دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

بد کارکردن مثانه


بد کارکردن مثانه
اختلال کار مثانه Bladder dysfunction نسبتاً شایع است. طبق یک آمار، سی درصد به آن مبتلا هستند. در هر سنی، از نوجوانی تا پیری دراشکال و درجات مختلف رخ می‌دهد که در افراد مسن شایع‌تر است. زنان نیز دچار آن هستند.
در یک مقاله، مبتلایان زنان را بیشتر ذکر کرده است ولی در مردان چون پروستات نیز نقشی در آن دارد، باید شایع‌تر باشد. برای بررسی و درک بهتر آن باید انواع آن و همچنین مکانیزم نگهداشتن و تخلیه‌ی مثانه که مکانیزم پیچیده‌یی دارد، توضیح داد. شاید بتوان گفت از نظر کار مثانه به دو قسمت تقسیم می‌شود. یکی بدنه‌ی آن که از محل ورود سوراخ حالب و لبه‌ی خلفی Trigon تا سقف آن که تحت تأثیر Beta-androgenic است. دیگری کف مثانه که عبارت است از Trigon، گردن و اسفنگتر داخلی که همان سوراخ خروج ادرار است و تحت تأثیر Alfa-androgenic می‌باشد. نگهداری و تخلیه‌ی آن وسیله‌یPones - Cortex نخاع و اعصاب محیطی تنظیم می‌شود.
● انواع ناراحتی‌های مثانه:
۱) Stress incontinence. نشت یا خروج چند قطره ادرار هنگام سرفه، عطسه یا هر حرکتی که فشار داخل مثانه را افزایش دهد. این بیماری در خانمها شایع است. چون فشار داخلی مجاز ادرار باید همیشه بالاتر از فشار داخلی مثانه باشد. مثلاً در هر حرکتی که فشار داخلی افزایش می‌یابد، باید فشار داخل پیشابراه نیز افزایش یابد چون طول مجرای ادرار زنان کوتاهتر از مردان است، این عارضه به آنها دست می‌دهد. مجرای ادرار داخل پروستات نقش مهمی دراین راستا دارد که آن را به دو قسمت اول و دوم تقسیم می‌کنند. قسمت ابتدایی که از دهانه‌ی مثانه تا Verum montanum است، دنباله‌ی عضلات مثانه مانند آستینی آن را احاطه کرده که هنگام انزال، انقباض پیدا کرده و انزال به جلو رانده می‌شود. این عضلات غیر ارادی هستند. درکسانی‌که TUR می‌شوند، انزال آنها به داخل مثانه وارد می‌شود.قسمت دوم از Vm تا اسفنگتر خارجی است که آن را هم غلافی مانند آستین عضلات اسفنگتر خارجی که ارادی هستند احاطه کرده است، در نتیجه طول این مجرای داخل پروستات که در افراد به خاطر متفاوت بودن اندازه‌ی پروستات یکسان نیست، موجب می‌شود تا Stress incontinence در آنها رخ ندهد.
۲) Urge incontinence احساس دفع ادرار که فرد باید فوراً آن را تخلیه کند.
۳) ممکن است هردو ناهنجاری فوق توام باشد.
۴) Overflow incontinence علل متعددی دارد مانند فلج مثانه یا انسداد مجرا.
۵) عدم هماهنگی مثانه با اسفنگترها
۶) اختلالات عصبی
۷) التهاب، مثانه،مجرای ادرار و پروستات (شکل ۱).
اختلالات فوق چنان بیماران را ناراحت می‌کند که تشخیص علل آن مشکل است. بیماری پس از رادیکال پروستکتاتومی می‌گفت هرساعت یک بار باید تخلیه کنم و شبی ده بار بیدار شوم. دیگری می‌گفت، نمی توانم سوار مترو شوم چون ادرار به من امان نمی‌دهد. جوانی می‌گفت تا احساس ادرار می‌کنم، تخلیه می‌شود و شلوار خود را خیس می‌کنم که در مطب خود من رخ داد، چگونه می‌توانم شغلی داشته باشم. خانمی می‌گفت در خواب هر وقت به طرفی می‌چرخم ادرارم خارج می‌شود. دختر جوانی غیر ارادی خود را خیس می‌کند.
