اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عروسکِ مرضیه برومند که به علت کنایه به «بسازبفروش»‌ها مشمول سانسور شد