اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عبدی: نیروهایی می‌خواهند حکومت را وارد چالش خطرناکی علیه مردم و زنان کنند