یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

تصویر متحرک، عامل ارتباط بین سازمان و مخاطبان


تصویر متحرک، عامل ارتباط بین سازمان و مخاطبان
تصویر بعنوان اثری ارزنده و قابل دسترس در قالب عكس و تصویر متحرك، یكی از نیازهای اساسی روابط عمومی ها است.
وجود تصویر به عنوان عنصر پیام رسانی به مخاطب، گذشته از جنبه های درام یك داستان می تواند در معرفی اهداف یك سازمان، در جهت اطلاع رسانی مفید و كم هزینه عمل كند.
این در حالی است كه متاسفانه عنصر روابط عمومی به شكل حرفه ای در زمینه فرهنگی به خصوص تصویر متحرك نقش كم رنگی دارد.
به همین دلیل تمام قواعد هنری یك تصویر را درجهت پیام رسانی گیرا به مخاطب با معادلات سازمانی خود می سنجند .
تصویر متحرك به عنوان كاربردی ترین شیوه فهم در چگونگی تهیه و تولید فعالیت های ارایه شده توسط یك سازمان برای مخاطب می داند و می گوید .
تصویر متحرك بیان كننده واقعیت های یك پدیده بیشترین ارتباط را با روابط عمومی نهادهای مختلف دارد و در قالب فیلم های مستند تبلیغی هر آنچه را كه در ساختمان تولیدی یك سازمان می گذرد به تصویر می كشد .
بنابراین نقش تصویر در اطلاع رسانی پیام به مخاطب بسیار اهمیت دارد و در مقابل هم نقش روابط عمومی ها در نهادینه كردن تصویر متحرك در بحث های صنعتی و تعمیم آن به بخش های دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مقوله تبلیغات برای تولید و مصرف مخاطب یكی از نتایج كاربرد تصویر در روابط عمومی است با ساخته شدن یك فیلم مثل تیزرهای تلویزیونی، فیلم مستند صنعتی و تبلیغاتی و یا حتی فیلم های داستانی كه دارای شاخصه های تبلیغی كه شامل بحث های كلان در بعد گسترده گی از سیاست گذاری های یك واحد تولیدی است، می تواند یك ابزار معرفی و پیام رسانی به مخاطب باشد .
مدیران روابط عمومی با پرداخت هزینه ای بیشتر در بحث مخاطب شناسی بهتر می تواند پیام تبلیغاتی یك سازمان را به گوش مخاطب و مصرف كننده نهایی برسانند.
منبع : مطالب ارسال شده