اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تکرار ادعای بی اساس امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانی