تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانماساژور زانو هژنگ مدل HZ-KNEE-1نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)فروش بهترین دستگاه ترمیم ترک شیشه …

چگونگی فعالیت دانشگاه ها با محدودیت های جدید کرونایی/ لغو امتحان حضوری و تعویق کلاس عملی، امتحان مجازی مشمول تعطیلی نیست