چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

روشهای طرح شبکه های محلی چیست و چه نکته هایی در طراحی شبکه های محلی باید رعایت شود؟


روشهای طرح شبکه های محلی چیست و چه نکته هایی در طراحی شبکه های محلی باید رعایت شود؟
فرض کنید جهت طراحی شبکه یک مشتری که اخیراً یک ساختمان اداری اجاره کرده است ، استخدام
شده‌اید. مشتری از شما می خواهد یک راه حل شبکه‌ای جهت متصل نمودن ساختمان جدید به ساختمان قدیمی پیشنهاد کنید. مشتری نیازمندیهای خاص میزان پذیری ، قابلیت دسترسی ، و قابلیت اطمینان همچنین کارآیی و امنیت را مدنظر دارد. بعنوان یک مشاور سیستم و شبکه باید دو کار را انجام دهید. اولین کار ارزیابی و بررسی شبکه موجود از نظر مواردی است که باید نگاه داشته شوند و یا تغییر پیدا کنند. دوم ، باید یک شبکه جدید طراحی کنید که با زیرساختار موجود همکاری و همسازی داشته باشد.
بررسی زیر تنها شبکه‌های محلی و شبکه‌های گسترده که براساس IP عمل می‌کنند را تحت پوشش قرار می‌دهد . جهت اطلاعات اضافی دیگر در رابطه با شبکه‌های محلی و گسترده‌ای که براساس IPX، AppleTalk و یا دیگر شبکه های غیر پروتکل IP می باشند بایستی منابع دیگری را مطالعه نمود.
مواردی که در موضوع عناوین برای کارها بکار می رود :
▪ طرح
▪ پیاده سازی
▪ نصب
▪ راه اندازی
▪ آموزش
▪ پشتیبانی
▪ نگهداری
▪ ارتقا
▪ توسعه
روشهای طراحی بر اساس :
۱) Requipment (نیازمندی)
۲) Physical Limitation (پلان فیزیکی)
۳) Technologhy (تکنولوژی) صورت می گیرد.
معیارهای مهم در انتخاب روش طراحی :
۱) هزینه
۲) زمان
۳) پیچیدگی
۴) وابستگی
۵) سود
۶) نتیجه گیری
۷) سابقه و تجربه
منبع : انجمن علمی دانشگاه شیخ بهایی