چرا پیمان ائتلاف جدید آلمان خبر خوبی برای ایران نیست؟

چرا پیمان ائتلاف جدید آلمان خبر خوبی برای ایران نیست؟