حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانال ای دی خطی 4014 مگاکامپیوتر i5-2400لوازم یدکی برلیانس

تحلیل احمد خاتمی از ریشه گرانی ها: به خاطر مذاکرات است؛ با مقاومت این مشکل حل می شود