دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

پیکره ماروسی


پیکره ماروسی
▪ نویسنده: هنری میلر
▪ مترجم: مهبد ایرانی طلب
▪ انتشارات: نشر پرسش
این کتاب رمانی است در سه بخش و یک پیوست که در ۲۵۵ صفحه به چاپ رسیده است.
«اگر به خاطر دختری به نام بتی رایان نبود که در پاریس با من در یک خانه زندگی می کرد، هرگز به یونام نمی رفتم. شبی که جامی شراب سفید می نوشیدیم، او به سخن گفتن درباره ی تجربه هایش از پرسه زدن در جهان آغاز کرد.»( شروع رمان پیکره ماروسی)
منبع : ماهنامه ماندگار