دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018

۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا


۶۰ سال جنایت در پناه آمریکا
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
اکنون نزدیک به ۶۰ سال از اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به دست دولت انگلیس می گذرد . اشغال سرزمین حاصلخیز فلسطین و قدس شریف بزرگترین مصیبتی است که درتاریخ معاصر با دسیسه استعمار برامت اسلامی وارد شده است .
تاکنون صهیونیست ها توانسته اند بیش از ۸۰ درصد از مساحت سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورند . هدف از اشغال این سرزمین استراتژیک در کنار دریای مدیترانه انتقال مشکل یهودیان از اروپا به سرزمین های اسلامی و پیشگیری از تاسیس حکومت های قدرتمند مسلمان در خاورمیانه بوده است که براساس یک طرح چند جانبه و پـیچیده از سوی قدرت های استعمارگر به مرحله اجرا در آمده است . هدف دیگری که آمریکا پس از تاسیس این رژیم دنبال کرده است استفاده از فضای فلسطین اشغالی به عنوان مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه بوده است . تا بتواند از طریق آن به طور مرتب کشورهای خاورمیانه را تحت فشار سیاست های خود درآورده و یا سرنوشت آنها را به دست گیرد.
از سال ۱۳۲۷ تاکنون که پـایه های رژیم اشغالگر قدس محکم شده است . به طور مرتب درگیری ها و تنش ها درخاورمیانه رو به افزایش بوده است و هم اکنون نیز مهمترین عامل و اساس چالش در خاورمیانه وجود رژیم صهیونیستی و حل نشدن مسئله فلسطین است .
مردم فلسطین طی چند دهه گذشته مصیبت های زیادی را تحمل کرده و روزگار پرتنشی را با آزمون های گوناگون از سر گذرانیده اند. تعداد زیادی از آنان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و آواره گشته اند. میلیون ها فلسطینی در شرایط بسیار بد و به صورت پناهنده در غربت و در سایر کشورها در اردوگاه های موقت به سر می برند.
فلسطینی های ساکن در درون سرزمین های اشغالی نیز هر روز شاهد قتل عام عزیزان و کسانشان هستند. آنها مشاهده می کنند که چگونه خانه و کاشانه کسانی که به مقاومت در برابر این رژیم خونخوار می اندیشند و ایستادگی می کنند بر سر زنان و کودکان و کهنسالان آن دیار خراب می شود. اسرائیل مظهر شیطان ترور خشونت و قساوت در اذهان مردم جهان است .
اسرائیل در این دوران وحشیگری و بی رحمی نسبت به فلسطینیان را به بالاترین حد خود رسانده و نسل کشی فراوانی از آنان انجام داده است . قتل عام مردم از اردوگاه های صبرا و شتیلا به دست شارون یکی از نمونه های ماندگار این وحشیگری ها و جنایات این رژیم سفاک است . امروز هم فلسطین عرصه قساوت آمیزترین جنایات بشری از سوی صهیونیست های بیگانه و غاصب علیه صاحبان مظلوم آن است و فجیع ترین ستم ها به صورت علنی و با شیوه ای استثنایی و مستمر از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردمانی که سرزمینشان را تصاحب کرده است انجام می گیرد.
ظرف یک سال گذشته صدها تن از مردم فلسطین فقط در نوار غزه به شهادت رسیده اند و بیش از چند هزار تن از آنها نیز زخمی شده اند و ده ها تن از مردم و مسئولان مقاومت هم گرفتار زندان های مخوف آن رژیم شده اند به طوری که هم اکنون بیش از ۱۰ هزار فلسطینی در شرایط بسیار سخت در زندان های اسرائیل به سر می برند. این جنایت ها در حالی صورت می گیرد که اسرائیل به طور مرتب تحت حمایت های تسلیحاتی علمی صنعتی و مالی شیطان بزرگ قرار می گیرد و آمریکا مانند قیم و مدافع و کارپرداز این رژیم در جهان عمل می کند.
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است . اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود.
خاورمیانه ای که آمریکا تسلط بر آن ومنافع انرژی آن را جز منافع ملی خود قلمداد می کند و هم اکنون اسرائیل جبهه اول و خط مقدم نظامی آمریکا درجهان امروز تلقی می گردد.
اسرائیل از بدو تشکیل تاکنون سیاستی توسعه طلبانه را برای افزایش قلمرو سرزمینی خود درپیش گرفته است به طوری که علاوه بر سرزمین فلسطین توانسته بلندی های جولان را از سوریه و مزارع شبعا را از لبنان به اشغال دائمی خود در آورد. طبیعی است که این سیاست به یک وضعیت جنگی دائمی بین رژیم اسرائیل و مردم فلسطین و نیز کشورهای همجوار آن منجر گردیده است .
مهمترین موضوعی را که آمریکا و اسرائیل به طور مرتب به عنوان بهانه سرکوب فلسطینیان مطرح می کنند مسئله حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است . این رژیم موجودیت خود را مساوی با نادیده گرفتن حق حیات فلسطینیان در این سرزمین دانسته و به طور مرتب از اقداماتی به شرح زیر برای این منظور استفاده می کند.
● سیاست های رژیم اشغالگر قدس
۱) برنامه ریزی برای مهاجرت نامحدود یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل تا به این ترتیب برحجم جمعیت خود در سرزمین های اشغالی بیفزاید و بافت جمعیتی فلسطینیان را به طور کامل تغییر دهد . به طوری که درسال ۱۳۲۷ حدود ۱۰۰ هزار یهودی و در سال ۱۳۲۸ حدود ۲۰۰ هزار یهودی از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی آورده شدند .
فقط تاکنون بیش از یک میلیون نفر یهودی از جمهوری های سابق شوروی به اسرائیل مهاجرت داده شده اند. لازم به ذکر است که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی جمعیت یهودیان در فلسطین حدود ۵۶ هزار نفر بوده است اما درسال ۱۳۲۷ که اسرائیل تشکیل شد به علت مهاجرت گسترده یهودیان در سال های جنگ جهانی دوم حدود ۶۰۵ هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند .
۲) احداث شهرک های صهیونیست نشین برای اسکان یهودیان مهاجر در سرزمین های فلسطینی و در روستاهای تخریب شده فلسطینیان به منظور تغییر هویت و میراث فرهنگی آنان به طوری که فقط در سی سال اول تشکیل این رژیم حدود یک میلیون و دویست هزار خانه جدید برای یهودیان ساخته شده است .
۳) اخراج فلسطینیان از سرزمین های خود و غصب سرزمین های مردم فلسطین به منظور ایجاد فضا برای یهودیان تازه وارد ـ به طوری که هم اکنون پرتراکم ترین جمعیت جهان مربوط به فلسطینیانی است که بالاجبار در نوارغزه در کنار یکدیگر و در ۳۶ کیلومترمربع از اراضی آن جای گرفته اند و سرزمینشان را اسرائیل به زور از آنها غصب کرده است .
هم اکنون در نوارغزه حدود ۱ ۵ میلیون فلسطینی زندگی می کنند . اجرای این سیاست موجب شده است که بیش از ۷۰ درصد مردم فلسطین به دور از خانه و کاشانه خود در کشورهای مختلف خاورمیانه آواره گردند . کوچ اجباری مردم فلسطین در سه مرحله و طی سال های ۱۳۲۷ ۱۳۴۶ و ۱۳۷۰ روی داده است .
۴) آواره کردن میلیون ها نفر از مردم فلسطین و بیرون راندن آنها از سرزمین آبا و اجدادی خود و پراکنده کردن آنها در کشورهای همجوار مثل لبنان سوریه و اردن لازم به ذکر است که فقط در سال ۱۳۲۷ بیش از یک میلیون فلسطینی از سرزمینشان کوچ اجباری داده شدند که تاکنون اجازه بازگشت به وطن خود را نیافته اند .
آوارگان فلسطینی در ۵۹ اردوگاه در کشورهای سوریه لبنان اردن و اراضی اشغالی فلسطین به سر می برند و تعدادی از آنها در سایر کشورهای عربی اروپایی و آمریکا به شکل پراکنده زندگی می کنند. جمعیت کنونی آوارگان فلسطینی در اردوگاه های مختلف جهان حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شود.
۵) پناهندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی با وجود تصویب قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود بیش از ۳۰ سال پیش اجازه بازگشت فلسطینیان آواره را به سرزمین خود نمی دهد . این آوارگان ساکنان بیش از ۵۳۱ شهر و روستای فلسطینی هستند که مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
۶) اعلام و اجرای علنی و آشکار برنامه ترور رهبران و شخصیت های شناخته شده فلسطینی که معتقد به مقاومت در برابر سیاست های اسرائیل هستند و از حقوق فلسطینیان حمایت می کنند شخصیت هایی مانند شیخ احمد یاسین رهبر روحانی حماس عبدالعزیز رنتیسی رهبر سیاسی حماس فتحی شقاقی رهبر جهاد اسلامی و....
۷) تحت فشار دائمی گذاشتن ساکنان فلسطین از طریق حملات مداوم هوایی و زمینی علیه آنان و ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی در بین ملت فلسطین ـ به طوری که ارتش اسرائیل به طور تمام وقت مشغول ایجادوحشت و سرکوب فلسطینی هاست .
اخیرا اسرائیل علاوه بر یورش مستمر نظامی تمام منطقه غزه را در محاصره شدید اقتصادی قرار داده و اجازه ورود کالاهای مصرفی برای مردم این شهر را نمی دهد و حتی گاهی اوقات اجازه انتقال سوخت به تنها نیروگاه برق غزه را نیز صادر نمی کند.
۸) تخریب صدها روستای فلسطینی از جمله نابود کردن تنها ۴۰۰ روستا و تخریب زمین های کشاورزی و منابع طبیعی مردم فلسطین . لازم به ذکر است که عمده اشتغال مردم فلسطین از طریق کشاورزی بوده و درآمدی جز مبادله کالاهای زراعی ندارند.
۹) یهودی سازی کامل شهر قدس و در خطر قرار دادن دائمی مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ کار حفاری در زیر این مسجد به بهانه یافتن پیکر سلیمان همچنان ادامه دارد و صهیونیست ها بنا دارند تا در فرصت مناسبی به این حفاری ها توسعه دهند.
۱۰) انجام جنگ مداوم و فرسایشی علیه مبارزان فلسطینی به گونه ای که آنها را از ادامه راه مقاومت خسته و فرسوده کنند . به همین منظور ارتش رژیم صهیونیستی به طور مرتب زیرساخت های مقاومت را با حملات نظامی مکرر و پیوسته مورد تخریب قرار می دهد تا امکان و توانایی بازسازی را از گروه های مبارز فلسطینی بگیرد.
۱۱) اشغال کوتاه مدت برخی از سرزمین های فلسطینی و عقب نشینی مجدد از آنهاـ مثل اشغال نوارغزه و عقب نشینی از آن ـ به منظور :
▪ ایجاد ناامنی روانی مداوم بین فلسطینی ها; .
▪ تخریب توانمندی ها و زیربناهای شهرهای فلسطینی به منظور ایجاد فشار زندگی بیشتر بر آنها.
۱۲) وابسته کردن اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین به طور غیرقابل باوری به اسرائیل به طوری که بسیاری از ضروری ترین موادغذایی مردم مانند گندم و برنج بایستی از اسرائیل به اراضی اشغالی وارد شود و کوچکترین درگیری اسرائیل با فلسطینیان موجب قطع شاهرگ اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین می شود.
۱۳) نسل کشی تدریجی فلسطینیان و اجرای سیاست پاکسازی نژادی ـ اسرائیل با این سیاست به صورت شبانه روزی به مردم فلسطین حمله می کند و با کمک رسانه های جمعی مرتبط با خود به گونه ای اقدام می کند که کشتار هر روزه فلسطینی ها به ویژه کودکان و سالمندان در مطبوعات و در خبرگزاری های بین المللی با کوچکترین حروف منتشر شود و یا انعکاس چندانی نیابد.
این رسانه ها معمولا کشتار تدریجی فلسطینیان را به عنوان نیاز اسرائیل به دفاع از خود و تامین امنیت رژیم اسرائیل توجیه می کند.
۱۴) تلاش برای تقویت گروه هایی از درون مردم فلسطین که معتقد به سازش هستند و حاکم کردن این گروه ها بر مردم فلسطین تا با ایفای نقش پلیس اسرائیل در داخل فلسطین نسبت به کنترل و سرکوب مبارزات و مقاومت مردم فلسطین اقدام کنند. هم اکنون اسرائیل در تلاش است تا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور مرتب مذاکره و وی را در برابر گروه های مبارز فلسطینی قرار دهد.
۱۵) اسرائیل از منظر استراتژیک سرزمین کوچک لبنان را جز شعاع امنیتی خود تلقی می کند . بنابراین موقعیت نیروهای فعال این سرزمین مانند حزب الله را حضوری علیه خود تلقی می کند و تلاش دارد تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همکاری های گسترده آمریکا و یا به طور مستقیم از طریق عملیات نظامی آنها را از سر راه خود بردارد.
۱۶) تکیه بر دولت آمریکا برای اجرای سیاست ها و برنامه های فوق ـ اسرائیل هیچ اقدامی را بدون حمایت آمریکا نمی تواند انجام دهد و آمریکا نیز به طور فزاینده ای بر پشتیبانی های آشکار خود از این رژیم ادامه می دهد. برخی از این کمک ها و حمایت ها را می توان به شرح ذیل برشمرد.
● کمک های آمریکا به رژیم اسرائیل
۱) حمایت مطلق و بدون قید و شرط و نامحدود از رژیم صهیونیستی در همه ابعاد سیاسی نظامی تبلیغاتی و مالی و تلقی از اسرائیل به عنوان تنها متحد استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه به طوری که شرکت های اسرائیلی تنها شرکت هایی هستند که اجازه ورود به مناقصه های وزارت دفاع آمریکا را برای انعقاد قراردادهای صنایع تسلیحاتی ایالات متحده دریافت می کنند.
۲) وتوی تمام قطعنامه هایی را که در شورای امنیت سازمان ملل علیه جنایت اسرائیل مطرح می گردد . آمریکا مانع اصلی اقدامات کشورهای مختلف جهان از طریق سازمان ملل علیه ظلم های مداوم رژیم صهیونیستی است .
۳) اعطای کمک های مالی مستمر به مبلغ حداقل سه میلیارد دلار در سال به طوری که طی پنجاه سال گذشته آمریکا حدود ۱۶۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار اسرائیل قرار داده است و اخیرا پس از جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان کمک ویژه ای را برای بازسازی ارتش رژیم صهیونیستی در اختیار وی گذاشت .
علاوه بر آن اخیرا آمریکا تصمیم گرفته است تا یک کمک ۳۰ میلیارد دلار نظامی را نیز در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد .
۴) فشار سیاسی شدید به کشورهایی که با سیاست های اسرائیل در سرکوب فلسطینیان مخالفت می ورزند مثل جمهوری اسلامی ایران و سوریه .
۵) تروریست شناختن کلیه گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان و اقدام های گوناگون بین المللی علیه آنان .
۶) همسوسازی کشورهای عربی خاورمیانه با سیاست های اسرائیل و استفاده از توان آنها برای فشار به فلسطینی های مبارز .
۷) کاهش سطح « مسئله اعراب و اسرائیل » از یک موضوع عربی به « مسئله اسرائیل و گروه های مقاومت » در فلسطین و لبنان


منبع : روزنامه جمهوری اسلامی

مطالب مرتبط

هولوکاست بزرگ

هولوکاست بزرگ
مدارک جدید از شورش هند که ۱۵۰ سال پیش رخ داد و بزرگترین مبارزه طلبی در برابر یک قدرت اروپایی در قرن نوزدهم بود ، نشان می دهد دولت انگلیس در طول یک دهه میلیون ها نفر را که جرات قیام علیه اشغالگران انگلیسی را به خود دادند ، به قتل رساند.
امارش میسرا، نویسنده و مورخ ساکن بمبئی در کتاب جنگ تمدن های خود می نویسد در هند "هولوکاستی ناگفته" رخ داد که باعث کشته شدن تقریبا ۱۰ میلیون نفر در طول ۱۰ سال از ۱۸۵۷ به بعد شد.
انگلیس در آن زمان ابر قدرت جهان بود اما به گفته میسرا به طرز خطرناکی در آستانه از دست دادن گرانبهاترین مستعمره خود یعنی هند قرار داشت.
به نوشته میسرا در تاریخ از کشته شدن فقط ۱۰۰ هزار سرباز هندی سخن گفته شده اما هرگز به تعداد شورشیان و افراد عادی که به وسیله نیروهای انگلیسی که می خواستند به هر قیمتی که شده نظم را برقرار کنند ، کشته شدند ، اشاره نشده است.
این نویسنده می گوید از این که در هیچ کتابی درباره تلفات پس از قیام ۱۸۵۷ هند چیزی نوشته نشده متعجب شد.
او می گوید به نظر می رسد در عصر امپراتوری هیچ چیز غیر از سرنوشت جهان اهمیت نداشت.
مسیرا گفت: این هولوکاست بود ، که در جریان آن میلیون ها انسان ناپدید شدند. این از نظر انگلیسی ها یک هولوکاست ضروری بود زیرا آنان تصور می کردند تنها راه پیروزی نابود کردن کل جمعیت شهرها و روستاها است. این موضوعی ساده و بی رحمانه بود. آنان همه هندی هایی را که در مقابل شان ایستادند، به قتل رساندند اما عمق این فاجعه مخفی نگهداشته شده است.
برآوردهای میسرا از این کشتار بی رحمانه بر ۳ منبع استوار است. ۲ منبع سوابق مربوط به تعداد کشته شدگان مبارزان مقاومت دینی، اعم از مجاهدین اسلامی یا مبارزان هندو است که متعهد به بیرون راندن انگلیسی ها از خاک هند بودند.
منبع سوم شامل سوابق نیروی کار انگلیس است که در سراسر هند تعداد آنان بین یک پنجم و یک سوم کاهش یافت و مدارک رسمی انگلیس نشان می دهد که از تعداد کارگران هندی که نشانه قدرت بی چون و چرای انگلیس در هند بود و انگلیس به شدت به خدمات تقریبا رایگان آنان نیاز داشت، در آن سال ها میلیون ها نفر کاسته شد.
مسیرا می گوید بر اساس مدارک انگلیس تنها در یک مورد ۲ میلیون نامه باز نشده در انبارهای دولت انگلیس در هند وجود داشت که نشان دهنده انتقام گرفتن انگلیسی ها از هندوها ومسلمانانی بود که به زعم انگلیسی ها زنان و کودکان را می کشتند.
یک مورخ انگلیسی به نام سائول دیوید، مولف کتاب شورش هند، ارقام میسرا را مبالغه آمیز می داند و می گوید : قطعا قحطی هایی بود که موجب مرگ میلیون ها نفر می شد و بی رحمی انگلیسی ها باعث بدتر شدن اوضاع در آن شرایط می شد. برای محکوم کردن امپریالیسم نیازی به ذکر این ارقام یا اشاره به هولوکاست نیست. غیر از این ها هم امپریالیسم رفتار و سابقه بسیار بدی داشت.
سایرین می گویند میسرا با افشای مطالب آن دوره، که انگلیسی ها بی رحمانه هر گونه روایت هندوان از تاریخ را نابود می کردند، کار ارزشمندی کرده است. عمار فروغی استاد تاریخ دانشگاه دهلی می گوید : " به نظر می رسد سکوتی طولانی بین ۱۸۶۰ و پایان قرن، که هیچ صدای بومی شنیده نمی شد، وجود دارد و فقط حالا است که این مدارک به دست می آیند و با سوی دیگر ماجرا آشنا می شویم. کتاب هایی مانند کتاب میسرا و ویلیام والریمپل نشان می دهند مطالب فراوانی درباره آن روزها وجود دارد. ولی انسان باید دنبال آنها برود."
آنچه تردیدی درباره اش وجود ندارد این است که در سال ۱۸۵۷ انگلیس بر بیشتر شبه قاره هند به نام بهادر شاه مظفر، پادشاه شاعر بی اختیاری که از بازماندگان مغول بود، حکومت می کرد.
در مورد چگونگی شروع ماجرا نیز اختلاف چندانی وجود ندارد: سربازان هندی، اعم از مسلمانان و هندو، که در شهر میروت در مرکز هند مستقر بودند روز ۱۰ مه علیه افسران انگلیسی خود شورش کردند و پس از کشتن آنان عازم دهلی در جنوب هند شدند. شورشیان ظفر را که در آن زمان ۸۲ سال داشت، امپراتور هند اعلام و پرچم هند را بر بالای ساختمان مرکز انگلیسی ها در هند برفراشتند.
آنچه پس از آن رخ داد از نظر مسیرا تکرار جنگ اول استقلال هند، یعنی داستان قیام برای رهایی از شر یوغ استعمار بود. شورشیان تصور می کردند افسران انگلیسی سنت های دینی آنان را به خطر انداخته اند. در پایان، قیام حکومت انگلیس ۹۰ سال دیگر ادامه یافت.
میسرا با اعلام این که شورش فقط به شمال هند منحصر نبود و به سراسر آن گسترش یافت ، ابعاد تازه ای به این موضوع می دهد.
وی می گوید قیام های ضد انگلیسی در جنوب تامیل نادو، نزدیک هیمالیا و مرز برمه رخ داد.
مسیرا همچنین می گوید این قیام ها تا سال ها پس از سرکوبی قیام اولیه ادامه یافت و این بر خلاف ادعاهایی است که می گوید تصرف دوباره دهلی آخرین نبرد نظامی انگلیسی ها در هند بود.
از نظر بسیاری از مردم این واقعیت که مورخان هندی به قیام ۱۸۵۷ از همه زوایا نگاه می کنند به خودی خود نشانه بلوغ و پختگی تاریخی است.
جان ای ویلسون استاد تاریخ جنوب آسیا در کالج کینگ لندن می گوید :" به این مساله باید در چارچوب یک هند جدید، هندی با اعتماد بیشتر ، نگاه کرد. هند حالا رابطه جدیدی با سال ۱۸۵۷ دارد. در دهه های ۴۰ و ۵۰ قرن بیستم یعنی سال هایی که گاندی و نهرو با نهضت عدم خشونت با انگلیسی ها مبارزه می کردند به شورش های فوق به عنوان مایه شرمساری نگریسته می شد اما امروز ۱۸۵۷ دارد بخشی از قصه ملی هند می شود. این تغییر بزرگی است."
کارل مارکس درباره اشغال هند به وسیله انگلیس می گوید مساله این نیست که آیا انگلیس حق داشت هند را تصرف کند یا نه بلکه این است که ما فتح هند را به دست ترک ها،ایرانی ها، روس ها به فتح هند به دست انگلیسی ها ترجیح می دهیم.

وبگردی
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند