یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 22 October, 2017

۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا


۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
اکنون نزدیک به ۶۰ سال از اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به دست دولت انگلیس می گذرد . اشغال سرزمین حاصلخیز فلسطین و قدس شریف بزرگترین مصیبتی است که درتاریخ معاصر با دسیسه استعمار برامت اسلامی وارد شده است .
تاکنون صهیونیست ها توانسته اند بیش از ۸۰ درصد از مساحت سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورند . هدف از اشغال این سرزمین استراتژیک در کنار دریای مدیترانه انتقال مشکل یهودیان از اروپا به سرزمین های اسلامی و پیشگیری از تاسیس حکومت های قدرتمند مسلمان در خاورمیانه بوده است که براساس یک طرح چند جانبه و پـیچیده از سوی قدرت های استعمارگر به مرحله اجرا در آمده است . هدف دیگری که آمریکا پس از تاسیس این رژیم دنبال کرده است استفاده از فضای فلسطین اشغالی به عنوان مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه بوده است . تا بتواند از طریق آن به طور مرتب کشورهای خاورمیانه را تحت فشار سیاست های خود درآورده و یا سرنوشت آنها را به دست گیرد.
از سال ۱۳۲۷ تاکنون که پـایه های رژیم اشغالگر قدس محکم شده است . به طور مرتب درگیری ها و تنش ها درخاورمیانه رو به افزایش بوده است و هم اکنون نیز مهمترین عامل و اساس چالش در خاورمیانه وجود رژیم صهیونیستی و حل نشدن مسئله فلسطین است .
مردم فلسطین طی چند دهه گذشته مصیبت های زیادی را تحمل کرده و روزگار پرتنشی را با آزمون های گوناگون از سر گذرانیده اند. تعداد زیادی از آنان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و آواره گشته اند. میلیون ها فلسطینی در شرایط بسیار بد و به صورت پناهنده در غربت و در سایر کشورها در اردوگاه های موقت به سر می برند.
فلسطینی های ساکن در درون سرزمین های اشغالی نیز هر روز شاهد قتل عام عزیزان و کسانشان هستند. آنها مشاهده می کنند که چگونه خانه و کاشانه کسانی که به مقاومت در برابر این رژیم خونخوار می اندیشند و ایستادگی می کنند بر سر زنان و کودکان و کهنسالان آن دیار خراب می شود. اسرائیل مظهر شیطان ترور خشونت و قساوت در اذهان مردم جهان است .
اسرائیل در این دوران وحشیگری و بی رحمی نسبت به فلسطینیان را به بالاترین حد خود رسانده و نسل کشی فراوانی از آنان انجام داده است . قتل عام مردم از اردوگاه های صبرا و شتیلا به دست شارون یکی از نمونه های ماندگار این وحشیگری ها و جنایات این رژیم سفاک است . امروز هم فلسطین عرصه قساوت آمیزترین جنایات بشری از سوی صهیونیست های بیگانه و غاصب علیه صاحبان مظلوم آن است و فجیع ترین ستم ها به صورت علنی و با شیوه ای استثنایی و مستمر از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردمانی که سرزمینشان را تصاحب کرده است انجام می گیرد.
ظرف یک سال گذشته صدها تن از مردم فلسطین فقط در نوار غزه به شهادت رسیده اند و بیش از چند هزار تن از آنها نیز زخمی شده اند و ده ها تن از مردم و مسئولان مقاومت هم گرفتار زندان های مخوف آن رژیم شده اند به طوری که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار فلسطینی در شرایط بسیار سخت در زندان های اسرائیل به سر می برند. این جنایت ها در حالی صورت می گیرد که اسرائیل به طور مرتب تحت حمایت های تسلیحاتی علمی صنعتی و مالی شیطان بزرگ قرار می گیرد و آمریکا مانند قیم و مدافع و کارپرداز این رژیم در جهان عمل می کند.
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
خاورمیانه ای که آمریکا تسلط بر آن ومنافع انرژی آن را جز منافع ملی خود قلمداد می کند و هم اکنون اسرائیل جبهه اول و خط مقدم نظامی آمریکا درجهان امروز تلقی می گردد.
اسرائیل از بدو تشکیل تاکنون سیاستی توسعه طلبانه را برای افزایش قلمرو سرزمینی خود درپیش گرفته است به طوری که علاوه بر سرزمین فلسطین توانسته بلندی های جولان را از سوریه و مزارع شبعا را از لبنان به اشغال دائمی خود در آورد. طبیعی است که این سیاست به یک وضعیت جنگی دائمی بین رژیم اسرائیل و مردم فلسطین و نیز کشورهای همجوار آن منجر گردیده است .
