اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارقام اعلام‌شده با واقعیت‌ هم‌خوانی داشت؟