یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 25 February, 2018

سرکتاب، فال، دعا و طالع بینی برای نترشیدن دختر و پسر!


سرکتاب، فال، دعا و طالع بینی برای نترشیدن دختر و پسر!
● نسخه ای برای بخت گشایی و نترشیدن
خواهر داماد برایش فال قهوه می گیرد، به او می گوید اگر در تاریخ خاصی به خواستگاری بروی، زندگی خوش و خرمی برایت رقم می خورد. روز خواستگاری فرا می رسد و پسر جواب رد می گیرد! برای پسر سرکتاب باز می کنند و فرد مستجاب الدعوه ای(!!) با گرفتن مبلغ درشتی(!) چند دستور العمل و یک معجون بدمزه و معلوم الحال را برای پسر تهیه می کند بلکه مشکلش حل شود...
▪ پرونده ویژه/ بنت الهدی صدر
می گویند: دخترشان به مرز ترشیدگی رسیده، یا پسرشان هر جا خواستگاری می رود، دست رد به سینه اش می زنند...و باید فکر چاره بود که بختشان باز شود. مادربزرگ و خاله کوچیکه و عمه خانم می گویند باید برایش سرکتاب باز کنیم. خودش هم می گوید بروم فال قهوه و ریگ بگیرم تا اوضاع و احوالم را واضح تر بشناسم و بدانم به کجا می روم.
در مراسم خواستگاری دختر به پسر می گوید، تو متولد ماهی از سال هستی که در طالع ماه تولد من خوش یمنی و خوش بختی نمی آورد، پس ازدواج ما نتیجه ای ندارد!
خواهر آقای داماد برایش فال قهوه می گیرد، به او می گوید اگر در تاریخ خاصی به خواستگاری بروی، زندگی خوش و خرمی برایت رقم می خورد. روز خواستگاری فرا می رسد و پسر جواب رد می گیرد! برای پسر سرکتاب باز می کنند و فرد مستجاب الدعوه ای(!!) با گرفتن مبلغ درشتی(!) چند دستور العمل و یک معجون بدمزه و معلوم الحال را برای پسر تهیه می کند بلکه مشکلش حل شود...
همه این ها از واقعیاتی است که بعضی افراد و حتی خانواده ها با آن دست و پنجه نرم می کنند. باور انواع و اقسام فال ها و افرادی که ادعای برقراری ارتباط با عالم ماوراء دارند و یا خود را مستجاب الدعوه می خوانند و با گرفتن پول های گزاف سعی در سوء استفاده از بی اطلاعی و عوام گرایی برخی از افراد جامعه را دارند، همه از مواردی است که موجب می شود خانواده ها خسران زیادی را درمورد ازدواج جوان هایشان متحمل شوند تا جایی که گاهی یک عمر از کرده خود هم پشیمان می شوند.
● مرز واقعیت و خرافه
محمد مهدی محققی کارشناس مسائل دینی درباره مسئله دعا و بازکردن سرکتاب می گوید: اصل این که دعا و ارتباط در طبیعت تاثیرگذار است را نمی توان انکار کرد و در روایات داریم که پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده اند، اگر دعا نبود پروردگار به شما نگاه نمی کرد. در عالم ماده و فیزیک پناه بردن به دعا و آیات قرآن تاثیر فردی و اجتماعی زیادی دارد و تحقیقات نیز نتایج این موضوع را مثبت نشان داده است اما مرز این موضوع تا جایی است که تبدیل به خرافه و عوام فریبی نشود.
محققی در این باره می گوید: پناه بردن به افرادی که خود را مستجاب الدعوه می خوانند و ادعا می کنند که واسط ارتباط بین خالق و مخلوق هستند در شرع مقدس هیچ پایه و اساسی ندارد.
وی با اشاره به نادیده گرفتن مرز میان دعا و سحر از سوی خانواده ها اظهار می کند: در آیات قرآن داریم ذکر شده که دو ملک به بابل فرستاده می شوند و به مردمان آن جا چیزی می آموزند که مردها و همسرانشان به اختلاف می افتند؛ سحر کردن و طلسم کردن و یا با انواع فال ها، از آینده خبر دادن و به خصوصیات و چند و چون افراد پی بردن "شاید" امری باشد که خیلی ها از آن نتیجه گرفته و به نتیجه دلخواه خود رسیده اند اما از نظر شرع این موضوع امری حرام تلقی می شود.
محققی می افزاید: پناه بردن به فال و طلسم و سحر مسئله را غامض تر می کند و جز این ثمری ندارد. از طرفی فال و کف بینی و طلسم از امور در ارتباط مستقیم با عالم غیب و ماوراء و پنهانی است و دیده نمی شود، بنابراین نمی توان گفت که فردی که ادعا می کند، واقعا دارای چنین قدرتی است. زیرا در بسیاری موارد شیادانی هستند که از زود باوری و جهل مردم استفاده می کنند و آنان را نسبت به عقایدشان سست و بی ایمان می کنند.
● شیادانی که خود را نخبه می دانند
در بحث سحر برخی با نوشتن یک سری اوراق، نوشته ها و دستورالعمل افراد را ملزم به انجام اموری می کنند که جدا از مسئله دعا است. چنین اموری هم به لحاظ دینی حرام محسوب می شود و هم در اغلب موارد مشکل افراد را بیشتر می کند. شاید خانواده ها در ابتدا احساس کنند که مشکلشان حل شده، اما قطعا این مسئله می تواند در روند زندگی آن ها در آینده موثر باشد و آنان را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. کما اینکه با نتیجه نگرفتن از آن نوعی بدبینی مفرط به دعا و ارز و نیاز هم پیدا می کنند و یا با گرفتن نتیجه ول به صورت اتفاقی، دچار یک اعتیاد افراطی در زمینه استفاده از اینگونه راه حل های کاذب می شوند.
محققی می افزاید: سحر و جادو و طلسم را نمی شود انکار کرد، اما از آنجایی که اراده آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد و حق زندگی آزادانه را از افراد می گیرد کاری حرام است. هر چند این مسایل در طبیعت و فیزیک موثرند و آن را تغییر می دهند اما به لحاظ شرعی امری حرام خوانده می شود.
حجت الاسلام محققی درباره باز کردن سرکتاب نیز می گوید: بازکردن سرکتاب و یا دعایی کردن افراد و دعا گرفتن برای حل مشکل و مسئله خاص، در صورتی که منحصر به آیات قرآن و برقراری ارتباط بیشتر با خداوند و استفاده از ذکرهایی که به منظور تقویت رابطه قلبی با خداوند باشد، مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر افراد را ملزم به انجام اموری کنند که به زحمت بیفتند و مجبور به هزینه کردن به بهانه های مختلف و یا انجام امور غیرعادی شوند امری حرام و بدور از شان انسان خواهد بود.
وی در ادامه گفتگو با برنا تصریح می کند: شیادان در بسیاری موارد سعی می کنند خودشان را نخبه نشان دهند و گاهی با پی بردن سریع به بعضی مسائل خود را به عنوان فردی که به آینده آگاه است، معرفی می کنند و به این ترتیب اتفاقات خوشایند را به خود نسبت می دهند. در مسئله بخت گشایی در ازدواج و این که خانواده بخواهد به منظور باز کردن بخت دختری که به اصطلاح بسته شده است، اقدام به گرفتن طلسم کند و به سحر و جادو پناه ببرد نیز مسئله ای است که حرام شمرده می شود.
● انحراف بدون بازگشت
گاهی خانواده هایی احساس می کنند که با گرفتن انواع و اقسام دستور العمل ها و یا با پناه بردن به فال های متعدد می توانند در امر ازدواج جوان هایشان راه گشا باشند و خوشبختی بیشتری برایشان رقم بزنند. اما باید این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد که از آینده خبر داشتن هیچ ذوقی برای تازه تر بودن و موفق تر شدن یا خوشبخت تر زندگی کردن در جوان نمی گذارد و یا در مقابل کار حرامی مانند طلسم کردن و جادو شدن، طلسم دیگری گرفتن امری به دور از محدوده شرع است که حرام شمرده می شود و آینده روشنی را در پی ندارد. بلکه بهترین مسیر، پناه بردن به خداوند و برطرف کردن مشکلات از طریق دعا و آیات خداوند است که والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین...
از سوی دیگر رجوع به اینگونه افراد آن هم بدون شاخصی برای تایید سخنان و یا حتی آگاهی ایشان باعث ایجاد یک موج رمال پروری در جامعه می شود و این شغل کاذب به خاطر داشتن مشتری و تقاضا به وجهه ای اجتماعی برای برخی تبدیل می شود. مضاف بر اینکه پس از مدتی فرد قضا و قدر الهی را در سیطره بندگانی ضعیف که خود ناتوان ترین افراد در قبال مشیت الهی هستند، می بینند و این همان انحراف بدون بازگشت و پرهزینه ماجرای اعتقاد به طالع بینی است...


