عکاسی صنعتی و تبلیغاتیباربری ، اتوبار تهران / شرکت نوبهار …دستگاه بسته بندیفروش ویژه مواد اولیه شیمیایی

روایت ماجرای اسکناس ۲۰۰ تومانی