حجت الاسلام "سید ابراهیم رئیسی" روز پنجشنبه در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فرهیختگان استان یزد از این استان بعنوان یک استان فرهنگی و دینی یاد کرد و افزود: اگر چهره‌های فرهنگی ما بر این امر مهم تاکید داشته باشند می‌توان بیشتر به پیشگیری از ناهنجاری‌های فرهنگی امیدوار بود. وی تاکید کرد: آنچه امروز جامعه ما را از ناهنجاری های فرهنگی حفظ می کند همین فرهنگ بومی و اسلامی است. رئیسی، یزد را جلوه میراث فرهنگی و دینمداری و هنرپروری  دانست و اظهار داشت: جای جای این استان، گواه بر فرهنگی بودن و دین مداری و هنرمندی است. به گفته وی همین فرهنگی بودن و اسلامی بودن است که می تواند در برابر آسیب‌ها، ما را حفظ کند. این خبر ادامه دارد.....