آموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار …چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrفروش اسانس خوراکی و صنعتی توسط …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

سمن‌ها پل میان مردم و دولت هستند
«مصطفی میراحمدی‌زاده» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: نقش سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها در جامعه بسیار اهمیت دارد. در این مسیر دولت نیز می‌تواند کمک کند تا سازمان‌های مردم نهاد مسیر خود را به درستی طی کنند. وی ادامه داد: اما گاه در مسیر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد قوانینی گذاشته می‌شود که آنها را از رسیدن به اهدافشان دور می‌کند. مدیرعامل موسسه دارالاکرام با اشاره به بحث مالیات‌ها و صورت حساب‌های مالی خیریه‌ها اضافه کرد: برای مثال گاهی در بحث مالیات خیریه‌ها مثل یک شرکت تجاری در نظر گرفته می‌شوند. برخی قوانین و مقررات مالی می‌تواند برای خیریه‌ها دست و پاگیر باشد و آنها را از اهداف اصلی‌شان دور کند و در عین حال که معتقدیم باید نظارت کامل باشد. میراحمدی‌زاده با بیان اینکه خیریه‌ها هم می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه مشارکت‌های مثبتی داشته باشند، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند برای ابلاغ یکسری قوانین در سطح کلان جامعه،  از تجربیات، نظرات و پیشنهادات سازمان‌های مردم نهاد که در کار خود حرفه‌ای و متخصص هستند کمک بگیرد. وی تاکید کرد: سمن‌ها چندان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سطح کلان جامعه دیده نمی‌شوند و مشارکت جدی ندارند. البته اخیرا دولت جلساتی را با خیریه‌ها در خصوص بعضی از موارد گذاشته اما ما هنوز اثرات عملی آن را در فرایندها نمی‌بینیم. مدیرعامل موسسه دارالاکرام با اشاره به اینکه نهایت موفقیت سازمان‌های مردم نهاد،  این است که در تصمیم‌سازی کلان کشور بتوانند مشارکت جدی و اثرگذار داشته باشند تصریح کرد: بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد به واسطه جامعه هدفی که تحت حمایت خود دارند، در جامعه آسیب‌شناسی و نقاط ضعف و قوت را به خوبی شناسایی کرده‌اند. وی ادامه داد: برای مثال یک نهاد مدنی در آموزش کودکان کم برخوردار وارد عمل شده و اقدامات مفیدی نیز در این راستا انجام داده و اثرگذاری مثبتی به جا گذاشته است. پس می‌توان این تجربیات را در سطح گسترده نیز عملی کرد. به همین دلیل اگر NGO ها و سمن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌ها نقش و حضور داشته باشند می‌توانند راهکارهای خود را ارائه داده و در نهایت در قالب قانون این راهکارها به مرحله اجرا درآید. میراحمدی‌زاده تاکید کرد: راه صحیح این است که وقتی به پیشنهاد درستی در حوزه آموزش، معیشت، درمان و... رسیدیم، بتوانیم آن را پیشنهاد دهیم و این پیشنهاد در جامعه و در سطح کلان مورد استفاده قرار بگیرد.