نظریه کارشناسی رسمی - قیمت ملک …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …

پیشنهادات تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری نهایی شد/آخرین وضعیت بیمه تاکسیرانان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تدوین برنامه ای برای پوشش بیمه بیکاری برای چهارگروه از افراد بعد از دستور مقام معظم رهبری گفت: متن برنامه با وزارت رفاه نهایی و ارسال شد. به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در بخش دوم نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت بیمه تاکسیرانان گفت: آماری که به اسم از ۸۶ تا ۹۱ به ما داده شده حدود ۵۰۰ هزار نفر است که از این تعداد برخی بیمه شان منتفی شده و جای دیگری مشغول شده اند و بیمه شان از جای دیگری رد می شود. ۴۸۰ هزار نفر باقی مانده اند که بخشی از آنها نیز مشغول شغل تاکسیرانی نیستند و متولیان موضوع یعنی وزارت کشور و شهرداری تاکید بر جایگزینی این افراد دارند که نکته به حقی است. غیر از جایگزینی نیمی از ۴۸۰ هزار تاکسیران، باید ۸۰ هزار تاکسیران جدید به سرجمع اضافه کنیم. وی ادامه داد: برای این امر تفاهمی تنظیم کردیم که آمادگی جایگزینی داریم. باید وزارت کشور و سازمان هدفمندسازی توافق کنند که چه افرادی جایگزین شوند زیرا ما مرجع تشخیص نیستیم. سازمان هدفمندسازی باید برای حق بیمه آن ۸۰ هزار نفر هم متعهد شود. یک ماه قبل تفاهمی تنظیم شد و اگر انجام شود ما مشکلی نداریم. به گفته سالاری، ۱۳.۵ درصد حق بیمه تاکسیرانان را باید طبق قانون سازمان هدفمندی و ۱۳.۵ درصد را تاکسی‌دار بپردازد. بستری بیش از ۶۷ هزار نفر در بیمارستان‌های تامین اجتماعی سالاری درباره روند پذیرش بیماران کرونایی در مراکز درمانی گفت : تا کنون مجموع بستری شدگان کرونا در بیمارستان های ما ۶۷ هزار و ۱۵ نفر بود که ۸۶ درصدشان بهبود یافته اند. از روز اولِ شیوع بیماری به همکاران تاکید کردیم هماهنگی صد درصد و تبعیت کامل از وزارت بهداشت داشته باشند. بدهی معوق به مراکز درمانی نداریم وی درباره مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز گفت: سال گذشته و تا ۱۴ ماه قبل، تا ۱۸ ماه هم معوقه داشتیم اما امروز به هیچ وجه بدهی معوق نداریم و تا مرداد ماه را علی الحساب برای بخش خصوصی و مجموعه وزارت بهداشت پرداخت کرده ایم. پیشنهادات تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری نهایی شد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تدابیر تامین اجتماعی برای توسعه بیمه بیکاری در ایام کرونا بعد از دستور مقام معظم رهبری گفت: بعد از دستور رهبری ، رئیس جمهور هم تاکید جدی درباره بیمه بیکاری و معیشت داشتند که با وزارت رفاه در ستاد برنامه هایی برای این موضوع در دست تدوین قرار گرفت. وی ادامه داد: در این زمینه افراد را در وضعیت های مختلفی داریم؛ گروه نخست مشمولان بیمه بیکاری هستند که بر اساس سازوکار دولت از اوایل کرونا تحت پوشش قرار گرفتند. بخش دوم بیمه شدگانی هستند که در ایام کرونا به مرخصی استعلاجی می روند و بابت ایامی که سرکار نمی‌روند ما باید به آنها حقوق بدهیم که مستمرا انجام می شود و در این راستا نیز رسیدگی در کمیسیون های پزشکی  را تسهیل کرده ایم. سالاری با اشاره به اینکه اما چند دسته دیگر مشمول دستور رهبری و تاکید رئیس جمهور می‌شوند گفت: نخست افراد بیمه شده ای که مشمول قانون بیمه بیکاری هستند اما شرایط دریافت مقرری ندارند، مثلا قبلا ۵۰ ماه بیمه بیکاری شان را گرفته اند یا سابقه شان مشکل دارد، اما سه درصد حق بیمه بیکاری را می دهند. گروه دوم بیمه شدگانی که مشمول بیمه بیکاری نیستند. گروه سوم افرادی که مشاغل غیررسمی دارند و هیچ نوع بیمه ای نیستند ولی درآمدشان تحت تاثیر قرار گرفته است. گروه چهارم نیز بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که انتظار پایدارسازی متناسب سازی و تقویت آن در صورت امکان وجود دارد. وی با بیان اینکه برای هر چهارگروه ضوابطی تعیین کردیم عنوان کرد: متن را باوزارت رفاه نهایی و با پیشنهاد دوفوریت به وزارت رفاه فرستادیم. در بحث تامین منابع نیز راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کردیم که تصمیم نهایی را باید سازمان برنامه بگیرد. راهکارهای قابل اجرایی را معین کرده ایم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آمار بیمه بیکاری نیز گفت: در ماههای اول شیوع کرونا ۶۷۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری کرونایی داشتیم. یک‌میلیون و ۵۰ هزار نفر-ماه بیمه بیکاری پرداخت شده است. از خرداد به بعد طبق روال معمول در حال پرداخت بیمه بیکاری هستیم. پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به تامین اجتماعی طی دو سال اخیر سالاری در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون تامین اجتماعی گفت: درخواست و پیشنهادی به عنوان اصلاح قانون ارسال نکرده ایم. درباره بخشنامه ها نیز رویکرد ما یک جانبه گرایی نیست. وظیفه داریم در قبال بیمه شده و کارفرما تسهیلگر باشیم و به تعهداتمان درباره آنها عمل کنیم. به طور کلی بین کارفرمایان و بیمه شدگان تعارض منافعی وجود ندارد. سالاری درباره دیون دولت نیز اظهار کرد: مطالبات ما از دولت دقیق شده نیست. یک رقمی برآورد ماست، یک رقمی محاسبات دیوان حسابرسی و برخی اعداد اعلام شده نیز برآورد سازمان برنامه است. اما بحث مهم ما میزان دریافت مطالبات است. دولت سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد و امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی اش را در قالب سهام شرکت ها تسویه کرد و امیدواریم یک مرحله دیگر پرداخت دیون در سال جاری انجام شود که قول هایی به ما داده شده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق مشاغل سخت و زیان آور گفت: جلساتی برگزار و به چارچوب جدیدی رسیدیم که مصوبه هیئت مدیره اخذ و برای هیئت امنا ارسال شده که تا آذرماه اعمال می شود. ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای متناسب سازی امسال صرف می شود. انتهای پیام