یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / Sunday, 17 December, 2017

۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا


۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
اکنون نزدیک به ۶۰ سال از اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به دست دولت انگلیس می گذرد . اشغال سرزمین حاصلخیز فلسطین و قدس شریف بزرگترین مصیبتی است که درتاریخ معاصر با دسیسه استعمار برامت اسلامی وارد شده است .
تاکنون صهیونیست ها توانسته اند بیش از ۸۰ درصد از مساحت سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورند . هدف از اشغال این سرزمین استراتژیک در کنار دریای مدیترانه انتقال مشکل یهودیان از اروپا به سرزمین های اسلامی و پیشگیری از تاسیس حکومت های قدرتمند مسلمان در خاورمیانه بوده است که براساس یک طرح چند جانبه و پـیچیده از سوی قدرت های استعمارگر به مرحله اجرا در آمده است . هدف دیگری که آمریکا پس از تاسیس این رژیم دنبال کرده است استفاده از فضای فلسطین اشغالی به عنوان مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه بوده است . تا بتواند از طریق آن به طور مرتب کشورهای خاورمیانه را تحت فشار سیاست های خود درآورده و یا سرنوشت آنها را به دست گیرد.
از سال ۱۳۲۷ تاکنون که پـایه های رژیم اشغالگر قدس محکم شده است . به طور مرتب درگیری ها و تنش ها درخاورمیانه رو به افزایش بوده است و هم اکنون نیز مهمترین عامل و اساس چالش در خاورمیانه وجود رژیم صهیونیستی و حل نشدن مسئله فلسطین است .
مردم فلسطین طی چند دهه گذشته مصیبت های زیادی را تحمل کرده و روزگار پرتنشی را با آزمون های گوناگون از سر گذرانیده اند. تعداد زیادی از آنان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و آواره گشته اند. میلیون ها فلسطینی در شرایط بسیار بد و به صورت پناهنده در غربت و در سایر کشورها در اردوگاه های موقت به سر می برند.
فلسطینی های ساکن در درون سرزمین های اشغالی نیز هر روز شاهد قتل عام عزیزان و کسانشان هستند. آنها مشاهده می کنند که چگونه خانه و کاشانه کسانی که به مقاومت در برابر این رژیم خونخوار می اندیشند و ایستادگی می کنند بر سر زنان و کودکان و کهنسالان آن دیار خراب می شود. اسرائیل مظهر شیطان ترور خشونت و قساوت در اذهان مردم جهان است .
اسرائیل در این دوران وحشیگری و بی رحمی نسبت به فلسطینیان را به بالاترین حد خود رسانده و نسل کشی فراوانی از آنان انجام داده است . قتل عام مردم از اردوگاه های صبرا و شتیلا به دست شارون یکی از نمونه های ماندگار این وحشیگری ها و جنایات این رژیم سفاک است . امروز هم فلسطین عرصه قساوت آمیزترین جنایات بشری از سوی صهیونیست های بیگانه و غاصب علیه صاحبان مظلوم آن است و فجیع ترین ستم ها به صورت علنی و با شیوه ای استثنایی و مستمر از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردمانی که سرزمینشان را تصاحب کرده است انجام می گیرد.
ظرف یک سال گذشته صدها تن از مردم فلسطین فقط در نوار غزه به شهادت رسیده اند و بیش از چند هزار تن از آنها نیز زخمی شده اند و ده ها تن از مردم و مسئولان مقاومت هم گرفتار زندان های مخوف آن رژیم شده اند به طوری که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار فلسطینی در شرایط بسیار سخت در زندان های اسرائیل به سر می برند. این جنایت ها در حالی صورت می گیرد که اسرائیل به طور مرتب تحت حمایت های تسلیحاتی علمی صنعتی و مالی شیطان بزرگ قرار می گیرد و آمریکا مانند قیم و مدافع و کارپرداز این رژیم در جهان عمل می کند.
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
خاورمیانه ای که آمریکا تسلط بر آن ومنافع انرژی آن را جز منافع ملی خود قلمداد می کند و هم اکنون اسرائیل جبهه اول و خط مقدم نظامی آمریکا درجهان امروز تلقی می گردد.
