شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


رئیس شورای اطلاع رسانی دولت: قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت انتخاب / سیاسی

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت: قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تغییر در تیم اقتصادی دولت را شایعه دانست و گفت: قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد.