجاز
دومین آیات مورد استناد منکران آیات ۹۰ تا ۹۳ سوره اسراء می‌باشد که می‌فرماید:
"و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه چشمه‌ای از این سرزمین جاری سازی یا باغی از نخل و انگور در اختیار تو باشد که نهرها در لابه لای آن به جریان اندازی یا قطعات (سنگهای) آسمان را آنچنان که می‌پنداری بر سر ما فرود آوری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما آری یا خانه‌ای پر از طلا داشته باشی یا به آسمان روی. تنها با آسمان رفتن هم ایمان نمی‌آوریم مگر نامه‌ای بر ما از آسمان بیاوری که آن را بخوانیم ...)
که می‌گویند بر اساس این آیات مشرکان از پیامبر معجزه‌هایی در خواست کردند که پیامبر آنها را نیاورد و پیامبر گفت من بشری بیش نیستم و نتیجه می‌گیرند که پیامبر،
معجزه‌ای غیر از قرآن نداشته است.
▪ نقد نظریات منکران
اما این نتیجه‌گیری به دلایل زیر غلط است: چون این معجزات نام برده شده در آیات فوق از نوع معجزات اقتراحی بوده که مشرکین از روی عناد این معجزات را خواسته بودند نه از روی ایمان آوردن، دوم اینکه آنچه که در آیات فوق از پیامبر به عنوان معجزه درخواسته شده، گروهی محال می‌باشد و گروهی دیگر گر چه محال نیست ولی دلیلی بر اثبات پیامبری نیست چون معجزه برای اثبات پیامبری آورده می‌شود.
اما در خواستهایی مشرکین که از نظر عقلی محال است عبارتند از اینکه می‌گفتند اگر راست می‌گویی، سنگهای آسمان را بر سر ما فرود بیاور، در حالیکه قطعه قطعه شدن آسمان و فرو ریختنشان بر زمین، در آستانه قیامت اتفاق می‌افتد چون مستلزم نابودی دنیاست و این کار در پایان عمر دنیا رخ خواهد داد. و می‌گفتند خدا را بیاور تا ما با چشمانمان او را ببینیم و سپس ایمان بیاوریم در حالیکه چون خدا هیچ نیست غیر قابل دیدن می‌باشد که این نیز محال بود و سومین درخواست آنها نامه‌ای از طرف خداوند با دست خط خودش بود که این نیز با توجه به عدم جسمانی بودن خداوند محال بود.
اما آندسته از معجزاتی را که محال نبود ولی اثبات پیامبری را نمی‌کرد بدین ترتیب بود: چشمه زدن و قنات جاری ساختن، مالک بودن باغی پر درخت و دارای نهرها و قناتها و داشتن خانه‌ای از طلا، که ممکن است همه اینها را کسی داشته باشد در حالیکه نه تنها پیامبر نیست، حتی به خدا نیز ایمان نداشته و کافر باشد مثل قارون پس این صفت از معجزات نیز جز معجزه‌هایی است که صورت نگرفته نه همه معجزه‌ها.
● بررسی سومین آیه نفی اعجاز
آخرین دسته از آیاتی که منکرین معجزه‌های پیامبر اکرم صلی الله بدان متوسل می‌شوند آیه بیستم سوره یونس است در این آیه چنین می‌خوانیم که " مشرکان می‌گویند چرا معجزه‌ای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی‌شده بگو غیب (معجزه) به خدا اختصاص دارد شما منتظر باشید و من نیز از منتظرانم.
منکرین می‌گویند از این آیه چنین استفاده می‌شود که مشرکین از پیامبر اکرم معجزه می‌خواستند ولی ایشان می‌گفتند معجزه مختص خداست که نتیجه این سخن آن است که پیامبر به جز قرآن معجزه دیگری نداشته است.
▪ نقد نظریات منکران
همچنانکه که در مطالب قبلی یادآور شدیم منظور از معجزه در این آیه، همه معجزه‌ها نیست بلکه معجزه‌های اقتراحی و در خواستی مشرکین است که نه از روی عقل بلکه از روی عناد و اذیت پیامبر، از وی درخواست می‌نمودند چون آنها معجزه‌های مخصوصی را از آن حضرت در خواست می‌کردند مانند اینکه فرشته‌ای بر وی نازل شود و یا اینکه می‌گفتند او نیز مانند ما می‌خورد و می‌آشامد چرا فرشته‌ای برایش نازل نمی‌شود که به همراهش مردم را راهنمایی کند و اگر منظور آنها از معجزه، پیدا کردن راه هدایت بود باید به هر معجزه‌ای که پیامبر می‌آورد ایمان می‌آوردند و دیگر در معجزه، حالت گزینشی را به خود نمی‌گرفتند.
