چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ / Wednesday, 17 January, 2018

آیات نفی اعجاز


آیات نفی اعجاز
در قرآن مجید، معجزه جاودانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برای اثبات پیامبریش آیاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد می‌خواهند ثابت کنند که پیامبر اکرم به جز قرآن مجید هیچ معجزه‌ای نداشته است. عده‌ای از افراد ظاهربین و کوته‌نگر نیز با توسل به چنین آیاتی درصد ، تکذیب معجزه‌های پیامبر غیر از قرآن بوده و می‌گویند که پیامبر فقط یک معجزه داشته و آنهم قرآن مجید می‌باشد در حالیکه تاریخ گواهی می‌دهد که پیامبرل اکرم معجزه‌ فراوانی داشته است و فقط منحصر به قرآن کریم نمی‌باشد و علاوه بر آنها پیامبر اکرم حتی در تمامی معجزات پیامبران گذشته نیز شریک بوده است که در جای خودش تابت گردیده است.
در این نوشتار آیات نفی اعجاز را آورده و به طور خلاصه منظور آنها را بیان خواهیم کرد و روشن خواهد گردید که نفی معجزات اقتراحی مورد نظر است نه همه معجزات.
● بررسی نخستین آیه نفی اعجاز
طرفداران نفی معجزه‌های پیامبر اکرم غیر از قرآن به آیه ۵۹ سوره اسراء اشاره می‌کنند که چنین می‌فرماید: و هیچ چیز مانع نبود که این معجزات درخواستی - در خواستی بهانه جویانه – را بفرستیم جز اینکه پیشینیان - اینگونه آن را تکذیب کردند - از جمله ما به قوم ثمود ناقه داریم- معجزه ای - که روشنگر بود اما بر آن ستم کردند - و ناقه را کشتند - ما معجزات را برای بیم دادن - و اتمام حجت – می‌فرستیم."
منکران معجزه‌های پیامبر می‌گویند پیامبر اکرم طبق آیه فوق هیچ معجزه‌ای نداشته است و علت اینکه پیامبر معجزه‌ای دیگر نیاورده، تکذیب امتهای گذشته بوده که زیر بار آنها نمی‌رفتند.
▪ نقد نظریات منکران
این آیه تنها آن دسته از معجزات را انکار می‌کند که مشرکان بر اساس هوای نفس و دلخواه خویش آن را درخواست می‌کردند و هدفشان این بود که پیامبر بیاورد و آنها را مسخره کنند. مثلا می‌گفتند کوه صفا را بر ایمان طلا کن. که این آیه وقوع چنین معجزه‌هایی را نفی می‌کند نه همه معجزات را، دلیل این مطلب نیز "الف و لام" الآیات در متن عربی قرآن است که این الف و لام، الف و لام عهدی بوده است و بر اساس این قاعده، منظور را از آیات که وقوع آنها را انکار می‌کند آیات مخصوص و معینی بود که از طرف مشرکین برای اذیت و مسخره پیغمبر در خواست می‌کردند یعنی معجزات اقتراحی و ثانیا اینکه اگر انکار امت باعث نیامدن معجزه باشد پس باید خود قرآن نیز که از طرف مشرکین انکار می‌گردید نازل نمی‌شد و مهمترین مطلب اینکه اگر حکمت خدا در موردی، اقتضا نماید که برای هدایت مردم توسط پیامبرش معجزه‌ای بفرستد در این صورت تکذیب ملل گذشته نمی‌تواند مانع این معجزه گردد چرا که اگر تکذیب مردم باعث نیامده معجزه گردد و بالطبع می‌تواند باعث نیامدن پیامبر نیز باشد. پس منظور آیه معجزات ابتدایی که پیامبران برای اثبات پیامبری و هدایت مردم می‌آوردند نیست و آخر اینکه آیاتی در قرآن وجود دارد که نشان می‌دهد منظور از این معجزات، معجزات در خواستی می‌باشد نه همه معجزات که آیه ۳۳ و ۳۲ سوره انفال نمونه‌ای از آنهاست.
"آنگاه مشریکن گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از طرف توست بارانی از سنگ بر ما فرود آر و یا عذاب دردناک بر ما بفرست، ولی (ای پیامبر) تا تو در میان آنها هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و ..."
● بررسی دومین آیه نفی اعجاز
دومین آیات مورد استناد منکران آیات ۹۰ تا ۹۳ سوره اسراء می‌باشد که می‌فرماید:
"و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه چشمه‌ای از این سرزمین جاری سازی یا باغی از نخل و انگور در اختیار تو باشد که نهرها در لابه لای آن به جریان اندازی یا قطعات (سنگهای) آسمان را آنچنان که می‌پنداری بر سر ما فرود آوری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما آری یا خانه‌ای پر از طلا داشته باشی یا به آسمان روی. تنها با آسمان رفتن هم ایمان نمی‌آوریم مگر نامه‌ای بر ما از آسمان بیاوری که آن را بخوانیم ...)
که می‌گویند بر اساس این آیات مشرکان از پیامبر معجزه‌هایی در خواست کردند که پیامبر آنها را نیاورد و پیامبر گفت من بشری بیش نیستم و نتیجه می‌گیرند که پیامبر،
معجزه‌ای غیر از قرآن نداشته است.
▪ نقد نظریات منکران
اما این نتیجه‌گیری به دلایل زیر غلط است: چون این معجزات نام برده شده در آیات فوق از نوع معجزات اقتراحی بوده که مشرکین از روی عناد این معجزات را خواسته بودند نه از روی ایمان آوردن، دوم اینکه آنچه که در آیات فوق از پیامبر به عنوان معجزه درخواسته شده، گروهی محال می‌باشد و گروهی دیگر گر چه محال نیست ولی دلیلی بر اثبات پیامبری نیست چون معجزه برای اثبات پیامبری آورده می‌شود.
اما در خواستهایی مشرکین که از نظر عقلی محال است عبارتند از اینکه می‌گفتند اگر راست می‌گویی، سنگهای آسمان را بر سر ما فرود بیاور، در حالیکه قطعه قطعه شدن آسمان و فرو ریختنشان بر زمین، در آستانه قیامت اتفاق می‌افتد چون مستلزم نابودی دنیاست و این کار در پایان عمر دنیا رخ خواهد داد. و می‌گفتند خدا را بیاور تا ما با چشمانمان او را ببینیم و سپس ایمان بیاوریم در حالیکه چون خدا هیچ نیست غیر قابل دیدن می‌باشد که این نیز محال بود و سومین درخواست آنها نامه‌ای از طرف خداوند با دست خط خودش بود که این نیز با توجه به عدم جسمانی بودن خداوند محال بود.
اما آندسته از معجزاتی را که محال نبود ولی اثبات پیامبری را نمی‌کرد بدین ترتیب بود: چشمه زدن و قنات جاری ساختن، مالک بودن باغی پر درخت و دارای نهرها و قناتها و داشتن خانه‌ای از طلا، که ممکن است همه اینها را کسی داشته باشد در حالیکه نه تنها پیامبر نیست، حتی به خدا نیز ایمان نداشته و کافر باشد مثل قارون پس این صفت از معجزات نیز جز معجزه‌هایی است که صورت نگرفته نه همه معجزه‌ها.
● بررسی سومین آیه نفی اعجاز
آخرین دسته از آیاتی که منکرین معجزه‌های پیامبر اکرم صلی الله بدان متوسل می‌شوند آیه بیستم سوره یونس است در این آیه چنین می‌خوانیم که " مشرکان می‌گویند چرا معجزه‌ای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی‌شده بگو غیب (معجزه) به خدا اختصاص دارد شما منتظر باشید و من نیز از منتظرانم.
منکرین می‌گویند از این آیه چنین استفاده می‌شود که مشرکین از پیامبر اکرم معجزه می‌خواستند ولی ایشان می‌گفتند معجزه مختص خداست که نتیجه این سخن آن است که پیامبر به جز قرآن معجزه دیگری نداشته است.
▪ نقد نظریات منکران
همچنانکه که در مطالب قبلی یادآور شدیم منظور از معجزه در این آیه، همه معجزه‌ها نیست بلکه معجزه‌های اقتراحی و در خواستی مشرکین است که نه از روی عقل بلکه از روی عناد و اذیت پیامبر، از وی درخواست می‌نمودند چون آنها معجزه‌های مخصوصی را از آن حضرت در خواست می‌کردند مانند اینکه فرشته‌ای بر وی نازل شود و یا اینکه می‌گفتند او نیز مانند ما می‌خورد و می‌آشامد چرا فرشته‌ای برایش نازل نمی‌شود که به همراهش مردم را راهنمایی کند و اگر منظور آنها از معجزه، پیدا کردن راه هدایت بود باید به هر معجزه‌ای که پیامبر می‌آورد ایمان می‌آوردند و دیگر در معجزه، حالت گزینشی را به خود نمی‌گرفتند.
● جمع‌بندی
از مجموع مطالبی که در پاسخ به منکران اعجاز پیامبر گفته شد چنین نتیجه‌گیری می‌شود که آیات قرآنی نه تنها در حدود نفی معجزه بر پیامبر دلالت ندارند بلکه گروهی از آیات وجود معجزه را تائید می‌کنند و اینکه کسی که ادعای نبوت می‌کند باید به اندازه اثبات ادعایش معجزه بیاورد تا ادعایش را ثابت کند و بیشتر از این نه بر خداوند و نه بر پیامبرش واجب نیست و آخرین مطلب اینکه در میان معجزه‌های گوناگون پیامبر، تنها معجزه‌ای که جنبه جاودانی داشته، قرآن می‌باشد که با همان نیز پیامبر تحدی نموده است و بقیه معجزات ایشات هیچ جاودانه نبوده است.

