امگا باتری، خرید باتری و شارژر …پیچ شیروانی سرمته ایی با واشر ضدآب …صندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …باطری ساز سیار امداد خودرو باطری …

ادامه فعالیت ھشت رشته ورزشی معلولین در فدراسیون ھای مرتبط
 علی رغبتی ضمن اعلام این خبر گفت: در جلسه‌ای که بعدازظھر امروز (یکشنبه ۲۵ خرداد) با حضور مھدی علی نژاد، معاون ورزش قھرمانی وزارت ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا، رییس کمیته ملی پارالمپیک، محمدرضا مظلومی، رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، سیدشروین اسبقیان، رییس فدراسیون معلولین و جانبازان و اینجانب در دفتر معاونت توسعه ورزش قھرمانی و حرفه‌ای برگزار شد، بعد از بررسی‌ھای بعمل آمده و نظر نھایی حاضرین در جلسه مقرر شد رشته‌ھای تنیس، تنیس روی میز، تکواندو، قایقرانی، تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری، بدمینتون و سوارکاری ھمچون گذشته در فدراسیون‌ھای ملی مرتبط به فعالیت خود ادامه بدھند. رغبتی افزود: این تصمیم کارشناسی و قطعا به نفع رشته‌ھای یادشده خواھد بود، چرا که به لحاظ ماهیت کاری سنخیت بیشتری بین آنها وجود دارد و فعالیت این رشته‌ها در تمامی ابعاد، تخصصی‌تر پیش خواھد رفت، ضمن اینکه در فدراسیون‌ھای جھانی و بین‌المللی نیز روال فعالیت به ھمین شکل است. مدیرکل دفتر برنامه و نظارت ورزش قهرمانی تاکید کرد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک براساس برنامه‌ھا و عملکرد این رشته‌ھا، از آنھا حمایت خواھد کرد.