جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

شیخ عبدالحسین‌بن شیخ شعبان رشتی نجفی فقیهی رشتی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۳۲۱ - ... ) قمری
محل تولد: نجف
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و عالم دینی
وی ادبیات را در خدمت آقا میرزا عبدالحسین قفقازی و مقدمات را در خدمت میرزا مجید گنجه‌ای و سطوح را نزد آقا شیخ حسین رشتی و شیخ محمدعلی کاظمینی و سید علی کازرونی و شیخ علی مازندرانی خواند و دروس فقه و اصول استدلالی را از محضر حاج میرزا علی ایروانی و آیت‌الله شیخ محمدحسین اصفهانی و آیت‌الله نائینی و پدر خود ، آیت‌الله شیخ شعبان رشتی ، استفاده نمود و علوم اجتماعی را از آیت‌الله شیخ جواد بلاغی فرا گرفت. در حدود ۱۳۵۰ ق به قم رفت و در درس آیت‌الله حایری حاضر شد و بعد از ایشان حدود هیجده سال از دروس و بحث آیت‌الله بروجردی استفاده کرد و چند سالی از طرف آیت‌الله بروجردی در موسم حج به مکه و مدینه برای رسیدگی به امور شرعی حجاج ایرانی فرستاده شد. وی برای فضلاء به تدریس فقه و اصول نیز می‌پرداخت. از آثار وی: شرح بر "کفایهٔ"؛ شرح بر "مکاسب".
منبع : مطالب ارسالی