اسرائیل از بدو تشکیل تاکنون سیاستی توسعه طلبانه را برای افزایش قلمرو سرزمینی خود درپیش گرفته است به طوری که علاوه بر سرزمین فلسطین توانسته بلندی های جولان را از سوریه و مزارع شبعا را از لبنان به اشغال دائمی خود در آورد. طبیعی است که این سیاست به یک وضعیت جنگی دائمی بین رژیم اسرائیل و مردم فلسطین و نیز کشورهای همجوار آن منجر گردیده است .
مهمترین موضوعی را که آمریکا و اسرائیل به طور مرتب به عنوان بهانه سرکوب فلسطینیان مطرح می کنند مسئله حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است . این رژیم موجودیت خود را مساوی با نادیده گرفتن حق حیات فلسطینیان در این سرزمین دانسته و به طور مرتب از اقداماتی به شرح زیر برای این منظور استفاده می کند.
● سیاست های رژیم اشغالگر قدس
۱) برنامه ریزی برای مهاجرت نامحدود یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل تا به این ترتیب برحجم جمعیت خود در سرزمین های اشغالی بیفزاید و بافت جمعیتی فلسطینیان را به طور کامل تغییر دهد . به طوری که درسال ۱۳۲۷ حدود ۱۰۰ هزار یهودی و در سال ۱۳۲۸ حدود ۲۰۰ هزار یهودی از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی آورده شدند .
فقط تاکنون بیش از یک میلیون نفر یهودی از جمهوری های سابق شوروی به اسرائیل مهاجرت داده شده اند. لازم به ذکر است که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی جمعیت یهودیان در فلسطین حدود ۵۶ هزار نفر بوده است اما درسال ۱۳۲۷ که اسرائیل تشکیل شد به علت مهاجرت گسترده یهودیان در سال های جنگ جهانی دوم حدود ۶۰۵ هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند .
۲) احداث شهرک های صهیونیست نشین برای اسکان یهودیان مهاجر در سرزمین های فلسطینی و در روستاهای تخریب شده فلسطینیان به منظور تغییر هویت و میراث فرهنگی آنان به طوری که فقط در سی سال اول تشکیل این رژیم حدود یک میلیون و دویست هزار خانه جدید برای یهودیان ساخته شده است .
۳) اخراج فلسطینیان از سرزمین های خود و غصب سرزمین های مردم فلسطین به منظور ایجاد فضا برای یهودیان تازه وارد ـ به طوری که هم اکنون پرتراکم ترین جمعیت جهان مربوط به فلسطینیانی است که بالاجبار در نوارغزه در کنار یکدیگر و در ۳۶ کیلومترمربع از اراضی آن جای گرفته اند و سرزمینشان را اسرائیل به زور از آنها غصب کرده است .
هم اکنون در نوارغزه حدود ۱ ۵ میلیون فلسطینی زندگی می کنند . اجرای این سیاست موجب شده است که بیش از ۷۰ درصد مردم فلسطین به دور از خانه و کاشانه خود در کشورهای مختلف خاورمیانه آواره گردند . کوچ اجباری مردم فلسطین در سه مرحله و طی سال های ۱۳۲۷ ۱۳۴۶ و ۱۳۷۰ روی داده است .
۴) آواره کردن میلیون ها نفر از مردم فلسطین و بیرون راندن آنها از سرزمین آبا و اجدادی خود و پراکنده کردن آنها در کشورهای همجوار مثل لبنان سوریه و اردن لازم به ذکر است که فقط در سال ۱۳۲۷ بیش از یک میلیون فلسطینی از سرزمینشان کوچ اجباری داده شدند که تاکنون اجازه بازگشت به وطن خود را نیافته اند .
آوارگان فلسطینی در ۵۹ اردوگاه در کشورهای سوریه لبنان اردن و اراضی اشغالی فلسطین به سر می برند و تعدادی از آنها در سایر کشورهای عربی اروپایی و آمریکا به شکل پراکنده زندگی می کنند. جمعیت کنونی آوارگان فلسطینی در اردوگاه های مختلف جهان حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شود.