منبع
ابوالقاسم خویی، البیان، مترجمین محمد صادق نجمی و هاشم زاده هریسی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی چاپ پنجم ۱۳۷۵

منبع : شبکه رشد

مطالب مرتبط

سوره‌ قارعه‌


سوره‌ قارعه‌
● نزول‌ سوره‌ قارعه‌
سوره‌ قارعه‌ با ۱۵۰ حرف‌ و ۳۶ كلمه‌ و ۱۱آیه‌، سی‌امین‌ سوره‌ قرآن‌ در نزول‌ و صدویكمین‌سوره‌ در تدوین‌ قرآن‌ است‌ كه‌ بر وجود مقدس‌پیامبر (ص‌) در شهر مكه‌ به‌خاطر تاكید بر قیامت‌ ومعاد نازل‌ شده‌ است‌. توحید و معاد دو اصل‌ ازاصول‌ اسلام‌ بودند كه‌ در ابتدای‌ دعوت‌ پیامبر(ص‌) در شهر مكه‌ با مخالفت‌ كافران‌ قریش‌ مواجه‌شده‌ است‌ ولی‌ در مقابل‌، خداوند آیات‌ شریف‌ رابه‌ویژه‌ درباره‌ توحید خداوند و معاد انسان‌ درشهر مكه‌ نازل‌ فرمودند.
● زمان‌ و آثار قیامت‌
آن‌ لحظه‌ یا حالت‌ كوبنده‌ و چیست‌ آن‌ لحظه‌كوبنده‌ و چه‌ چیزی‌ تو را دانا گردانید تا بدانی‌ كه‌چیست‌ آن‌ لحظه‌ كوبنده‌.
آن‌ لحظه‌ روزی‌ است‌ كه‌ مردم‌ همانندپروانه‌های‌ پراكنده‌ منتشر هستند و كوهها همانندكرك‌ها و پشم‌های‌ وارفته‌ هستند.
زمان‌ دقیق‌ و چگونگی‌ بروز قیامت‌ را كسی‌نمی‌داند ولی‌ اصل‌ این‌ معنی‌ در ادبیات‌ تمام‌ادیان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد، روزی‌ كه‌ خداوند ازهمه‌ آدمیان‌، از حاكمان‌ و شهروندان‌، اغنیا و فقرا،ظالمان‌ و ظلم‌ شدگان‌ می‌پرسد اصل‌ بودن‌ هرگزمعدود نمی‌شود و وجود انسان‌ در حركت‌ خودبسوی‌ قیامت‌ و معاد باز نمی‌ایستد و آنچه‌ كه‌ درآن‌ وقت‌ به‌ خواست‌ و قدرت‌ خداوند اتفاق‌می‌افتد آثار مهیب‌ و فوق‌ تصور انسان‌ است‌ كه‌خداوند جلوهای‌ آن‌ را مانند پودر شدن‌ كوههاتوصیف‌ می‌كند.
● اوضاع‌ انسانها
انسانها به‌ اعتبار روز قیامت‌ كه‌ روز حساب‌ ووقت‌ بعد از امتحان‌ دنیا است‌ به‌ دو دسته‌ كلی‌تقسیم‌ می‌شوند دسته‌ اول‌ كسانیكه‌ با محور قراردادن‌ خداوند در فكرشان‌ گفتار و اعمالشان‌ را برمبنای‌ خرسندی‌ او سامان‌ می‌بخشند و دسته‌ دوم‌كسانیكه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ حضور خداوند به‌ میل‌خودشان‌ خواه‌ شخصی‌ یا جمعی‌ عمل‌ می‌كنند وبرای‌ خواست‌ و نظر خالق‌ منان‌ هیچ‌ جایگاه‌ ونقشی‌ در نظم‌ شخصی‌ و اجتماعی‌ رفتار و گفتارانسان‌ قائل‌ نیستند و رفتار و گفتار دسته‌ اول‌ كه‌مورد پسند خداوند منان‌ است‌ كسانی‌ هستند كه‌ترازوی‌ اعمال‌ آنان‌ سنگین‌ است‌ اما دسته‌ دوم‌ كه‌خداوند خالق‌ را نادیده‌ انگاشتند اعمال‌ آنان‌سبك‌ است‌ زیرا میزان‌ و سنجش‌ در سنگینی‌ وپذیرش‌ عمل‌ انسان‌ توسط فرشتگان‌، رضای‌خداوند منان‌ است‌. اگر خداوند عمل‌ انسان‌ رانپذیرد در روز قیامت‌ و معاد هیچ‌ ارزشی‌ برای‌ اونخواهد داشت‌ و چنانچه‌ گفتار یا رفتاری‌ مرضی‌خداوند منان‌ باشد در روز جزا سنگین‌ و باارزش‌خواهد بود بنابراین‌ خداوند می‌فرماید: اما كسی‌كه‌ ترازوی‌ اعمال‌ او ثقیل‌ و سنگین‌ است‌ «درزندگی‌ خشنود و پسندیده‌ است‌ و هیچ‌ خوف‌ وترسی‌ ندارد زیرا از نتایج‌ الهی‌ رفتار و گفتار دنیوی‌خود در آخرت‌ راضی‌ و خوشحال‌ است‌، اماكسانی‌ كه‌ ترازوی‌ اعمالشان‌، خفیفی‌ و سبكی‌ رانشان‌ دهد ماوی‌ و جایگاه‌ آنان‌ هاویه‌ است‌ و چه‌چیزی‌ شما را دانا و عالم‌ می‌سازد كه‌ بدانید معنای‌هاویه‌ چیست‌؟»
هاویه‌ آتش‌ سوزناك‌ و دایم‌ الحراره‌ است‌.
شاید تشبیه‌ رسیدگی‌ اعمال‌ انسان‌ در روزقیامت‌ به‌ ترازو كردن‌ و فهمیدن‌ كفه‌ سنگین‌ برای‌تقریب‌ ذهنی‌ انسان‌ باشد در غیر این‌صورت‌ كسی‌نمی‌تواند تصویر روشنی‌ از فضای‌ قیامت‌ ورسیدگی‌ به‌ اعمال‌ دنیای‌ انسان‌ را در دادگاه‌ الهی‌داشته‌ باشد چگونه‌ انسان‌ها حسابرسی‌ می‌شوند؟چگونه‌ اعمال‌ خوب‌ و بد آنها سنجیده‌ می‌شود؟ وچگونه‌ بدكاران‌ به‌ جهنم‌ سوزناك‌ و نیكوكاران‌ به‌بهشت‌ فرحناك‌ روانه‌ می‌شوند؟ فهم‌ درست‌ این‌وقایع‌ و تصویر سازی‌ صحیح‌ و مادی‌ از آنها سخت‌و غیرقابل‌ دستیابی‌ است‌ اما اصل‌ این‌ معانی‌غیرقابل‌ انكار است‌ و به‌طور قطع‌ تحقق‌ پیدامی‌كند چنانچه‌ بسیاری‌ از مفاهیم‌ و مقوله‌ها درهمین‌ جهان‌ مادی‌ قابل‌ تصور نبود ولی‌ اكنون‌براحتی‌ قابل‌ قبول‌ است‌.
● ثواب‌ خواندن‌ سوره‌ قارعه‌
«ابی‌بن‌ كعب‌» از پیامبر (ص‌) روایت‌ كرده‌است‌ هركس‌ این‌ سوره‌ را بخواند حق‌ تعالی‌ درروز قیامت‌ ترازوی‌ اعمال‌ او را گران‌ می‌سازد.همچنین‌ «عمروبن‌ ثابت‌» از امام‌ صادق‌ روایت‌كرده‌ است‌ هر كس‌ سوره‌ قارعه‌ را تلاوت‌ كندخداوند او را از فتنه‌ دجال‌ (فتنه‌گر) مصون‌ بداردو در روز قیامت‌ او را از جهنم‌ ایمن‌ بدارد.

وبگردی
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
عدالت با  6 دلار در سال!
عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها