یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ / Sunday, 25 March, 2018

۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا


۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
اکنون نزدیک به ۶۰ سال از اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به دست دولت انگلیس می گذرد . اشغال سرزمین حاصلخیز فلسطین و قدس شریف بزرگترین مصیبتی است که درتاریخ معاصر با دسیسه استعمار برامت اسلامی وارد شده است .
تاکنون صهیونیست ها توانسته اند بیش از ۸۰ درصد از مساحت سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورند . هدف از اشغال این سرزمین استراتژیک در کنار دریای مدیترانه انتقال مشکل یهودیان از اروپا به سرزمین های اسلامی و پیشگیری از تاسیس حکومت های قدرتمند مسلمان در خاورمیانه بوده است که براساس یک طرح چند جانبه و پـیچیده از سوی قدرت های استعمارگر به مرحله اجرا در آمده است . هدف دیگری که آمریکا پس از تاسیس این رژیم دنبال کرده است استفاده از فضای فلسطین اشغالی به عنوان مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه بوده است . تا بتواند از طریق آن به طور مرتب کشورهای خاورمیانه را تحت فشار سیاست های خود درآورده و یا سرنوشت آنها را به دست گیرد.
از سال ۱۳۲۷ تاکنون که پـایه های رژیم اشغالگر قدس محکم شده است . به طور مرتب درگیری ها و تنش ها درخاورمیانه رو به افزایش بوده است و هم اکنون نیز مهمترین عامل و اساس چالش در خاورمیانه وجود رژیم صهیونیستی و حل نشدن مسئله فلسطین است .
مردم فلسطین طی چند دهه گذشته مصیبت های زیادی را تحمل کرده و روزگار پرتنشی را با آزمون های گوناگون از سر گذرانیده اند. تعداد زیادی از آنان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و آواره گشته اند. میلیون ها فلسطینی در شرایط بسیار بد و به صورت پناهنده در غربت و در سایر کشورها در اردوگاه های موقت به سر می برند.
فلسطینی های ساکن در درون سرزمین های اشغالی نیز هر روز شاهد قتل عام عزیزان و کسانشان هستند. آنها مشاهده می کنند که چگونه خانه و کاشانه کسانی که به مقاومت در برابر این رژیم خونخوار می اندیشند و ایستادگی می کنند بر سر زنان و کودکان و کهنسالان آن دیار خراب می شود. اسرائیل مظهر شیطان ترور خشونت و قساوت در اذهان مردم جهان است .
اسرائیل در این دوران وحشیگری و بی رحمی نسبت به فلسطینیان را به بالاترین حد خود رسانده و نسل کشی فراوانی از آنان انجام داده است . قتل عام مردم از اردوگاه های صبرا و شتیلا به دست شارون یکی از نمونه های ماندگار این وحشیگری ها و جنایات این رژیم سفاک است . امروز هم فلسطین عرصه قساوت آمیزترین جنایات بشری از سوی صهیونیست های بیگانه و غاصب علیه صاحبان مظلوم آن است و فجیع ترین ستم ها به صورت علنی و با شیوه ای استثنایی و مستمر از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردمانی که سرزمینشان را تصاحب کرده است انجام می گیرد.
ظرف یک سال گذشته صدها تن از مردم فلسطین فقط در نوار غزه به شهادت رسیده اند و بیش از چند هزار تن از آنها نیز زخمی شده اند و ده ها تن از مردم و مسئولان مقاومت هم گرفتار زندان های مخوف آن رژیم شده اند به طوری که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار فلسطینی در شرایط بسیار سخت در زندان های اسرائیل به سر می برند. این جنایت ها در حالی صورت می گیرد که اسرائیل به طور مرتب تحت حمایت های تسلیحاتی علمی صنعتی و مالی شیطان بزرگ قرار می گیرد و آمریکا مانند قیم و مدافع و کارپرداز این رژیم در جهان عمل می کند.
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
خاورمیانه ای که آمریکا تسلط بر آن ومنافع انرژی آن را جز منافع ملی خود قلمداد می کند و هم اکنون اسرائیل جبهه اول و خط مقدم نظامی آمریکا درجهان امروز تلقی می گردد.
اسرائیل از بدو تشکیل تاکنون سیاستی توسعه طلبانه را برای افزایش قلمرو سرزمینی خود درپیش گرفته است به طوری که علاوه بر سرزمین فلسطین توانسته بلندی های جولان را از سوریه و مزارع شبعا را از لبنان به اشغال دائمی خود در آورد. طبیعی است که این سیاست به یک وضعیت جنگی دائمی بین رژیم اسرائیل و مردم فلسطین و نیز کشورهای همجوار آن منجر گردیده است .
مهمترین موضوعی را که آمریکا و اسرائیل به طور مرتب به عنوان بهانه سرکوب فلسطینیان مطرح می کنند مسئله حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است . این رژیم موجودیت خود را مساوی با نادیده گرفتن حق حیات فلسطینیان در این سرزمین دانسته و به طور مرتب از اقداماتی به شرح زیر برای این منظور استفاده می کند.
● سیاست های رژیم اشغالگر قدس
۱) برنامه ریزی برای مهاجرت نامحدود یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل تا به این ترتیب برحجم جمعیت خود در سرزمین های اشغالی بیفزاید و بافت جمعیتی فلسطینیان را به طور کامل تغییر دهد . به طوری که درسال ۱۳۲۷ حدود ۱۰۰ هزار یهودی و در سال ۱۳۲۸ حدود ۲۰۰ هزار یهودی از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی آورده شدند .
فقط تاکنون بیش از یک میلیون نفر یهودی از جمهوری های سابق شوروی به اسرائیل مهاجرت داده شده اند. لازم به ذکر است که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی جمعیت یهودیان در فلسطین حدود ۵۶ هزار نفر بوده است اما درسال ۱۳۲۷ که اسرائیل تشکیل شد به علت مهاجرت گسترده یهودیان در سال های جنگ جهانی دوم حدود ۶۰۵ هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند .
۲) احداث شهرک های صهیونیست نشین برای اسکان یهودیان مهاجر در سرزمین های فلسطینی و در روستاهای تخریب شده فلسطینیان به منظور تغییر هویت و میراث فرهنگی آنان به طوری که فقط در سی سال اول تشکیل این رژیم حدود یک میلیون و دویست هزار خانه جدید برای یهودیان ساخته شده است .
۳) اخراج فلسطینیان از سرزمین های خود و غصب سرزمین های مردم فلسطین به منظور ایجاد فضا برای یهودیان تازه وارد ـ به طوری که هم اکنون پرتراکم ترین جمعیت جهان مربوط به فلسطینیانی است که بالاجبار در نوارغزه در کنار یکدیگر و در ۳۶ کیلومترمربع از اراضی آن جای گرفته اند و سرزمینشان را اسرائیل به زور از آنها غصب کرده است .
هم اکنون در نوارغزه حدود ۱ ۵ میلیون فلسطینی زندگی می کنند . اجرای این سیاست موجب شده است که بیش از ۷۰ درصد مردم فلسطین به دور از خانه و کاشانه خود در کشورهای مختلف خاورمیانه آواره گردند . کوچ اجباری مردم فلسطین در سه مرحله و طی سال های ۱۳۲۷ ۱۳۴۶ و ۱۳۷۰ روی داده است .
۴) آواره کردن میلیون ها نفر از مردم فلسطین و بیرون راندن آنها از سرزمین آبا و اجدادی خود و پراکنده کردن آنها در کشورهای همجوار مثل لبنان سوریه و اردن لازم به ذکر است که فقط در سال ۱۳۲۷ بیش از یک میلیون فلسطینی از سرزمینشان کوچ اجباری داده شدند که تاکنون اجازه بازگشت به وطن خود را نیافته اند .
آوارگان فلسطینی در ۵۹ اردوگاه در کشورهای سوریه لبنان اردن و اراضی اشغالی فلسطین به سر می برند و تعدادی از آنها در سایر کشورهای عربی اروپایی و آمریکا به شکل پراکنده زندگی می کنند. جمعیت کنونی آوارگان فلسطینی در اردوگاه های مختلف جهان حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شود.
۵) پناهندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی با وجود تصویب قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود بیش از ۳۰ سال پیش اجازه بازگشت فلسطینیان آواره را به سرزمین خود نمی دهد . این آوارگان ساکنان بیش از ۵۳۱ شهر و روستای فلسطینی هستند که مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
۶) اعلام و اجرای علنی و آشکار برنامه ترور رهبران و شخصیت های شناخته شده فلسطینی که معتقد به مقاومت در برابر سیاست های اسرائیل هستند و از حقوق فلسطینیان حمایت می کنند شخصیت هایی مانند شیخ احمد یاسین رهبر روحانی حماس عبدالعزیز رنتیسی رهبر سیاسی حماس فتحی شقاقی رهبر جهاد اسلامی و....
۷) تحت فشار دائمی گذاشتن ساکنان فلسطین از طریق حملات مداوم هوایی و زمینی علیه آنان و ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی در بین ملت فلسطین ـ به طوری که ارتش اسرائیل به طور تمام وقت مشغول ایجادوحشت و سرکوب فلسطینی هاست .
اخیرا اسرائیل علاوه بر یورش مستمر نظامی تمام منطقه غزه را در محاصره شدید اقتصادی قرار داده و اجازه ورود کالاهای مصرفی برای مردم این شهر را نمی دهد و حتی گاهی اوقات اجازه انتقال سوخت به تنها نیروگاه برق غزه را نیز صادر نمی کند.
۸) تخریب صدها روستای فلسطینی از جمله نابود کردن تنها ۴۰۰ روستا و تخریب زمین های کشاورزی و منابع طبیعی مردم فلسطین . لازم به ذکر است که عمده اشتغال مردم فلسطین از طریق کشاورزی بوده و درآمدی جز مبادله کالاهای زراعی ندارند.
۹) یهودی سازی کامل شهر قدس و در خطر قرار دادن دائمی مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ کار حفاری در زیر این مسجد به بهانه یافتن پیکر سلیمان همچنان ادامه دارد و صهیونیست ها بنا دارند تا در فرصت مناسبی به این حفاری ها توسعه دهند.
۱۰) انجام جنگ مداوم و فرسایشی علیه مبارزان فلسطینی به گونه ای که آنها را از ادامه راه مقاومت خسته و فرسوده کنند . به همین منظور ارتش رژیم صهیونیستی به طور مرتب زیرساخت های مقاومت را با حملات نظامی مکرر و پیوسته مورد تخریب قرار می دهد تا امکان و توانایی بازسازی را از گروه های مبارز فلسطینی بگیرد.
۱۱) اشغال کوتاه مدت برخی از سرزمین های فلسطینی و عقب نشینی مجدد از آنهاـ مثل اشغال نوارغزه و عقب نشینی از آن ـ به منظور :
▪ ایجاد ناامنی روانی مداوم بین فلسطینی ها; .
▪ تخریب توانمندی ها و زیربناهای شهرهای فلسطینی به منظور ایجاد فشار زندگی بیشتر بر آنها.
۱۲) وابسته کردن اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین به طور غیرقابل باوری به اسرائیل به طوری که بسیاری از ضروری ترین موادغذایی مردم مانند گندم و برنج بایستی از اسرائیل به اراضی اشغالی وارد شود و کوچکترین درگیری اسرائیل با فلسطینیان موجب قطع شاهرگ اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین می شود.
۱۳) نسل کشی تدریجی فلسطینیان و اجرای سیاست پاکسازی نژادی ـ اسرائیل با این سیاست به صورت شبانه روزی به مردم فلسطین حمله می کند و با کمک رسانه های جمعی مرتبط با خود به گونه ای اقدام می کند که کشتار هر روزه فلسطینی ها به ویژه کودکان و سالمندان در مطبوعات و در خبرگزاری های بین المللی با کوچکترین حروف منتشر شود و یا انعکاس چندانی نیابد.
این رسانه ها معمولا کشتار تدریجی فلسطینیان را به عنوان نیاز اسرائیل به دفاع از خود و تامین امنیت رژیم اسرائیل توجیه می کند.
۱۴) تلاش برای تقویت گروه هایی از درون مردم فلسطین که معتقد به سازش هستند و حاکم کردن این گروه ها بر مردم فلسطین تا با ایفای نقش پلیس اسرائیل در داخل فلسطین نسبت به کنترل و سرکوب مبارزات و مقاومت مردم فلسطین اقدام کنند. هم اکنون اسرائیل در تلاش است تا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور مرتب مذاکره و وی را در برابر گروه های مبارز فلسطینی قرار دهد.
۱۵) اسرائیل از منظر استراتژیک سرزمین کوچک لبنان را جز شعاع امنیتی خود تلقی می کند . بنابراین موقعیت نیروهای فعال این سرزمین مانند حزب الله را حضوری علیه خود تلقی می کند و تلاش دارد تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همکاری های گسترده آمریکا و یا به طور مستقیم از طریق عملیات نظامی آنها را از سر راه خود بردارد.
۱۶) تکیه بر دولت آمریکا برای اجرای سیاست ها و برنامه های فوق ـ اسرائیل هیچ اقدامی را بدون حمایت آمریکا نمی تواند انجام دهد و آمریکا نیز به طور فزاینده ای بر پشتیبانی های آشکار خود از این رژیم ادامه می دهد. برخی از این کمک ها و حمایت ها را می توان به شرح ذیل برشمرد.
● کمک های آمریکا به رژیم اسرائیل
۱) حمایت مطلق و بدون قید و شرط و نامحدود از رژیم صهیونیستی در همه ابعاد سیاسی نظامی تبلیغاتی و مالی و تلقی از اسرائیل به عنوان تنها متحد استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه به طوری که شرکت های اسرائیلی تنها شرکت هایی هستند که اجازه ورود به مناقصه های وزارت دفاع آمریکا را برای انعقاد قراردادهای صنایع تسلیحاتی ایالات متحده دریافت می کنند.
۲) وتوی تمام قطعنامه هایی را که در شورای امنیت سازمان ملل علیه جنایت اسرائیل مطرح می گردد . آمریکا مانع اصلی اقدامات کشورهای مختلف جهان از طریق سازمان ملل علیه ظلم های مداوم رژیم صهیونیستی است .
۳) اعطای کمک های مالی مستمر به مبلغ حداقل سه میلیارد دلار در سال به طوری که طی پنجاه سال گذشته آمریکا حدود ۱۶۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار اسرائیل قرار داده است و اخیرا پس از جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان کمک ویژه ای را برای بازسازی ارتش رژیم صهیونیستی در اختیار وی گذاشت .
علاوه بر آن اخیرا آمریکا تصمیم گرفته است تا یک کمک ۳۰ میلیارد دلار نظامی را نیز در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد .
۴) فشار سیاسی شدید به کشورهایی که با سیاست های اسرائیل در سرکوب فلسطینیان مخالفت می ورزند مثل جمهوری اسلامی ایران و سوریه .
۵) تروریست شناختن کلیه گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان و اقدام های گوناگون بین المللی علیه آنان .
۶) همسوسازی کشورهای عربی خاورمیانه با سیاست های اسرائیل و استفاده از توان آنها برای فشار به فلسطینی های مبارز .
۷) کاهش سطح « مسئله اعراب و اسرائیل » از یک موضوع عربی به « مسئله اسرائیل و گروه های مقاومت » در فلسطین و لبنان


منبع : روزنامه جمهوری اسلامی

مطالب مرتبط

اسراییل و هشدار تاریخ

اسراییل و هشدار تاریخ
سی سال پیش—زمانی که دولت اسراییل به نیمه ی راه امروز خود رسیده بود—من در نیویورک با ژنرال ماتی پلد Matti Peled، مصاحبه یی ترتیب داده بودم. خشونت این ژنرال در کار مدیریت سرزمین های اشغالی، معروف بود اما از وقتی که بازنشسته شده بود روحیات او به ملایمت و نزدیکی به جناح کبوتر ها گرایش یافته، و عموم را ترغیب به مذاکره ی جدی با فلسطینی ها می کرد. او معتقد بود که اسراییل باید تمام اسکان های غیر قانونی را رها ساخته، به مرزهای پیش از جنگ ١٩٦٧ عقب نشینی کرده و به تمام نزاع هایی که سر راه یک صلح اساسی قرار گرفته اند خاتمه دهد.
وقتی که از او سئوال کردم، «اگر یک دولت اسراییلی با شهامت که آمادگی چنین حرکتی را داشته باشد پیدا نشود آنوقت چه؟» او جواب داد، «هوم . . . ، در آنصورت ما هم به سرنوشت صلیبی ها گرفتار خواهیم شد. ممکن است قدری طول بکشد اما در نهایت ما هم به دنبال آنها خواهیم رفت».
در آن زمان به زبان آوردن چنین حرفهایی از سوی یک اسراییلی، آنهم یک ژنرال سابق ارتش حیرت انگیز به نظر می رسید. در آن دوران هم—به روال همیشه—لابی اسراییل در آمریکا عاشق این بود که اسراییل را کشوری تحت محاصره نشان دهد که هر آن ممکن است توسط عرب های خونخوار از صحنه ی روزگار محو گردد، مگر آنکه ایالات متحده بدون هیچ قید و شرطی از آن حمایت کند.
البته در آن زمان کسی به این سناریو باور نداشت. در سالهای دهه ٧٠ بیشتر مردم معتقد بودند که از طریق سازمان ملل میتوان به یک راه حل قابل قبول دست یافت. و هرچند که آن راه حل، کلیه خواست های فلسطینی ها را شامل نمی شد اما لااقل این امکان را فراهم می کرد که آنان به یک شبه کشور نصف و نیمه دسترسی یافته، و اسکان یهودیان در زمین های ایشان متوقف شده و شاید هم در نهایت به حال خود رها شوند.
این اندیشه ها در سال ٢٠٠٨ همانقدر از مد افتاده و قدیمی جلوه می کنند که کارت های کریسمس زمان ملکه ویکتوریا. آن سرزمین خودمختار فلسطینی، که گاهی برخی اسراییلی های تازه از شیر گرفته شده و از سیستم جدا شده مطرح می سازند، موزاییک پراکنده یی است مرکب از نواحی تحت محاصره و جدا از یکدیگر که حلقه ی جاده های نظامی یهودیان، به دور آن کشیده شده و دسترسی آنها به آب گرفتار محدودیت است.
حماس که با رای فلسطینی های درمانده از هر سو، به پیروزی دست یافته است از سوی ایالات متحده و اروپا مهر تروریست خورده است. جیمی کارتر در زمانی که من با ژنرال اسراییلی بالا مصاحبه می کردم رئیس جمهور آمریکا بود و امروز همین مقام، وقتی که در چند هفته پیش محاصره ی نوار غزه توسط اسراییل را یک جنایت وحشتناک و ضد انسانی خواند، مورد حمله های بی امان اسراییل قرار گرفت و همدست تروریست ها معرفی شد.
درست است که امروزه لابی اسراییل در آمریکا، بیش از دهه های گذشته زیر سئوال می رود، اما اینهمه در مجموع تنها موج های نازکی تلقی می شوند که بر سطح اقیانوس وسیع حمایت کنگره آمریکا از بازهای اسراییلی افتاده باشد. بنابرین هیچ رئیس جمهور عادی یی در ایالات متحده جرئت بروز احساسی متفاوت از آنچه هیلاری کلینتون با چنان شدتی ابراز کرد نخواهد داشت. هیلاری ایران را تهدید به زدودن از صحنه ی روزگار می کند و این تهدیدی است که می توان از آن تعبیر های بیشماری به عمل آورد.
سفر این هفته ی بوش به اسراییل با این هدف صورت می گیرد که سر به راهی هشت ساله ی خود در قبال باز های اسراییلی را به نهایت و فیناله ی خود رسانده، یک نوع «قرارداد اسلوی شماره ٢» مطرح ساخته، بر تصاحب غیرقانونی زمین های فلسطینیان مهر تایید دائمی زده، و موافقتنامه های سازمان ملل را یکجا به زباله دانی تاریخ بیاندازد.
اما از بد روزگار سفر او با فرود آمدن بارانی از اتهامات فساد اداری بر نخست وزیر اسراییل همزمان شد. اولمرت که به لکنت زبان افتاده بود قول داد که اگر گناه او در دریافت هدیه های مالی از موریس تالانسکی—صاحب معاملات ملکی لانگ آیلند نیویورک—ثابت شود، از مقام خود کناره گیری خواهد کرد. تمام شواهد حکایت از این دارد که اولمرت روزهای آخر نخست وزیری خود را می گذراند. سر هم کردن یک ائتلاف جدید در دولت اسراییل کار آسانی نیست.
از سوی دیگر سیاست های منطقه یی آمریکا متحمل یک عقب نشینی خفت بار تازه شده است. دولت لبنان در مقابل حزب الله مجبور به عقب نشینی شده و به ابقای نظارت حزب الله بر ترافیک فرودگاه بیروت و ادامه ی کار سیستم اختصاصی مخابرات آن سازمان تسلیم شده است. هرچند که اسراییل از موشک باران شهر اشکلون توسط حماس در خشم است اما همزمان قدرت حزب الله را در براه انداختن حمله های موشکی فراموش نکرده است.
دیروز داشتم از بالای «قلعه الحصن-کراک دو شوالیه» (Krak des Chevaliers) واقع در شمال دمشق، به افق باز جنوبی، و اسراییل نگاه می کردم. تی ای لارنس این قلعه را «با شکوه ترین قلعه ی جهان» خوانده بود. حتی صلاح الدین ایوبی هم نتوانسته بود شوالیه های فرقه ی «هاسپیتالر»(Hospitaler) را با جنگ از این قلعه بیرون کند، و در نهایت این مملوک مصر بود که در سال ١٢٧١ با آنان مذاکره کرده و از محلی که بمدت ١٦٢ سال اشغال کرده بودند بیرون کرد.
در برج جنوبی قلعه (که در سال ١٩٣٠ توسط مهندسین فرانسوی تعمیر شده است) ایستاده بودم که به یاد ژنرال پلد و شباهت های میان اسراییلی ها و صلیبی هایی شدم که این قلعه را سه برابر طولانی تر از اسراییلی های فعلی سرزمین های اشغالی، در تسلط خود نگاه داشته بودند.
هرچند فایده ندارد که آدم به پیش بینی های دراز مدت دست بزند، اما در این تردیدی نیست که همانطور که ژنرال پلد و بسیاری از وابستگان به جناح کبوتر ها در اسراییل معتقدند، باز های اسراییلی نه تنها امنیت اسراییل را تامین نکرده بلکه برعکس شدیداً به خطر انداخته اند. و این در حالی است که تعادل قوا در منطقه نسبت به یک نسل پیش، که ایالات متحده قدرت برتر منطقه محسوب می شد، بکلی بهم خورده است.
بزودی بوش، و شاید از او زودتر اولمرت، خواهند رفت. بد نیست حالا که هر مسافر تازه یی را که تا پایش به اسراییل می رسد به «یاد واشم» بنای یادبود قربانیان هولوکاست می برند، تور «قلعه‌الحصن-کراک دو شوالیه» را نیز برای سیاستمدارانی که نگران آینده ی اسراییل و حقوق فلسطینی ها هستند اجباری سازند.


کلمات در حال جستجو
آستانه سال نو , فرمانداری زنجان , ارشادگیلان , فراهم شدن زمینه حضور مردم , اداره کل تعاون کار رو رفاه اجتماعی , نجف زاده ایفای نقش کرد , کمیته بین‌الملل , جوهرافشان , سینمای مقاومت , اسکی جانبازان ومعلولین ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
۱۹۹۹ م. کوچک‌ترین لوح سخت جهان , جدول مقایسهٔ نسبت درصد، درآمد در شغل‌های مختلف زراعت و دامپروری (در آمریکا) , جدول ساختار سنی جمعیت به تفکیک جنس , ترک خنجرکش لشکرشکن ترلک پوش , تالار آینه , انتخاب روش , جغرافیای طبیعی و اقلیم استان , عمارت کلاه فرنگی , نامه ششم از زبان معشوق به عاشق , خم زلف تو دام کفر و دین است ,

برخی منابع مهم خبری
tafahomnews.com روزنامه تفاهم , asianews.ir روزنامه آسیا , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , shabakeh-mag.com مجله شبکه , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , caffecinema.com کافه سینما , bahardaily.ir روزنامه بهار , ilna.ir ایلنا , ghanoondaily.ir روزنامه قانون ,

وبگردی
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری - دریافت کارت هوشمند ملی نیازمند گذراندن مراحلی است که در این گزارش با روند دریافت آن آشنا می شویم.
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
    	خواص هلیله زرد چیست؟ | ستاره
    خواص هلیله زرد شامل تقویت معده، حافظه، قوای فکری و بینایی است. از خواص هلیله زرد برای تسکین درد مفاصل، سر درد و رفع سفیدی مو استفاده میشود.