۵) پناهندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی با وجود تصویب قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود بیش از ۳۰ سال پیش اجازه بازگشت فلسطینیان آواره را به سرزمین خود نمی دهد . این آوارگان ساکنان بیش از ۵۳۱ شهر و روستای فلسطینی هستند که مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
۶) اعلام و اجرای علنی و آشکار برنامه ترور رهبران و شخصیت های شناخته شده فلسطینی که معتقد به مقاومت در برابر سیاست های اسرائیل هستند و از حقوق فلسطینیان حمایت می کنند شخصیت هایی مانند شیخ احمد یاسین رهبر روحانی حماس عبدالعزیز رنتیسی رهبر سیاسی حماس فتحی شقاقی رهبر جهاد اسلامی و....
۷) تحت فشار دائمی گذاشتن ساکنان فلسطین از طریق حملات مداوم هوایی و زمینی علیه آنان و ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی در بین ملت فلسطین ـ به طوری که ارتش اسرائیل به طور تمام وقت مشغول ایجادوحشت و سرکوب فلسطینی هاست .
اخیرا اسرائیل علاوه بر یورش مستمر نظامی تمام منطقه غزه را در محاصره شدید اقتصادی قرار داده و اجازه ورود کالاهای مصرفی برای مردم این شهر را نمی دهد و حتی گاهی اوقات اجازه انتقال سوخت به تنها نیروگاه برق غزه را نیز صادر نمی کند.
۸) تخریب صدها روستای فلسطینی از جمله نابود کردن تنها ۴۰۰ روستا و تخریب زمین های کشاورزی و منابع طبیعی مردم فلسطین . لازم به ذکر است که عمده اشتغال مردم فلسطین از طریق کشاورزی بوده و درآمدی جز مبادله کالاهای زراعی ندارند.
۹) یهودی سازی کامل شهر قدس و در خطر قرار دادن دائمی مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ کار حفاری در زیر این مسجد به بهانه یافتن پیکر سلیمان همچنان ادامه دارد و صهیونیست ها بنا دارند تا در فرصت مناسبی به این حفاری ها توسعه دهند.
۱۰) انجام جنگ مداوم و فرسایشی علیه مبارزان فلسطینی به گونه ای که آنها را از ادامه راه مقاومت خسته و فرسوده کنند . به همین منظور ارتش رژیم صهیونیستی به طور مرتب زیرساخت های مقاومت را با حملات نظامی مکرر و پیوسته مورد تخریب قرار می دهد تا امکان و توانایی بازسازی را از گروه های مبارز فلسطینی بگیرد.
۱۱) اشغال کوتاه مدت برخی از سرزمین های فلسطینی و عقب نشینی مجدد از آنهاـ مثل اشغال نوارغزه و عقب نشینی از آن ـ به منظور :
▪ ایجاد ناامنی روانی مداوم بین فلسطینی ها; .
▪ تخریب توانمندی ها و زیربناهای شهرهای فلسطینی به منظور ایجاد فشار زندگی بیشتر بر آنها.
۱۲) وابسته کردن اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین به طور غیرقابل باوری به اسرائیل به طوری که بسیاری از ضروری ترین موادغذایی مردم مانند گندم و برنج بایستی از اسرائیل به اراضی اشغالی وارد شود و کوچکترین درگیری اسرائیل با فلسطینیان موجب قطع شاهرگ اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین می شود.
۱۳) نسل کشی تدریجی فلسطینیان و اجرای سیاست پاکسازی نژادی ـ اسرائیل با این سیاست به صورت شبانه روزی به مردم فلسطین حمله می کند و با کمک رسانه های جمعی مرتبط با خود به گونه ای اقدام می کند که کشتار هر روزه فلسطینی ها به ویژه کودکان و سالمندان در مطبوعات و در خبرگزاری های بین المللی با کوچکترین حروف منتشر شود و یا انعکاس چندانی نیابد.
این رسانه ها معمولا کشتار تدریجی فلسطینیان را به عنوان نیاز اسرائیل به دفاع از خود و تامین امنیت رژیم اسرائیل توجیه می کند.
۱۴) تلاش برای تقویت گروه هایی از درون مردم فلسطین که معتقد به سازش هستند و حاکم کردن این گروه ها بر مردم فلسطین تا با ایفای نقش پلیس اسرائیل در داخل فلسطین نسبت به کنترل و سرکوب مبارزات و مقاومت مردم فلسطین اقدام کنند. هم اکنون اسرائیل در تلاش است تا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور مرتب مذاکره و وی را در برابر گروه های مبارز فلسطینی قرار دهد.
۱۵) اسرائیل از منظر استراتژیک سرزمین کوچک لبنان را جز شعاع امنیتی خود تلقی می کند . بنابراین موقعیت نیروهای فعال این سرزمین مانند حزب الله را حضوری علیه خود تلقی می کند و تلاش دارد تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همکاری های گسترده آمریکا و یا به طور مستقیم از طریق عملیات نظامی آنها را از سر راه خود بردارد.
۱۶) تکیه بر دولت آمریکا برای اجرای سیاست ها و برنامه های فوق ـ اسرائیل هیچ اقدامی را بدون حمایت آمریکا نمی تواند انجام دهد و آمریکا نیز به طور فزاینده ای بر پشتیبانی های آشکار خود از این رژیم ادامه می دهد. برخی از این کمک ها و حمایت ها را می توان به شرح ذیل برشمرد.
● کمک های آمریکا به رژیم اسرائیل
۱) حمایت مطلق و بدون قید و شرط و نامحدود از رژیم صهیونیستی در همه ابعاد سیاسی نظامی تبلیغاتی و مالی و تلقی از اسرائیل به عنوان تنها متحد استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه به طوری که شرکت های اسرائیلی تنها شرکت هایی هستند که اجازه ورود به مناقصه های وزارت دفاع آمریکا را برای انعقاد قراردادهای صنایع تسلیحاتی ایالات متحده دریافت می کنند.
۲) وتوی تمام قطعنامه هایی را که در شورای امنیت سازمان ملل علیه جنایت اسرائیل مطرح می گردد . آمریکا مانع اصلی اقدامات کشورهای مختلف جهان از طریق سازمان ملل علیه ظلم های مداوم رژیم صهیونیستی است .
۳) اعطای کمک های مالی مستمر به مبلغ حداقل سه میلیارد دلار در سال به طوری که طی پنجاه سال گذشته آمریکا حدود ۱۶۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار اسرائیل قرار داده است و اخیرا پس از جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان کمک ویژه ای را برای بازسازی ارتش رژیم صهیونیستی در اختیار وی گذاشت .
علاوه بر آن اخیرا آمریکا تصمیم گرفته است تا یک کمک ۳۰ میلیارد دلار نظامی را نیز در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد .
۴) فشار سیاسی شدید به کشورهایی که با سیاست های اسرائیل در سرکوب فلسطینیان مخالفت می ورزند مثل جمهوری اسلامی ایران و سوریه .
۵) تروریست شناختن کلیه گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان و اقدام های گوناگون بین المللی علیه آنان .
۶) همسوسازی کشورهای عربی خاورمیانه با سیاست های اسرائیل و استفاده از توان آنها برای فشار به فلسطینی های مبارز .
۷) کاهش سطح « مسئله اعراب و اسرائیل » از یک موضوع عربی به « مسئله اسرائیل و گروه های مقاومت » در فلسطین و لبنان


منبع : روزنامه جمهوری اسلامی

مطالب مرتبط
وبگردی
فقر چطور کار می‌کند
فقر چطور کار می‌کند - «این آقا تا قبل از عید از حسابش ٢٧٠ تومان باقی بود. برای خرید عید فطر ١٠٠ تومان داد و ١٥٠ تومان خرید کرد. برج ٥ آمد اینجا ٥٠ تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نیامده. ما هم نه زنگ می‌زنیم و نه پیغامی می‌فرستیم. می‌دانیم حقوق نگرفته.»
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم»
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم» - فیلم - وزیر بهداشت ضمن دیدار با بازیگر نقش «یانگوم» ( لی یونگ ئه) به دلیل کمک انسان دوستانه 56 هزار دلاری به زلزله زدگان غرب ایران از او تقدیر کرد.
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
پربازدیدها