یکی از ورزشکاران رشته قوی ترین مردان ایران مورد حمله سارقان مسلح قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد. به گزارش ایلنا، رامین فرج نژاد، یکی از شرکت کنندگان مسابقه "مردان آهنین" بامداد روز جمعه در شهر کرج مورد شلیک سلاح گرم قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد. رامین می‌گوید: «ساعت 2 شب بود و خواب بودم. نگهبان باغ بیدارم کرد و گفت برادرت کامران با چند نفر درگیر شده و بیست سی نفر دارند او را می‌زنند. تا به محل درگیری رسیدم، دیدم هفت هشت نفر از آن ها اسلحه دارند و یکی از آن‌ها تفنگ را گذاشته روی سر برادر من. تا به سمت آن ها دویدم، یکی از آن‌ها با اسلحه به شکم من شلیک کرد»  فرج نژاد بعد از این حادثه، به بیمارستان نور شهر اندیشه منتقل شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و در حال حاضر وضعیت مساعدی دارد.