چهارشنبه, ۸ آذر, ۱۴۰۲ / 29 November, 2023
مجله ویستا

ابوالحسن شهید شهید بلخی


جنسیت: مرد
نام پدر: حسین جهودانکی وراق
تولد و وفات: ( ... - ۳۲۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم ، حکیم و شاعر ، خطاط
معاصر رودکی به فارسی و. عربی شعر می‌گفت وی از بزرگان و حکماء عهد خود و علوم اوایل استاد بود وی با رازی نیز مناظراتی داشت و هر یک بر دیگری نقضی و ردّی داشته‌اند. اسم او را سهیل و علی نیز نگاشته‌اند. وی در خط نیز استاد بود و فرخی او را به این هنر ستود. عوفی نظم اشعار عربی را به وی نسبت داده و قطعه‌ای از او به تازی نقل کرده است. وی در استادی هم‌ردیف و همانند رودکی بود و علی‌الخصوص غزل‌های وی شهرت داشت و بنا به نقل یاقوت حموی وی با ابوزید احمد بن سهل بلخی معاصر بود و با او ارتباط داشت. از جمله ممدوحان شهید ، نصر بن احمد سامانی ، و ابوعبدالله محمدبن احمد ریحانی را می‌توان نام برد. گذشته از شاعری در علوم فلسفی مهارت داشت و با محمد بن زکریا مباحثاتی کرده. رودکی او را مرثیه گفته است و او را شاعری علی‌الطلاق خوانده است. و حدود صد و دو بیت شعر از وی در کتاب‌های لغت و تذکره به جای مانده است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت انرژی پرسسایت فرادیدسایت عصرایرانسایت دیدارنیوزسایت الفسایت اکوایرانسایت ساعدنیوزسایت اقتصاد 24سایت ورزش سهسایت دیپلماسی ایرانی