آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …