اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | آخرین پیام در حساب توییتر مرحوم رستم قاسمی | قاسمی قبل از فوت چه نوشت؟!