منبع : برنا نیوز

مطالب مرتبط

این نقش‌ها زندگی تو را نمی‌گویند


این نقش‌ها زندگی تو را نمی‌گویند
● دستت بده فالت ببینم...
دستت بده تا بگم گره کارت کجاست... دستت بده تا بختت رو بخونم....
زن فالگیر مدام این حرف‌ها را تکرار می‌کند و من فکر می‌کنم واقعاً همه این چیزها را کف دست آدم نوشته‌اند. می‌ترسم. اگر واقعیت داشته باشد چه؟ یعنی همه اسرار آدم کف دستش نوشته شده؟ دست‌هایم را در جیبم فشار می‌دهم و دور می‌شوم.
در اتوبوس نشسته‌ام. زن شیک‌پوشی نزدیک می‌شود و کارت ویزیتی را به من می‌دهد. روی کارت نوشته است: فال قهوه، فال تاروت، فال شمع با تعیین وقت قبلی‌. فکر می‌کنم واقعاً قهوه و تاروت و شمع رازهای زندگی آدم را برملا می‌کنند؟ می‌ترسم و به خانه که می‌رسم همه شمع‌ها را از روی میز برمی‌دارم.
تلفن زنگ می‌زند. دوستم خوشحال پشت خط است. ماشینش را که ۳ ماه پیش دزدیده شده بود، پیدا شده است. می‌پرسم چطوری و او تعریف می‌کند که مرد فالگیری در آینه دیده است که ماشین کجاست و درست همان‌جا بوده است. او اصرار می‌کند که با هم پیش فالگیر برویم. می‌گویم من که گمشده ای ندارم و او می‌گوید که با فال همه چیز زندگی آدم را می‌فهمند و یادآوری می‌کند که بد نیست ببینم این شاهزاده سوار بر اسب سفید من کجاست که تا به حال پیدایش نشده!
من ‌اما می‌ترسم که کسی که در آینه بتواند همه اسرارم را بیند. می‌روم و پارچه‌ای روی آینه می‌اندازم.
دوستم باز اصرار می‌کند. مادرم می‌خندد و می‌گوید: فال ما را خدا گرفته است. نمی‌دانم این جمله یعنی چه. اما مادرم در جواب همه کسانی که به رفتن پیش فالگیر و گره‌گشایی به وسیله او اعتقاد دارند همین را می‌گوید.
خاله‌ام ولی برعکس فکر می‌کند. او طاقت ندارد صبر کند و اجازه دهد وقایع در زمان خودشان رخ دهند.‌ برای همین ماهی یک‌بار در خانه اش جلسه فالگیری راه می‌اندازد و همه دوستانش را دعوت می‌کند تا از راز و رمزهای زندگی‌شان مطلع شوند و خیالشان راحت شود. راحت؟ نه ناراحت شود. چرا که راز و رمزها همیشه یک جور است: شوهری می‌خواهد خیانت کند، زنی اغواگر در کمین زندگی نشسته است، عزیزی در بستر بیماری می‌افتد و‌...
البته همیشه هم وقایع دردناک نیستند‌. برای جوان‌ترها معمولاً آینده‌ای روشن در پیش روست‌. دختری دم‌بخت خواستگار پولداری در راه دارد، سفری در پیش است و‌... اما گرهی در کار است و این بخت بلند بسته شده.
اما جای نگرانی نیست. راه چاره همیشه وجود دارد: بسته‌های اسکناس‌های رنگارنگ، وردهای نامفهوم و دم کرده‌ها و جوشانده‌های بدمزه که مردها را وفادار می‌کنند، زن‌های رقیب را از میان برمی‌دارند،جماعت خواستگار را به صف می‌کنند و را ه به راه سفرهای خارج پیش می‌آورند.
نسرین یکی از دوستان خاله‌ام است که همیشه در این جلسات ماهیانه شرکت می‌کند. او می‌گوید: «راستش من تا به حال از این فالگیری‌ها به نتیجه‌ای نرسیده‌ام‌. اما این کار برایم عادت شده‌. هر بار فکر می‌کنم شاید این‌بار اتفاق مهمی‌ یا نکته جالبی در فنجان قهوه‌ام دیده شود. البته بعضی وقت‌ها چیزهایی هست‌ اما آنقدر ساده و پیش پا افتاده‌اند که دانستن یا ندانستن‌شان فرق چندانی نمی‌کند».
محبوبه هم می‌گوید: «من چند بار از طلسم‌هایی که گرفته بودم استفاده کردم و آنها را در گوشه و کنار خانه مثلا زیر فرش یا لای رختخواب‌ها گذاشتم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و رابطه من و همسرم بهتر نشد. دیگر اعتقادم را به این چیزها از دست داده‌ام و به آن به چشم تفریح و سرگرمی ‌نگاه می‌کنم. می‌دانم که پول دور ریختن است‌ اما باز تا اسم یک فالگیر جدید را می‌شنوم اولین کسی هستم که پیشش می‌روم. چه کنم؟ سرگرمی‌ است دیگر».
راضیه ولی خاطرات عجیبی از رفتن پیش فالگیر دارد. او تعریف می‌کند: «ما خانه نوسازی داشتیم که می‌خواستیم اجاره بدهیم‌. اما بعد از گذشت سه ماه هیچ مستاجری پیدا نشد تا اینکه یکی از همسایه‌ها یک مرد دعانویس را معرفی کرد. من و همسرم پیش او رفتیم و او با دادن یک دعا کاری کرد که فردای آن روز برای خانه‌مان مستاجر خوبی پیدا شد.چند ماه بعد که پسر کوچکم مریض شده بود دوباره پیش او رفتم ولی دعا و معجونی که او برای پسرم تجویز کرد باعث شد تا سه روز دچار تشنج شود و کارش به بیمارستان بکشد.»
با این حال سوال اساسی اینجاست که واقعاً علت این همه گرایش به فالگیری و رمالی چیست؟
دکتر جغتایی، جامعه‌شناس‌، می‌گوید:
« فال و فالگیری نتیجه اعتقادات خرافی است و افراد دارای اعتقادات خرافی بیشتر به این فرهنگ روی می‌آورند. هر چند این موضوع در فرهنگ گذشتگان بیشتر قابل مشاهده است به‌طوری که این فرهنگ در افراد قبیله‌نشین آفریقایی بیشتر از سایر جوامع دنیا مشهود است‌».
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «فرهنگ و باورهای مردم در کارکردهای مغزی آنان تاثیر می‌گذارد و باورهای آنان تبدیل به نوعی رفتار می‌شود‌. محیط نیز یکی از عواملی است که باعث به وجود آمدن رفتار خاصی ‌می‌شود. به‌طور معمول زنان احساسی‌تر از مردان هستند و بیشتر به مسائل شهودی علاقه نشان می‌دهند درحالی که مردان بیشتر منطقی و خشن هستند و این موضوع خود به کارکردهای دو نیمکره مغز بستگی دارد‌. چون زنان بیشتر از نیمکره راست مغز خود استفاده می‌کنند‌، احساسی‌تر هستند و به همین دلیل هم بیشتر به مسائلی روی می‌آورند که با منطق‌، توجیه‌پذیر نیست‌، ‌اما مردان بیشتر از نیمکره چپ مغز استفاده می‌کنند‌.»
دکتر قرائی‌مقدم‌، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس‌، نیز عوامل اجتماعی را در روی آوردن افراد به خرافات موثر می‌داند و می‌گوید: وقتی که افراد جامعه توانایی برآورده کردن نیازها و خواسته‌هایشان را از لحاظ فکری،اقتصادی و اجتماعی و یا خواسته‌های قلبی خود از قبیل ازدواج‌، طلاق و‌... را ندارند به خرافات و فال و فالگیری روی می‌آورند.
او اضافه می‌کند: «در مشرق زمین و در کشورهای فقیر که افراد نمی‌توانند به امیال و خواسته‌های خود در حالت واقعی برسند و از سوی دیگر مسوولان نیز توانایی برآورده کردن خواسته‌های مردم را ندارند‌، گرایش به خرافات‌، فال و فالگیری بیشتر می‌شود و هر چقدر مردم از طبقات پایین‌تر اجتماع و فقیر‌تر باشند بیشتر به رمل و اسطرلاب و‌... روی می‌آورند. البته فال گرفتن از یک جنبه مثبت است چون مدتی هر چند محدود، به افراد نوعی‌ امید و رضایت خاطر می‌دهد‌ اما جنبه منفی آن هم این است که افراد را به خرافه و خرافه‌پرستی بیشتر و پذیرش این موضوع که انسان موجودی منفعل و بلااراده است و در زندگی واقعی خود نقش چندانی ندارد‌، سوق می‌دهد‌».
این جامعه‌شناس تاکید می‌کند: «خرافات البته متاثر از فرهنگ ما نیز هست و باورهای سنتی ما‌،خرافه پرستی را توجیه می‌کند کما اینکه از گذشته دور شاهد اعتقاد ایرانیان به نیرویی مرموز به نام‌ انا هستیم که معتقد بودند در برخی درختان‌، جانوران و اشیا وجود دارد و می‌تواند باعث نجات افراد و یا برآورده شدن حاجات‌شان شود‌. رواج خرافه‌‌گرایی که متاسفانه برخی عناصر فرهنگی نیز آن را تائید می‌کنند برای جامعه مضر است و مردم را از واقعیات زندگی دور می‌کند و باعث می‌شود آنان برای حل مشکلات به رویا و توهم روی بیاورند‌. در این جامعه کارایی افراد کاهش پیدا می‌کند و نیروی انسانی به هدر می‌رود و در مجموع جامعه از حرکت و پویایی باز می‌ماند‌».
به اعتقاد دکتر ‌امان‌الله قرائی‌مقدم یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بعد از روانشناختی آن است که بسیاری از افرادی که به فالگیر یا دعانویس مراجعه می‌کنند به دنبال یک کورسوی‌ امید و آرامش روحی و روانی برای آن مقطع هستند.
وی می‌افزاید: متاسفانه اینگونه گرایش‌ها به دعا و فال انسان‌ها را تقدیری و سرنوشتی بار می‌آورد به‌طوری که فرد برای رسیدن به خواسته‌هایش تلاش نمی‌کند و خودش را به دست تقدیر می‌سپارد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: این موج دعانویسی و فالگیری ازشمال به جنوب شهر فرق می‌کند،گرایشات درشمال شهر به علت بافت فرهنگی بیشتر به سمت فال وفالگیری و در جنوب به سمت دعانویسی افزایش می‌یابد که مساله تنها گرایش به خرافه را در جوامع نشان می‌دهد.
وی بر این باور است: بیشتر افرادی که در جنوب‌شهر به دعا نویس مراجعه می‌کنند در پی حل مشکلات و معضلات اقتصادی خود و یا به دنبال بخت و شناس خود در میان دعا هستند.
قرائی مقدم اضافه می‌کند: این افراد در پی محرومیت‌ها، سردرگمی‌ و نابسامانی‌های موجود در زندگیشان (حال به هر علتی) مسیر متوسل شدن به خرافه را راه نجاتی برای خود می‌دانند.
وی مهم‌ترین علل رواج این نوع خرافه در جامعه را افزایش احساس ناامنی و پنهانکاری خصوصیات فردی و روابط اجتماعی می‌داند.

وبگردی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
لحظات ترسناک فرود بدون چرخ فوکر١٠٠ هواپیمایی آسمان
لحظات ترسناک فرود بدون چرخ فوکر١٠٠ هواپیمایی آسمان - در این ویدئو لحظات نفس گیر و ترسناک فرود بدون چرخ فوكر ١٠٠ هواپیمایی آسمان در اردیبهشت١٣٩٣ در زاهدان را مشاهده می کنید. در این سانحه هواپیما به سلامت فرود آمد اما از چرخه خارج شد.
هر جایی فضول باشی‌ها و حمله‌ورها کمترند حجاب بهتر است
هر جایی فضول باشی‌ها و حمله‌ورها کمترند حجاب بهتر است - سید مهدی طباطبایی: هر جایی که فضول باشی ها، حمله ورها و حمله کننده ها کمتر هستند، حجاب خانم ها هم بهتر است.
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس - این ماده نه درباره بدحجابی یا تشویق به بدحجابی که مشخصاً درباره دایر کردن مرکز فحشا است و رکن مادی جرم ماده مذکور، دایر کردن مرکز فساد و فحشاست.
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد - خاطره فرزند آیت الله فاضل لنکرانی: " پدر خطاب به آیت الله جنتی در خصوص احمدی نژاد گفت: من نیستم، شما هستید، امروز جلوی ما ایستاد، در آینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد و تمام زحمات آقای خمینی را بر باد خواهد داد"
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد !
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد ! - صراحت مرتضی حیدری، مجری برنامه پایش درباره پشت پرده طولانی بودن مراحل صدور مجوزهای کسب و کار
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    موس زعفرانی | طرز تهیه موس زعفرانی
    موس زعفرانی و طرز تهیه موس زعفرانی و انواع دسر ها و طرز تهیه غذاهای جدید را در آشپزخانه نمناک ببینید.