شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

محمدرضا دهخوارقانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
وی نمایندۀ آذربایجان در دورۀ دوم مجلس شورای ملی بود. از جمله آثار وی: "مشروطیت" ، در این که مشروطیت منافی با تشیع نیست؛ "یادداشتها".
منبع : مطالب ارسالی