امضا‌های میلیونی مردم علیه طرح «صیانت» روی نظر نمایندگان اثرگذار است؟ / ویس‌کرمی دبیر دوم کمیسیون «صیانت»: همه ما نمایندگان تحصیلات بالا داریم، من هم دو مدرک دکترا دارم؛ دست کم به اندازه کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، می‌فهمیم