تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …فروش مقوای کرافت و سوپرکرافتفروش ویلا در شمال متل قو | محمود …نصب انواع باطری خودرو باتری ماشین …

موافقت وزارت علوم با ۹۰ درصد میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر
فردین تقی زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر، اظهار داشت: فرایند ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر از ۲۰ خردادماه آغاز شده است و تا ۲۰ تیرماه ادامه دارد. وی درباره جمعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ فرزندان رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵ درصد هم به جمعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر افزوده شدند که تعداد این دانشجویان در دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش یافت؛ البته دانشجویان فرزندان رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵ درصد، تسهیلات آموزشی دریافت نمی کنند اما سهمیه ورود به دانشگاه دارند. سرپرست اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: به استثنای دانشجویان فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان، حدود ۸۰ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر مشغول به تحصیل هستند؛ البته این آمار شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود. تقی زاده درباره میهمانی و انتقال این دانشجویان و نهایت مساعدت با درخواست آنها، اظهار داشت: در پذیرش نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان غیرشاهد و ایثارگر محدودیت وجود دارد و دانشگاه ها فقط ۲۰ درصد از ظرفیت خود را برای پذیرش میهمان در نظر می گیرند اما این مسأله در مورد شاهد و ایثارگر صدق نمی کند و کمیسیونی در سازمان امور دانشجویان درخواست ها را بررسی می کند و تشخیص می دهد. وی افزود: دانشگاه ها موظف به پذیرش دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند و در سنوات گذشته هم محدودیتی برای موافقت با درخواست آنها وجود نداشت. به گفته تقی زاده، امسال به خاطر شرایط خاص کشور، نهایت انعطاف با این دانشجویان صورت می گیرد و با ۹۰ درصد درخواست ها موافقت می شود.