جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …تولیدکننده تاب چوبی کودک

وزیر خارجه‌ محمدرضا شاه طرفدار جمهوری اسلامی است؟