یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

ای دلبر عیار ترا یار توان بود


ای دلبر عیار ترا یار توان بود    غمهای ترا با تو خریدار توان بود
با داغ تو تن در ستم چرخ توان داد    با یاد تو اندر دهن مار توان بود
بر بوی گل وصل تو سالی نه که عمری    از دست گل وصل تو پر خار توان بود
در آرزوی شکر و بادام تو صد سال    بر بستر تیمار تو بیمار توان بود
صد شب به تمنای وصال تو چو نرگس    بی‌نرگس بیمار تو بیدار توان بود
آنجا که مراد تو به جان کرد اشارت    با خصم تو در کشتن خود یار توان بود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت 55 آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرروزنامه تعادل