مهمترین موضوعی را که آمریکا و اسرائیل به طور مرتب به عنوان بهانه سرکوب فلسطینیان مطرح می کنند مسئله حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است . این رژیم موجودیت خود را مساوی با نادیده گرفتن حق حیات فلسطینیان در این سرزمین دانسته و به طور مرتب از اقداماتی به شرح زیر برای این منظور استفاده می کند.
● سیاست های رژیم اشغالگر قدس
۱) برنامه ریزی برای مهاجرت نامحدود یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل تا به این ترتیب برحجم جمعیت خود در سرزمین های اشغالی بیفزاید و بافت جمعیتی فلسطینیان را به طور کامل تغییر دهد . به طوری که درسال ۱۳۲۷ حدود ۱۰۰ هزار یهودی و در سال ۱۳۲۸ حدود ۲۰۰ هزار یهودی از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی آورده شدند .
فقط تاکنون بیش از یک میلیون نفر یهودی از جمهوری های سابق شوروی به اسرائیل مهاجرت داده شده اند. لازم به ذکر است که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی جمعیت یهودیان در فلسطین حدود ۵۶ هزار نفر بوده است اما درسال ۱۳۲۷ که اسرائیل تشکیل شد به علت مهاجرت گسترده یهودیان در سال های جنگ جهانی دوم حدود ۶۰۵ هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند .
۲) احداث شهرک های صهیونیست نشین برای اسکان یهودیان مهاجر در سرزمین های فلسطینی و در روستاهای تخریب شده فلسطینیان به منظور تغییر هویت و میراث فرهنگی آنان به طوری که فقط در سی سال اول تشکیل این رژیم حدود یک میلیون و دویست هزار خانه جدید برای یهودیان ساخته شده است .
۳) اخراج فلسطینیان از سرزمین های خود و غصب سرزمین های مردم فلسطین به منظور ایجاد فضا برای یهودیان تازه وارد ـ به طوری که هم اکنون پرتراکم ترین جمعیت جهان مربوط به فلسطینیانی است که بالاجبار در نوارغزه در کنار یکدیگر و در ۳۶ کیلومترمربع از اراضی آن جای گرفته اند و سرزمینشان را اسرائیل به زور از آنها غصب کرده است .
هم اکنون در نوارغزه حدود ۱ ۵ میلیون فلسطینی زندگی می کنند . اجرای این سیاست موجب شده است که بیش از ۷۰ درصد مردم فلسطین به دور از خانه و کاشانه خود در کشورهای مختلف خاورمیانه آواره گردند . کوچ اجباری مردم فلسطین در سه مرحله و طی سال های ۱۳۲۷ ۱۳۴۶ و ۱۳۷۰ روی داده است .
۴) آواره کردن میلیون ها نفر از مردم فلسطین و بیرون راندن آنها از سرزمین آبا و اجدادی خود و پراکنده کردن آنها در کشورهای همجوار مثل لبنان سوریه و اردن لازم به ذکر است که فقط در سال ۱۳۲۷ بیش از یک میلیون فلسطینی از سرزمینشان کوچ اجباری داده شدند که تاکنون اجازه بازگشت به وطن خود را نیافته اند .
آوارگان فلسطینی در ۵۹ اردوگاه در کشورهای سوریه لبنان اردن و اراضی اشغالی فلسطین به سر می برند و تعدادی از آنها در سایر کشورهای عربی اروپایی و آمریکا به شکل پراکنده زندگی می کنند. جمعیت کنونی آوارگان فلسطینی در اردوگاه های مختلف جهان حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شود.
۵) پناهندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی با وجود تصویب قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود بیش از ۳۰ سال پیش اجازه بازگشت فلسطینیان آواره را به سرزمین خود نمی دهد . این آوارگان ساکنان بیش از ۵۳۱ شهر و روستای فلسطینی هستند که مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
۶) اعلام و اجرای علنی و آشکار برنامه ترور رهبران و شخصیت های شناخته شده فلسطینی که معتقد به مقاومت در برابر سیاست های اسرائیل هستند و از حقوق فلسطینیان حمایت می کنند شخصیت هایی مانند شیخ احمد یاسین رهبر روحانی حماس عبدالعزیز رنتیسی رهبر سیاسی حماس فتحی شقاقی رهبر جهاد اسلامی و....
۷) تحت فشار دائمی گذاشتن ساکنان فلسطین از طریق حملات مداوم هوایی و زمینی علیه آنان و ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی در بین ملت فلسطین ـ به طوری که ارتش اسرائیل به طور تمام وقت مشغول ایجادوحشت و سرکوب فلسطینی هاست .