● جمع‌بندی
از مجموع مطالبی که در پاسخ به منکران اعجاز پیامبر گفته شد چنین نتیجه‌گیری می‌شود که آیات قرآنی نه تنها در حدود نفی معجزه بر پیامبر دلالت ندارند بلکه گروهی از آیات وجود معجزه را تائید می‌کنند و اینکه کسی که ادعای نبوت می‌کند باید به اندازه اثبات ادعایش معجزه بیاورد تا ادعایش را ثابت کند و بیشتر از این نه بر خداوند و نه بر پیامبرش واجب نیست و آخرین مطلب اینکه در میان معجزه‌های گوناگون پیامبر، تنها معجزه‌ای که جنبه جاودانی داشته، قرآن می‌باشد که با همان نیز پیامبر تحدی نموده است و بقیه معجزات ایشات هیچ جاودانه نبوده است.

منبع
ابوالقاسم خویی، البیان، مترجمین محمد صادق نجمی و هاشم زاده هریسی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی چاپ پنجم ۱۳۷۵

منبع : شبکه رشد

مطالب مرتبط

نکته های زیبای قرآنی

نکته های زیبای قرآنی
آنچه پیش رو دارید سلسله نكاتی است كه با آیات الهی عجین شده اند و هركدام به صورت موجز به موضوعات مورد نیاز علاقه مندان به قرآن می پردازد. این نكته ها در حد ممكن كوتاه و كاربردی است زیرا با توجه به هجوم اطلاعات تفصیلی پیرامون شما تنها قصد آن را داریم تا در جمع بندی و استفاده از آن چه می دانید به شما یاری رسانیم.
در این مقال انواری از این دریای نورانی را برای شما فراهم كرده ایم.
● نكته هایی درباره قرآن
▪ این نكته را شنیده اید كه هر كس در دوران جوانی قرآن را قرائت كند در حالی كه به آن ایمان دارد قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود. فكر آن كه قرآن در رگ های انسان گردش كند و در سینه او بتپد آدمی را به وجد
می آورد. جالب آن جاست كه این خصوصیت فقط در مورد جوانان آمده و این فرمایشی از امام صادق (ع) است.
▪ این نكته را هم بشنوید كه قرآن به دو صورت نازل شده است یك بار در شب قدر از لوح محفوظ خداوند به سوی كعبه انزال یافت و یك بار دیگر به صورت تدریجی و طی بیست و سه سال از خداوند به جبرییل و از جبرییل به پیامبر اكرم (ص) تنزیل پیدا كرد. نكته جالب آن كه چون كلمه انزال برای فرود آمدن دفعی و كلمه تنزیل برای نزول تدریجی استفاده می شود در سوره قدر مصدر انزال مشاهده می شود.
▪ آیا می دانید امید بخش ترین آیه قرآن كدام است این مطلب را امام علی(ع) به نقل از رسول خدا(ص) بیان فرمودند: امید بخش ترین آیه قرآن آیه ۱۱۴ سوره هود است. اگر به امید نیاز دارید به سراغ قرآن بروید و این آیه را با اشتیاق جست وجو كنید.
● قصه های قرآنی
▪ بنا به تحقیق ۲۰۸ قطعه داستانی در قرآن مجید آمده است كه برخی ادامه برخی دیگر و بعضی از آنها نیز كامل و مستقل هستند.
▪ نیمی از سوره های قرآن با هنر قصه پردازی به انتقال پیام خود پرداخته اند.
▪ بیشترین قصه های قرآنی ابتدا در سوره اعراف و پس از آن بقره وجود دارند و سوره آل عمران در رتبه سوم قرار دارد.
▪ بیشترین داستان های قرآنی درباره حضرت موسی و قوم بنی اسراییل و فرعونیان است. پس از آن بالاترین آمار متعلق به داستان های حضرت ابراهیم(ع) و داستان های حضرت عیسی (ع) و مادرش حضرت مریم (ع) است.
▪ هیچ یك از داستان های قرآنی براساس خیال پردازی یا شخصیت های فرضی نیستند و همه قصه های قرآن واقعیت داشته و در واقع روایتی الهی از یك رویداد حقیقی هستند.
▪ گروهی از داستان های قرآن با استفهام تقدیری آغاز می شوند. این نوع استفهام یكی از صنایع ادبی در فن داستان نویسی است كه مخاطب را تشویق می كند تا قصه را پی گیری كند. در این روش معمولا داستان با این مقدمه آغاز می شود: آیا این خبر را شنیده اید كه…
▪ گروهی از داستان های قرآنی با روش نوین (چكیده نویسی) آغاز
می شود یعنی قبل از شروع متن اصلی، داستان در جملات كوتاهی چكیده و هدف اصلی داستان می آید و سپس از ایجاد آمادگی ذهنی به اصل مطلب پرداخته می شود. به عنوان نمونه به آیات ۱۰ تا ۲۰ سوره اعراف داستان آفرینش مراجعه كنید.
▪ گاهی از همین روش به صورت معكوس استفاده شده است یعنی ابتدا داستان اصلی آورده شده و سپس به بیان خلاصه و چكیده آن پرداخته شده است تا در جمع بندی به خواننده كمك كند.
▪ شیوه قرآن در بیان قصه های عاشقانه بسیار لطیف و عبرت انگیز است. در قرآن كریم سعی شده است تا با مسائل عشقی به صورت سمبلیك و اشاره وار برخورد شود و از ارائه جزئیات یا به زبان آوردن صریح و زننده خودداری شود. با خواندن داستان یوسف و زلیخا این نكته را در خواهید یافت.
▪ داستان در دل داستان دیگر آورده می شود در حالی كه در زمان های مختلف رخ داده اند. این خصوصیت قرآن باعث می شود تا انسان با دقت و موشكافی سعی در چیدن صحیح قطعات مختلف این داستان ها نماید و تمركز بیشتری پیدا كند.
▪ نكته زیبای دیگر آن كه در قصه های قرآنی جایگاه خاص زنان و نقش تعیین كننده و محوری آنان در اغلب داستان های قرآنی است. زنان در داستان های قرآنی به وضوح معرفی می شوند و شخصیتی مستقل دارند.
▪ قرآن در جاهایی كه می خواهد الگویی عمومی ارائه كند و یا اندرزی فراگیر در داستان های خود مطرح كند از كلمات عامی مانند مردی از خاندان فرعون (مومن/۲۸) یا زن لوط و زن نوح (تحریم/۱۰) استفاده می كند.
● تربیت در قرآن
▪ اگر قصد راهنمایی و تربیت كسی را دارید در قدم اول از گفتار نرم و با محبت بهره گیرید حتی اگر مخاطب شما فرعون سركش یا سران لجوج كفار جاهلی باشند. (طه/۴۴ و شعرا/۲۱۵)
الف) گفتار رفتار آدمی در هر زمان و مكان در حافظه الهی محفوظ است مراقب باشید. (لقمان/۱۶ و كهف/۳۰)
ب) نسبت به انسان های اطرافت احساس مسوولیت كن و آنها را از كارهای بد بازدار و به كارهای خوب تشویق كن. این لازمه استحكام یك پیكر است و بنی آدم اعضای یكدیگرند. (لقمان/۱۷)
ج) در رفتارهای اجتماعی دقت كن! مبادا با غرور رویت را از دیگران برگردانی یا مثل مبتكران راه بروی مبادا تندرو و كندرو شوی میانه روی بهترین روش است مراقب باش صدایت را بر سر كسی بلند نكنی و خلاصه در یك كلام آدم باش. (لقمان/۱۸و۱۹)
▪ قرآن كریم به شدت با پیروی از جمع (خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو) و حركت به دنبال اكثریت مخالف است. قرآن می گوید: اگر بخواهی از اكثریت مردم فقط به این خاطر كه اكثریت هستند پیروی كنی بدون شك از راه خدا دور می شوی. همیشه با چشمان باز تصمیم بگیر. (انعام/۱۱۶ و اسراء/۳۶)
▪ همیشه بزرگ ترها بهترین حرف را نمی زنند و همیشه حرف گوش كنی و اطاعت از بزرگان انسان را به سعادت نمی رساند. این پیام تربیتی قرآن است كه حتی در اطاعت از بزرگان هم گوش و چشمت را باز كن كه فردا فقط و فقط خودت پاسخ گوی اعمالت خواهی بود نه بزرگ ترهایت. (احزاب/۶۷)
▪ علم بهتر است یا ثروت جواب آن را در آیه ۲۴۷ بقره پیدا خواهید كرد.
▪ امانت داری یكی از ارزش مندترین ارزش های قرآنی است. حضرت موسی (ع) را به خاطر امانتداری و قدرتش در خانه حضرت شعیب پناه دادند (قصص/۲۶) و حضرت یوسف را به خاطر امانتداری وعلمش بر خزانه مصر نشاندند (یوسف/۵۵) و حتی رسول خدا(ص) كه از سوی خداوند برگزیده شد مشهور به امانتداری و به محمد امین معروف بود.
▪ اگر می خواهید مخاطبان به سوی شما جذب شوند ابتدا به خودتان بپردازید! روح خشك و سنگین و بی لطافت هیچ گاه در امر تربیت موفق
نمی شود. مهربانی دلسوزی و رقت قلب را در خود بپرورید تا مردم بی آن كه شما متوجه شوید در اطراف شما جمع شوند. (آل عمران/۱۵۹)
▪ آیا دوست دارید كه دشمن خود را به یك دوست تبدیل كنید به هر بدی كه در حق شما كرد با خوبی پاسخ گویید. این را قرآن تجویز می كند. آیه ۳۴ سوره فصلت را بخوانید!
● قرآن و سلامت انسان ها
▪ بخورید و بیاشامید اما به اندازه كافی و لازم زیرا پرخوری و زیاده روی سلامت شما را به خطر می اندازد. (اعراف/۳۱)
▪ همه دردها و ناراحتی های خود را می توانید با قرآن ریشه كن سازید. قرآن بخوانید و به آن عمل كنید و با روح قرآن مرتبط و همنوا شوید تا همه سیستم های روح و جسم شما در تعادل مطلوب خود قرار گیرند. (یونس/۵۷ و اسراء/۸۲)
▪ در فرهنگ قرآنی این خداوند است كه بیماری ها را شفا می دهد و دیگران وسیله و واسطه اند. (شعرا/۸۰)
▪ اصل اول در سلامتی و صحت غذاها به فرموده قرآن آن است كه حلال و پاكیزه باشند. این گونه غذا می تواند مقدمات سلامتی را در بدن انسان فراهم كند اما این كه یك ماده خوراكی واحد با تركیبات غذایی ثابت و مشخص در اثر حلال یا حرام بودن دارای آثار متفاوتی بر سلامت انسان شود بحث علمی بسیار عمیقی می طلبد. (نحل/۱۱۴ و بقره ۱۶۸) حلال یعنی چیزی كه ممنوعیت شرعی ندارد و طیب یعنی چیزی كه موافق طبع سالم انسانی باشد.
▪ بهترین نحوه تغذیه برای سلامت انسان كه مورد سفارش قرآن كریم است خوردن صبحانه و شام است یعنی غذای روزانه در دو وعده اصلی در اول روز و آخر روز صرف شود. این شیوه غذا خوردن بهشتیان است كه در سوره مریم آیه ۶۲ آمده است.
▪ به فرمان قرآن مومنان شایسته ترین افراد در استفاده از نعمت های الهی مانند غذاهای پاكیزه هستند. خداوند می فرماید: چه كسی این غذاهای پاكیزه را بر شما حرام كرده است این ها زیبایی های زندگی دنیاست كه خداوند برای بهترین بندگانش خلق كرده است. پس از نعمت های خداوند استفاده كنید. (اعراف/۳۲ و مائده/۸۷ و ۸۸) به قول امام علی (ع) خداوند همان قدر از حرام شمردن آن چه حلال نموده است ناراحت می شود كه حرام او را نادیده بگیرید و مانند یك امر حلال انجام دهید.
▪ جالب است بدانید كه خداوند مستقیما در قرآن به خوردن گوشت و ماهی و میوه اشاره می كند و آنها را از نعمت های زندگی بخش الهی بر
می شمارد و از ما می خواهد كه از آنها بخوریم كه به ترتیب در سوره مائده آیه ۱ و۹۶ سوره نحل آیه ۱۴ و سوره مومنون آیه ۱۹ آمده است.
▪ مساله خوراك در قرآن آن قدر مهم است كه در یك آیه مستقیما فرمان داده شده است كه انسان با دقت و تامل در غذایی كه می خورد بنگرد (عبس/۲۴) یعنی این كه یك انسان قرآنی باید در نحوه تغذیه خود نهایت دقت را داشته باشد.
▪ خداوند در قرآن كریم خواب را یكی از عوامل سلامت و آرامش روح انسان برمی شمارد و آن را نعمتی قابل ستایش و آیه ای از آیات اعجازآمیز الهی معرفی می كند. (روم/۲۳ و فرقان/۴۷)
▪ آیا می دانید در فرهنگ قرآنی سخت ترین و ناگوارترین بیماری ها چیست قرآن مستقیما به این بیماری اشاره كرده آن را نام می برد. این بیماری مرض قلب یا بیماری دل نام دارد چون وقتی روح و دل فردی به این بیماری گرفتار شد از شنیدن و دیدن و درك حقایق عاجز می شود و این بدترین وضعی است كه یك انسان پیدا می كند. (اعراف/۱۷۹ و توبه/۱۲۵)
● روانشناسی در قرآن
▪ از دیدگاه قرآن سه نوع شخصیت اساسی وجود دارد مومن، كافر و منافق. (آیات ۲ تا ۲۰ سوره بقره)
▪ شخصیت های مومن خود دارای سه درجه شخصیتی هستند آنان كه به خود ظلم می كنند، آنان كه میانه رو هستند و آنان كه پیشتازانند. (فاطر/۳۲)
▪ مشخصه بارز شخصیت كافر آن است كه دل و اندیشه اش را قفل كرده است و راهی برای نفوذ هیچ حرف تازه و اندیشه متفاوتی نگذاشته است و به همین دلیل از درك حقایق عاجز است.
▪ خصوصیت بارز شخصیت منافق از دیدگاه قرآن دوگانگی ریشه ای در ظاهر و باطن است. به همین دلیل مبتلا به شك و تردید و عدم قدرت تصمیم گیری و ناتوانی در قضاوت می شود. (بقره/۸ تا۲۰ و منافقون)
▪ در قرآن كریم در آیات فراوانی از اندوه علل ایجاد كننده آن و راه های برطرف ساختن آن سخن رفته است. گاهی اندوه فراق را با دیدار و گاهی اندوه فقر را با بشارت و گاهی اندوه رسول خدا(ص) را به دلداری حضرت حق درمان كرده است.
▪ در دیدگاه قرآن ترس دو نوع است ترس پسندیده و ترس ناپسند. ترس پسندیده همان ترس از خداوند و عدالت اوست كه منجر به اصلاح رفتار
می شود. (انفال/۲) و ترس ناپسند اضطرابی شدید با علت مشخصی است كه تسلط بر نفس را از بین می برد و باید با آن مبارزه شود. (احزاب /۱۰ و ۱۱)
▪ از نظر قرآن دو نوع خشم وجود دارد خشم مفید و متعادل و خشم مخرب و نابهنجار. خشم متعادل راهی برای رسیدن به هدف در مواقع لزوم است و خشم مخرب را باید درمان كرد. قرآن كریم با توصیه به صبر و پاسخ گویی با عمل نیك و با وعده بهشت و پاداش اخروی به وسیله سفارش به بخشش و عفو یادآوری قدرت و خشم خداوند و. . . به درمان بیماری سلامتی سوز خشم و عصبانیت پرداخته است كه به ترتیب در سوره شوری آیه ۴۳ فصلت آیه ۳۴ آل عمران آیات ۱۳۳ و ۱۴۳ شورا آیات ۳۶ و ۳۷ و نور آیه ۲۲ بیان شده است.
۸. در قرآن به سه نوع از مكانیسم های دفاعی روانی اشاره شده است كه عبارتند از: فرافكنی (منافقون/۴) دلیل تراشی (بقره/۱۱ و ۱۲) و واكنش سازی (بقره/۲۰۴ و ۲۰۵ و منافقون /۴)
▪ در فرهنگ قرآن یكی از راه های موثر و اساسی روان درمانی استفاده از مواعظ و اندرزهای قرآنی است. (یونس/۵۷)
▪ در روش روان درمانی قرآنی ایمان تولید امنیت درونی و آرامش می كند. (انعام/۸۲ و رعد/۲۸)
▪ یاد خدا آرام بخش دل هاست. (رعد/۲۸)

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
پایان شیرین غذا
بعد از خوردن یک وعده غذای سنگین، مدعوین دور میز از سنگینی می‌نالند و پشت سر هم زمزمه می‌کنند که قادر به خوردن حتی یک لقمه نیستند ولی این ادعا فقط برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است تا میز …