تمام اینها و موارد متعدد دیگری که به من مراجعه می‌کنند، تشخیص و چاره‌جویی می‌خواهند و می‌گویند تا جواب نگیریم شما را ترک نمی‌کنیم. این مشکلات مرا بر این داشت تا این مقاله را بنویسم شاید همکاران که استاد من هستند، مرا یاری دهند. برای درک این مشکلات ابتدا مکانیزم نگهداری و تخلیه‌ی ادرار را باید بررسی کرد تا روشن شود چه عواملی درآن نقش دارند ومشکل در کجاست.
Physiology مثانه و اسفنگترها باید هماهنگ کار کنند تا جمع شدن تخلیه صورت گیرد، هنگام جمع شدن مثانه باید فشارداخلی آن کم باشد تا اجازه‌ی ورود ادرار و ماندن آن را بدهد. اسفنگترها در حال انقباض بوده تا ادرار خارج نشود. فشار مثانه باید کمتر از فشار مجرا باشد. این کار به عهده‌ی سلسله اعصاب سمپاتیک است.
سمپاتیک در این مرحله مانع کار پاراسمپاتیک می‌شود که موجب شل شدن جدارمثانه و انقباض عضلات Detrusor می‌شود و دهانه‌ی مثانه را می‌بندد. در هنگام جمع شدن ادرار سمپاتیک فعال می‌ماند. پس از آن مثانه پر شده عصب Pudental تحریک می‌شود که این عصب موجب انقباض دهانه‌ی مثانه و اسفنگتر خارجی می‌شود و فشار مجرا را بالاتر از مثانه نگه می‌دارد. این عمل نگهداری Continence mechanism نامیده می‌شود. در تخلیه‌ی مثانه نخاع و سلسله اعصاب مرکزی وارد عمل می‌شوند که باید کار مثانه و مجرا را هماهنگ کنند. مغز حاکم تمام کار است. مرکز کنترل ادرار کردن در کورتکس لب فرونتال قرار دارد. از این محل دستور می‌رسد که تخلیه تا هنگامی که فرد در محل مناسب برای آن نباشد، انقباض عضلات مثانه متوقف می‌ماند.
در اینجاست که در کودکان که مغز آنها رشد کافی نکرده، در سکته‌ی مغزی، سرطان و فراموشی سنی قادر به کنترل ادرار خود نیستند. فرمان تخلیه ابتدا به Pons و بعد به نخاع منتقل می‌شود. Pons مسوول هماهنگ کردن عضلات مثانه و اسفنگترهاست (Synergy) و Pontine micturition center (PNC) نامیده می‌شود و فرمان رها شدن کار اسفنگترها و انقباض عضلات مثانه را می‌دهد. این مرکز ممکن است تحت تأثیر هیجان یا ترس کمی کنترل را از دست بدهد و افرادی هستند که در این هنگام چند قطره ادرار از آنها خارج می‌شود.
مغز کنترلی روی این مرکز از بدو تولد تا سن ۳ تا ۴ سالگی ندارد و از آن به بعد است که کنترل شروع می‌شود و کودک می‌تواند طبیعی ادرار کند . مثانه که پر شد اتساع آن از راه نخاع به Pons و مغز منتقل می‌شود و فرد می‌تواند خود را کنترل کند. دراین مرحله Pons از کار می‌افتد و به فرد مهلت می‌دهد تا به محل مناسب برسد. این کار ممکن است چند بار تکرار شود. نخاع هم فرمان پری مثانه را از پایین به بالا منتقل می‌کند و هم فرمان تخلیه را از بالا به پایین. در نتیجه یک رابط بسیار مهمی است که ضایعات متعدد آن کار مثانه را خراب می‌کند و ممکن است سبب زیاد شدن دفعات ادرار، عدم نگهداری و خروج بدون کنترل و عدم تخلیه‌ی کامل مثانه شود. فعالیت بیش از حد عضلات مثانه و اسفنگترها تواماً عدم هماهنگی مثانه و اسفنگتر و تمام آنها. انتهای نخاع در ساکروم، مرکز انقباض مثانه است که موجب تخلیه‌ی مثانه می‌شود.
اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک که خارج از سلسله اعصاب مرکزی قرار دارند، سمپاتیک ادرار را در مثانه نگه می‌دارد و اسفنگترها را به کار می‌گیرد و مانع کار پاراسمپاتیک می‌شود. پاراسمپاتیک عکس آن کار می‌کند و موجب انقباض عضله‌ی مثانه و از کار افتادن سمپاتیک و اسفنگترها می‌شود در نتیجه تخلیه صورت می‌گیرد. عصب Pudental از هسته ی که Onuf جدا می شود، موجب انقباض اسفنگتر خارجی و عضلات کف لگن می‌شود، از کار می‌افتد در نتیجه‌ اسفنگتر خارجی کار خود را رها می‌کند. زایمان طبیعی که به سختی صورت گیرد، موجب صدمه به این عصب می‌شود. در نتیجه کارش کم و ضعیف شده و ایجاد Stress incintinence می‌شود. فعالیت زیاد این عصب در نتیجه‌‌ی صدمه در نخاع موجب احتباس ادرار می‌شود. برای تخلیه‌ی مثانه با ۲۰۰ تا ۲۵۰ سی‌سی احساس ادرار می‌شود. ۴۵۰ سی‌سی ادرار احساس فشار و عدم تحمل است. در نتیجه این احساس از راه نخاع به Pons و کورتکس و پس از تصمیم‌گیری از کورتکس به Pons و نخاع و اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک و عصب Pudental که کار آنها توضیح داده شد، می‌شود.
اختلالات ادراری درضایعات مغز، Pons، نخاع، قسمت ساکروم نخاع و اعصاب محیطی به وجود می‌آید. احتباس حاد ادرار یا مثانه بیش فعالDetrusor overactive ‌ نتیجه ی آن است. همچنین بیماریهایی مانند CVA، تورم های مغز، پارکینسون، Shy, drager syndrome، بیماری نادر و دجنراتیو MS ، دیابت Herpoes zoster ,Tabesdorsalis در رفتگی دیسک و جراحیهای لگن، در زنان Prolapse برداشتن رحم، اختلالات هورمونی، عدم حس پری مثانه، مصرف بعضی داروها مانند پایین آورنده‌های فشارخون ممکن است ناراحتی‌های فوق را به وجود آورد. در معاینه باید جدار قدامی واژن، التهاب مجرا، آتروفی واژن، اسکار درآن را بررسی کرد. از بین رفتن زاویه‌ی مثانه و مجرا که در نتیجه‌ی افتادگی مثانه به وجود می‌آید از عوارض شایع و بسیارمهم است. بررسی مثانه پس از تخلیه‌ی ادرار ضروری است.
حال به چند عارضه که عامل مراجعه‌ی بیشتر مبتلایان به اینجانب است ذکر می‌شود.
Stress incontinence همگی در نتیجه‌ی پایین بودن منطقه‌ی فشار ادرار است و در دختری که بدون کنترل، ادرار آن خارج می‌شود، باید Pons که مرکز کنترل ادرار است، مورد بررسی قرارگیرد.
Urge incontinece در نتیجه‌ی Detrusor overactive است که درجات مختلفی دارد و در جوانها خیلی شایع است که دفعات دفع ادرار آنها زیاد است. تحمل ادرار را ندارد.
جوانی که ذکر شد قبل از رسیدن به محل مناسب، ادرارش خارج می‌شود، اختلال عصبی اسفنگتر دارد. در این جوان Pons کارش را درست انجام نمی‌دهد. بعضی بیماران می‌گویند تخلیه می‌کنند ولی هنوز احساس ادرار دارند. در آنها مثانه خالی شده ولی عضلات مثانه هنوز انقباضش پایان نیافته، ادامه دارد. در حالی که باید قطع باشد. مثانه‌ی منقبض، فیبروز جدار مثانه، Interstitial در مردان التهاب مزمن پروستات BPH، سرطان، سنگ مثانه و خراب شدن اعصاب مثانه و ضعف عضلات مثانه را باید ذکر کرد.
بیماری که بعد از رادیکال پروستاتکتومی ساعتی یکبار ناچار به تخلیه‌ی مثانه می‌شد. سونوگرافی ترانس رکتال در نمای ساجیتال شد که فقط وسیله‌ی‌ آن در تهران در دو مرکز قرار دارد. بعد از اینگونه عمل طول نسجی که از مجرا تا اسفنگتر خارجی می‌ماند، خیلی اهمیت دارد. این مقدار به دهانه‌ی مثانه دوخته می‌شود که دهانه‌ی مثانه طبق معمول باید بسته باشد.
در حال ییاستراحت باید کمتر از ۱۸ میلیمتر نباشد و در ضمن کوشش یا زور زدن کمتر از ۱۳ میلیمتر. در غیر این صورت چنانچه کمتر باشد، بیمار قادر به کنترل ادرار نیست و یا لااقل در حالاتی ادرار او خارج می‌شود ولی در بیمار مورد بحث دهانه‌ی مثانه باز بود و مقداری از مجرا مانند U باز که درآن ادرار و جود داشت. چون مجرا در اینجا از عضلات مخطط احاطه شده به اسفنگتر خارجی نزدیک است. پر شدن شکاف و عدم وجود اسفنگتر داخلی، اسفنگتر خارجی را تحریک و بازمی‌کند و در نتیجه این بیمار ناچار به تخلیه می شود.
بحث درمان در تخصص اینجانب نیست و وارد آن نمی شوم.

دکتر فائض فیضی
رادیولوژیست

منبع : هفته نامه پزشکی امروز

مطالب مرتبط

راهنمای بیماری سنگ کلیه

راهنمای بیماری سنگ کلیه
بیماری سنگ کلیه می تواند توسط چندین حالت مختلف که منجر به تشکیل سنگ کلیوی، مثانه و حالب می گردد ایجاد شود، این شرایط می تواند شامل دلایل متابولیک و ارثی، مشکلات آناتومیک مجرای ادرار فوقانی و تحتانی و عفونت مزمن ناحیه فوقانی مجاری ادراری گردد.
هرچند، بیشتر موارد سنگ های کلیوی با علت ناشناخته بوده و معمولاً با پهلو درد یا درد شکم و هماچوری میکرو یا ماکرو که می تواند با دفع سنگ به صورت خود بخودی از فرد بهبود یابد، و یا شرایط سخت نیازمند به دخالت پزشکی باشد.
برای پزشکان عمومی که نیازمند شک به وجود رنال کولیک و ارجاع بیمار هستند این پایان داستان است. ولی در بیماران معمولاً احتمال بازگشت این سنگ ها در آینده بالا بوده و علت زمینه ای همیشه ارزش بررسی دارد. به علاوه، بیماری سنگ کلیه به عنوان عامل مرتبط با افزایش فشار خون و سایر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی و نیز پوکی استخوان شناخته شده است.
● شیوع و الگوی(متغیر) بیماری سنگ کلیه:
بیماری سنگ کلیه، مشکلی است که در اغلب کشورها و در طول قرن گذشته با افزایش شیوع مواجه شده است. این شرایط در کشورهای قدرتمند و صنعتی رایج تر از کشورهای فقیر است. در انگلستان تقریباً ۸درصد مردان و ۴% زنان تا سن ۷۰-۶۰ سالگی حداقل یک مورد سنگ کلیه را تجربه می کنند.
رژیم غذایی و شیوه زندگی عوامل اصلی تأمین کننده خطر ابتلا به سنگ کلیه در جوامع هستند. مطالعات اپیدیولوژیک نشان داده اند که جوامعی که رژیم غذائی پرگوشت، ماهی و ماکیان استفاده می کنند از خطر ابتلای بیشتری برخوردارند. از نظر بیوشیمی، رژیم غنی از پروتئین حیوانی به صورت معکوس بر۵تا ۷فاکتور مجرای ادراری برای تشکیل سنگ های اسید اوریکی و کلسیمی تأثیر می گذارد.
خطر تشکیل این نوع سنگ ها می تواند با مصرف زیاد قند تصفیه شده، نمک و غذاهای غنی از اگزالات مثل روبارب، سیب زمینی هندی، دانه سویا، کره بادام زمینی، شکلات و چای ساده افزایش یابد. مصرف کم مایعات نیز ریسک تشکیل این سنگ ها را با افزایش غلظت نمک ها و اسیدهای تشکیل دهنده سنگ موجود در ادرار بیشتر می کند.
سنگ های کلیوی مستعد عود هستند و برداشتن یا دفع سنگ علت پایه را از بین نمی برد. اگر بیمار بدون هیچ درمان پیشگیرانه ای بعد از اولین سنگ رها شود، ۴۰% احتمال عود مجدد در سه تا ۱۰ سال آینده وجود خواهد داشت.
● در عرض ۲۵سال هر بیمار یک سنگ دیگر خواهد داشت
این الگو در ۷۵% افراد غالب بوده و تقریباً هر بیماری در عرض ۲۵سال حتماً به سنگ دیگری مبتلا خواهد شد. عودهای مجدد، می تواند بسیار متفاوت باشد. برخی از بیماران تنها چند سنگ در طول عمرشان می سازند در حالیکه سایرین می توانند سالانه به این عارضه مبدل شوند و تعداد کمی نیز حتی به کررات با این عارضه مواجه می شوند. میزان وقوع مجدد این سنگ ها از زمان مصرف تکنیک هایی با مقادیر کم درجه تهاجم (ESWL) (Extracorporeal shock-ware lithotripsy) و نفرولیتومی زیرپوستی(PCNL) در طی ۲ دهه گذشته افزایش یافته است. ESWL بخصوص ریسک جاماندن ریزه های سنگ را پشت کلیه و جائی که سرانجام دوباره سنگ جدید تشکیل می شود افزایش می دهد. هرچند مزایای این تکنیک ها بر جراحی باز و بزرگ بسیار بیشتر از معایب آنها است. سایر ریسک فاکتورهای اپیدمیولوژیک که ممکن است خطر تولید سنگ را جدای از رژیم غذائی و شیوه زندگی، افزایش دهد شامل فصل ، آب و هوا، شغل، استرس و ناراحتیهای خاص متابولیک و ژنتیکی است. زندگی و کار در محیط گرم و یا انجام تمرینات ورزشی مداوم و شدید با کاهش حجم ادرار به دلیل از دست دادن مقادیر آب زیاد، ریسک سنگ ها را بیشتر می کند. در میان افراد سنگ ساز در لندن، ۶درصد تمام افراد سنگ ساز، آشپز رستوران بوده اند. جائی که به شدت عرق کرده و جبران آب ازدست رفته را نمی کنند. ۶% دیگر تاکسی رانان لندن هستند که رفتن به دستشوئی برایشان سخت است و لذا آب زیادی نمی نوشند در نتیجه آنها نیز ادرار تغلیظ شده دفع می کنند و ریسک تشکیل سنگ در آنها نیز بالا می رود.
برای کم کردن خطر تشکیل سنگ در آنها، بیماران باید برای مصرف آب و مایعات به مقدار کافی تشویق شوند تا حداقل روزی ۵/۲ ادرار دفع نمایند. در شرایط آب و هوائی گرم ریسک فاکتور دیگری نیز با عنوان مجاورت زیاد با اشعه ماوراء بنفش که تشکیل Vit D در پوست و جذب روده ای کلسیم را افزایش می دهد ( و در مرحله بعد اگزالات) به این عوامل اضافه می شود.
● انواع و دلایل اصلی بیماری سنگ کلیه:
نمک ها و اسیدهایی که سنگ کلیه ایجاد می نمایند، این خاصیت غیر محلول بودن نسبی در ادرار را دارا می باشند. سنگ ها معمولاً تلفیقی از چند ماده هستند ولی شایع ترین ماده موجود در آنها معمولاً غیر محلول است. کلسیم اگزالات و کریستال های اگزالات ممکن است مجدداً حل شوند. میزان حلالیت آنها به PH ادرار در گسترۀ نرمال بستگی دارد برعکس حلالیت بقیه سنگ های روتین مثل سیستئین، اوریک اسید، فسفات کلسیم و منیزیم آمونیوم فسفات به PH ادرار بستگی داشته و نسبت به درمانهای پزشکی قابل انعطاف تر هستند.
▪ سنگ های اوراتی:
در حالت خالص، این سنگ ها در اشعه x شفاف هستند. معمولاً یک ترکیب غذائی مهم وجود دارد و بیماران معمولاً نسبت به گلوکز تحمل نداشته، هایپرلیپیدمی و افزایش فشار خون دارند که سنگ کلیه قسمتی از پوشش ریسک قلبی عروقی آنها است.
بیماران معمولاً از دسته پردرآمد بوده و دستور رژیمی آنها باید شامل محدود نمودن میزان مصرف پروتئین گوشتی، شامل گوشت سفید و ماهی، به منظور کم کردن از اسیدتیه ادرار(۵ ~ PH) باشد. زیرا اورات در PH کم (۴/۵ <) غیر محلول ولی درPH < ۲/۶ محلول است.
سدیم در رژیم غذائی به موازات مصرف گوشت بوده و دفع کلسیم از ادرار را بیشتر می نماید. سنجش های دیگر جدای از پیشنهاد مصرف مایعات به میزان استاندارد ۵/۲ لیتر در روز که غالباً به وسیله آب تأمین می شود شامل قلیائی درمانی به شکل سدیم بی کربنات یا پتاسیم سیترات و آلوپورنیول برای کم کردن تولید اورات " گرچه به ندرت در مقادیر زیاد تولید اورات، سنگ های گزانتین تولید می شوند" می باشد.
فراهم آوردن نوارهای سنجش PH برای بیماران که بتوانند PH ادرارشان را اندازه بگیرند می تواند در تنظیم میزان اپیتمم قلیائی بودن ادرار کمک کننده باشد.
اورات می تواند در ترکیب کلسیم به عنوان قسمتی از معمول ترین سنگ های اگزالات کلسیم وجود داشته باشد.
▪ سنگ های سیستین:
می توانند سخت ترین سنگ ها از نظر درمانی باشند و معمولاً سریعاً دوباره تشکیل می شوند بنابراین پیگیری های دقیق و مداوم ضروری می نماید. این ها نتیجه سیستین اوری(که باید از سیستینوزیس تفکیک شوند) هستند که در آن حجم زیادی از سیستین ادراری به دلیل نقایص مادرزادی و بویژه در باز جذب اسیدآمینه خنثی سیستئین وجود دارد.
در غلظت های بالای ادرار و مقادیر پائین PH، مولکول های سیستین به یکدیگر می پیوندند تا سیستین نامحلول را تشکیل دهند. درمان مشکل است، اما باید بیمار مقادیر زیادی مایعات بخصوص در پایان روز مصرف کند زیرا مقدار غلظت ادرار در شب بالا رفته و PH آن پایین می آید. بسیاری از بیماران خوردن مقادیر زیاد مایعات در آخر شب را به دلیل اجبار به رفتن به دستشوئی و بیدار شدن از خواب، مشکل می دانند. درمان قلیائی نیز مشکل ساز است. زیرا حلالیت سیستین تنها در ۵/۷ > PH ادرار محسوس می باشد که به دلیل ریسک تئوریک ایجاد مواد نامحلول کلسیم فسفات(در ۲/۶ > PH ) در عمل ناممکن است. داروهائی که برای درمان سیستین اوری استفاده می شوند با سیستین رقابت کرده و برای ایجاد یک فرم محلول تر از سیستین به آن می چسبند. داروهای موجود برای درمان به صورت بالقوه سمی می باشند بخصوص پنی سیلامین که بیش از همه آنها به کار می رود.
▪ سنگ های اگزالاتی:
در شرایط دفع ادرار با مقادیر بالای اوره، که اکثراً در بیماران با فرم های معمول سنگ های کلسیمی، کلسیم اگزالات، دیده می شود معمولاً با رژیم غذائی مرتبط است. برعکس کلسیم فسفات به طوریکه قبلاً ذکر شده کلسیم اگزالات تقریباً نسبت به PH غیر حساس بوده و اول به حضور و میزان اگزالات در ادرار وابسته است. هایپراگزالوریا، می تواند از بیماری مزمن التهاب روده یا جراحی روده که منجر به استئاتوره و چسبندگی کلسیم به چربی به جای اگزالات می شود، ناشی گردد.
در واقع برداشتن کلسیم غذائی منجر به افزایش جذب اگزالات روده ای و افزایش ریسک ایجاد سنگ های اگزالات کلسیمی می شود و به همین جهت هم دیگر به عنوان بخشی از درمان سنگ های کلیوی پیشنهاد نمی شود.
● اسیدوز توبولار کلیوی و سنگ ها:
شایع ترین فرم مربوط به نفروکلسیتوزیس و سنگ های کلیوی با عنوان اسیدوز توبولار کلیه کلاسیک یا دیستال (dRTA) شناخته شده است. این بیماری می تواند از بدو تولد و ارثی و یا ثانویه به بیماری های اتوایمون نظیر Sjogren¢s Syndrome یا نواقص کوچک آناتومیک مثل کلیه اسفنجی باشد. هایپوکالمی معمولاً در ارتباط تنگاتنگ با این مشکل است و از آنجائی که مشکل زمینه ای نقص در تولید ادرار اسیدی است، سنگ ها معمولاً تماماً از کلسیم فسفات تشکیل می شوند: PHمعمول ادرار هیچ گاه از ۵/۶ کمتر نیست. ولی یک تست اسیدتیه ادراری که PH بیشتر از ۵/۵ را نشان دهد برای اثبات تشخیص ضروری است. ترشح سیترات همیشه بسیار کم است. ولی زیاد کردن آن مشکل است زیرا دادن سیترات و یا مواد قلیائی برای زیاد کردن ترشح سیترات بعدها موجب قلیائی کردن ادرار و ریسک ایجاد ملح نامحلول کلسیم فسفات می شود.
ذخیره سازی پتاسیم می تواند ترشح سیترات را افزایش دهد، بخصوص اگر از قبل هایپوکالمی که معمولاً در dRTA شایع است وجود داشته باشد.
از آنجائی که این بیماران ممکن است دچار دفع زیاد کلسیم در ادرار نیز باشد، یک مدر تیازیدی می تواند برایشان امتحان شود، ولی جایگزینی مناسب پتاسیم باید انجام گیرد. برای بیشتر موارد، تمام چیزی که میتواند پیشنهاد شود، کنترل با دقت و پیگیری روتین برای تشخیص و مدیریت سنگ های کلیوی است.
● سنگ های مختلط:
در بیماران با عفونت های مزمن دستگاه ادراری بخصوص اگر دستگاه ادراری با پروتئوس و یا باکتریهای شکنندۀ اوره و یا تولید کننده آمونیاک آلوده شده باشد، سنگ های بزرگی ایجاد خواهد شد. این سنگ ها از منیزیم آمونیوم فسفات تشکیل شده که در PH < ۷ ادرار که معمولاً شاخص ادرار عفونی است تشکیل شده و معمولاً سنگ های شاخ گوزنی لگنی کلیه و یا بالای مثانه ایجاد می کنند. این مسئله برای حل شدن تنها با آنتی بیوتیک بسیار مشکل باشد مگر اینکه تمام عوامل سنگ عفونی با جراحی به طور کامل خارج شود.
سنگ های غیر عفونی از آمونیوم می توانند به دلیل مصرف طولانی مدرها یا مسهل ها ایجاد شوند- مشکلات خوردن، نظیر کم خوری یا پرخوری عصبی نیز ممکن است باعث بیماری شده. علت این موارد مربوط به کم بود پتاسیم است که تولید آمونیوم کلیوی و ترشح ادرار را تحریک می کند و منیزیم که یک جلوگیری کننده از تشکیل سنگ اداری است دفع می شود. هم سنگ های منیزیم آمونیوم فسفات و هم کلسیم فسفات در PH کمتر از ۶ حل می شوند.
● داروها و سنگ ها:
به ندرت، برخی از داروها ممکن است در کلیه و مجاری ادراری کریستال شده و ظاهری سنگ مانند پیدا کنند. یک مثال قدیمی، یک سولفانامید طولانی اثر غیر محلول بنام سولفادیازین است، داروی بعدی که بیشتر مصرف می شود استازولامید یا داروهای مربوطه است که فعالیت مهار کربنیک آنهیدراز دراند. مثل توپی رامیت.
● هایپرکلسی اوری:
ترشح کلسیم یک عامل مشخص و ریسک فاکتور مهم در تشکیل سنگ کلیه است. دلایل آن جذب افزایش یافته روده ای، آزادسازی بیش از حد از استخوان و نشت کلیوی کلسیم است. در بیشتر موارد، دلیل اصلی هیچ گاه مشخص نشده و بدین جهت این شرایط هایپرکلسی اوری ایدیوپاتیک خوانده می شود.
دلایل قابل درمان و قابل رفع شدن هایپرپاراتیروئیدیسم، سارکوئیدوسیس و مصرف ویتامین D بدون نسخه پزشک است.
سودمندی استفاده از تیازیدها برای درمان هایپرکلسی اوری و نیز استفاده آنها در پوکی استخوان یا فشار خون بالا است که هر دو می توانند با سنگ کلیه ارتباط داشته باشند. به هر حال، ضرر بالقوه این است که دوزهای مصرفی برای کاهش ترشح کلسیم، به طور چشم گیری بالاتر از دوز مصرفی برای درمان فشار خون بالا است و لذا ممکن است عوارض جانبی ناخوشایند متابولیکی مثل هایپراوریسمی، هایپرکالمیا و عدم تحمل به گلوکز ایجاد شود.
داروهای کمتر امتحان شده بی فوسفونات ها، که برای درمان پوکی استخوان بسیار مصرف می شوند، هستند، هرچند اثرات سودمند طولانی مدت آنها(وریسک ها) در جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه، نامشخص است.

وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
نگران نباش
نگران نباش، امروز از خدا خواستم که تو را شاد کند، بر لبت لبخند بنشاند همیشه و در هر قدم راهنمایی ات کند، به تو سلامتی ببخشد و هوایت را داشته باشد، پس خیالت راحت باشد شایان امیری