اخیرا اسرائیل علاوه بر یورش مستمر نظامی تمام منطقه غزه را در محاصره شدید اقتصادی قرار داده و اجازه ورود کالاهای مصرفی برای مردم این شهر را نمی دهد و حتی گاهی اوقات اجازه انتقال سوخت به تنها نیروگاه برق غزه را نیز صادر نمی کند.
۸) تخریب صدها روستای فلسطینی از جمله نابود کردن تنها ۴۰۰ روستا و تخریب زمین های کشاورزی و منابع طبیعی مردم فلسطین . لازم به ذکر است که عمده اشتغال مردم فلسطین از طریق کشاورزی بوده و درآمدی جز مبادله کالاهای زراعی ندارند.
۹) یهودی سازی کامل شهر قدس و در خطر قرار دادن دائمی مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ کار حفاری در زیر این مسجد به بهانه یافتن پیکر سلیمان همچنان ادامه دارد و صهیونیست ها بنا دارند تا در فرصت مناسبی به این حفاری ها توسعه دهند.
۱۰) انجام جنگ مداوم و فرسایشی علیه مبارزان فلسطینی به گونه ای که آنها را از ادامه راه مقاومت خسته و فرسوده کنند . به همین منظور ارتش رژیم صهیونیستی به طور مرتب زیرساخت های مقاومت را با حملات نظامی مکرر و پیوسته مورد تخریب قرار می دهد تا امکان و توانایی بازسازی را از گروه های مبارز فلسطینی بگیرد.
۱۱) اشغال کوتاه مدت برخی از سرزمین های فلسطینی و عقب نشینی مجدد از آنهاـ مثل اشغال نوارغزه و عقب نشینی از آن ـ به منظور :
▪ ایجاد ناامنی روانی مداوم بین فلسطینی ها; .
▪ تخریب توانمندی ها و زیربناهای شهرهای فلسطینی به منظور ایجاد فشار زندگی بیشتر بر آنها.
۱۲) وابسته کردن اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین به طور غیرقابل باوری به اسرائیل به طوری که بسیاری از ضروری ترین موادغذایی مردم مانند گندم و برنج بایستی از اسرائیل به اراضی اشغالی وارد شود و کوچکترین درگیری اسرائیل با فلسطینیان موجب قطع شاهرگ اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین می شود.
۱۳) نسل کشی تدریجی فلسطینیان و اجرای سیاست پاکسازی نژادی ـ اسرائیل با این سیاست به صورت شبانه روزی به مردم فلسطین حمله می کند و با کمک رسانه های جمعی مرتبط با خود به گونه ای اقدام می کند که کشتار هر روزه فلسطینی ها به ویژه کودکان و سالمندان در مطبوعات و در خبرگزاری های بین المللی با کوچکترین حروف منتشر شود و یا انعکاس چندانی نیابد.
این رسانه ها معمولا کشتار تدریجی فلسطینیان را به عنوان نیاز اسرائیل به دفاع از خود و تامین امنیت رژیم اسرائیل توجیه می کند.
۱۴) تلاش برای تقویت گروه هایی از درون مردم فلسطین که معتقد به سازش هستند و حاکم کردن این گروه ها بر مردم فلسطین تا با ایفای نقش پلیس اسرائیل در داخل فلسطین نسبت به کنترل و سرکوب مبارزات و مقاومت مردم فلسطین اقدام کنند. هم اکنون اسرائیل در تلاش است تا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور مرتب مذاکره و وی را در برابر گروه های مبارز فلسطینی قرار دهد.
۱۵) اسرائیل از منظر استراتژیک سرزمین کوچک لبنان را جز شعاع امنیتی خود تلقی می کند . بنابراین موقعیت نیروهای فعال این سرزمین مانند حزب الله را حضوری علیه خود تلقی می کند و تلاش دارد تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همکاری های گسترده آمریکا و یا به طور مستقیم از طریق عملیات نظامی آنها را از سر راه خود بردارد.
۱۶) تکیه بر دولت آمریکا برای اجرای سیاست ها و برنامه های فوق ـ اسرائیل هیچ اقدامی را بدون حمایت آمریکا نمی تواند انجام دهد و آمریکا نیز به طور فزاینده ای بر پشتیبانی های آشکار خود از این رژیم ادامه می دهد. برخی از این کمک ها و حمایت ها را می توان به شرح ذیل برشمرد.
● کمک های آمریکا به رژیم اسرائیل
۱) حمایت مطلق و بدون قید و شرط و نامحدود از رژیم صهیونیستی در همه ابعاد سیاسی نظامی تبلیغاتی و مالی و تلقی از اسرائیل به عنوان تنها متحد استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه به طوری که شرکت های اسرائیلی تنها شرکت هایی هستند که اجازه ورود به مناقصه های وزارت دفاع آمریکا را برای انعقاد قراردادهای صنایع تسلیحاتی ایالات متحده دریافت می کنند.
۲) وتوی تمام قطعنامه هایی را که در شورای امنیت سازمان ملل علیه جنایت اسرائیل مطرح می گردد . آمریکا مانع اصلی اقدامات کشورهای مختلف جهان از طریق سازمان ملل علیه ظلم های مداوم رژیم صهیونیستی است .
۳) اعطای کمک های مالی مستمر به مبلغ حداقل سه میلیارد دلار در سال به طوری که طی پنجاه سال گذشته آمریکا حدود ۱۶۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار اسرائیل قرار داده است و اخیرا پس از جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان کمک ویژه ای را برای بازسازی ارتش رژیم صهیونیستی در اختیار وی گذاشت .
علاوه بر آن اخیرا آمریکا تصمیم گرفته است تا یک کمک ۳۰ میلیارد دلار نظامی را نیز در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد .
۴) فشار سیاسی شدید به کشورهایی که با سیاست های اسرائیل در سرکوب فلسطینیان مخالفت می ورزند مثل جمهوری اسلامی ایران و سوریه .
۵) تروریست شناختن کلیه گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان و اقدام های گوناگون بین المللی علیه آنان .
۶) همسوسازی کشورهای عربی خاورمیانه با سیاست های اسرائیل و استفاده از توان آنها برای فشار به فلسطینی های مبارز .
۷) کاهش سطح « مسئله اعراب و اسرائیل » از یک موضوع عربی به « مسئله اسرائیل و گروه های مقاومت » در فلسطین و لبنان


منبع : روزنامه جمهوری اسلامی

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
بهمن اکبری , لرزش اندام , از نگاه عکاسان , پویس رسانه ای , چالشهای آموزش عالی , دوست محمد بلوچ , اجراي , آب آشامیدنی خارجی , اسکی بازها , بچه سه ساله , موسی رجبی اصل , بودجه تحقیقات , تحریم های جدید ایران , قایقران تیم ملی , پیشنهاد گازی , دهقانی , محاکمه مرتضوی , گالری ایرانشهر , تور دو فرانس , ناخیر , خنت , اتوپینه , حسین حداد , مستاجران پاساژ پلاسکو , جشن نوروزگاه , انرژی های جایگزین , سیاست ظالمانه , گزیده بیانات رهبر انقلاب در حرم رضوی , اعتراض نمادین , وعده های معقول , استانداری فارس , سامی ترجمان , سالیان گذشته , عمر جاودانه , افزاشی 12 درصدی تردد , فعالیت تابستانی , آی بی سی نیوز , ابوداوود , اتباع استرالیایی , فراری F40 , فرهنگسرای تهران , با کارون , دیدار با مراجع تقلید , مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا , استادیوم های روسیه , کره و اندونزی , قاسم میرزاده , واحدهای دامداری , شبکه خطوط لوله , روغن بوته چای ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
خانهٔ مشیرالدوله، تهران , رنج از کسی بریم که دردش دوای ماست , مسمومیت‌ها , ایرانیان در هلند , پودینگ هویج و برنج , مقام و قدرت , شو آریسی (i ـ e aris ـ sov) , درمان‌های جراحی , در مذمت آب و هوای ری گوید , من نمی‌گویم که عاقل باش یا دیوانه باش , صنایع و تکلفات (۲) , سندرم دزدی زیرچنبری (subclavian steal) , موقعیت جغرافیائی , غزل , تقسیم‌بندی جامعه‌شناسی , صید و ماهیگیری و مراکز عمده آن و میزان تولید , عروس بَران , کدام چاره سگالم که با تو درگیرد , گیاه‌شناسی اسپرس , مضرات ,

برخی منابع مهم خبری
bashgah.net باشگاه اندیشه , armanpress.ir آرمان پرس , persianacademy.ir فرهنگستان زبان , tajrobehmag.com تجربه , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , fairna.ir فیرنا , nimrooznews.com نیمروز , jonoubnews.ir جنوب نیوز , e-estekhdam.com ای استخدام , ictpress.ir آی سی تی , filmnews.ir فیلم نیوز , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , jahannews.com جهان نیوز , puyesh.net پویش , hodana.ir هدانا , asemanweekly.com آسمان , otaghpress.com اتاق‌پرس , shahrefarda.ir شهرفردا , citypress.ir شهرداری تهران , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , nasserhejazi.name مستند حجازی , parsnews.com پارس نیوز , javanonline.ir روزنامه جوان , rasaneh.org رسانه , shariyan.com شریان , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , alamto.com آلامتو , faternews.ir فاطر , 24onlinenews.ir 24 آنلاین ,

وبگردی
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها