شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ای رخت رشک آفتاب شده


ای رخت رشک آفتاب شده    آفتاب از رخت به تاب شده
آفتابیست آن دو عارض تو    زلف تو پیش او نقاب شده
زود بینم ز تیر غمزه‌ی تو    عالمی سر بسر خراب شده
گرچه هست ای پری‌وش مه‌رو    بتگری را رخت مب شده
هست بر آتش غم هجرت    جگر انوری کباب شده
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

روزنامه تعادلسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکو