بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …مرکز تولید و پخش پلاستیک و بلور …آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …لباس سرهمی ایزوله

خط فقر و مناقشات سیاسی بدون کرانه
گرانی بی رویه مایحتاج روزانه مردم در ماههای اخیرنظیر؛ گوشت،برنج، تخم مرغ ،لبنیات ،حبوبات، روغن و...... حتی نیمرو را هم -که غذای گرم بسیاری از خانواده های محروم بود-از سفره آنها پراند.سایرنیازها چون؛ دارو ،مواد بهداشتی، پوشاک واز همه مهمتر مسکن و اجاره هم جهش قیمتی طاقت فرسایی دارندوتقارن گرانی و کرونا -که موجب تعطیلی یا کم رونقی بسیاری از کسب و کارهاشده است -مشکلات مردم را مضاعف می کند. در چنین شرایطی -که انتظار مردم وحدت، همدلی و دغدغه مشترک قوای کشور برای حل مشکلات معیشتی آنهاست- آنچه مردم را دل آزرده می‌کند؛ مناقشات بی کرانه وبی‌حاصل سیاسی قوای کشور و متلک پرانی مسئولان رده های بالاعلیه یکدیگر از تریبون‌های عمومی ، اهتمام نمایندگان مردم به حل مشکلات خویش با اختصاص خودرو قسطی ،ودیعه مسکن و وام ضروری و نیز تبعیض و فساد در بدنه دستگاه‌های اداره کننده کشور است. رقابت جریان‌های سیاسی در دوران انتخابات طبیعی و غیر قابل اجتناب است ،اما پس از آن که  جریان‌های سیاسی کرسی‌های قدرت را تصاحب کردند، انتظار مردم تبدیل رقابت به رفاقت و هم افزایی برای حل مشکلات جامعه است .به ویژه اینکه اگر قوای کشور در اختیار جریان‌های سیاسی متفاوت باشد،همگرایی حول محور منافع و مصالح ملی و حل مشکلات مردم ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و اگر به این وضعیت  شرایط خاص منطقه ای و جهانی و تحریم ها وجنگ اقتصادی دشمن را نیز بیفزاییم، این هم افزایی به یک نیاز ملی تبدیل می شود. واقعیت آن است که دودآتش مناقشات و رویارویی های  سیاسی به چشم مردم می رود و سرمایه اجتماعی کشور را دلسرد و ناامید می کند. انتخاباتی شدن زودهنگام فضای کشور وآغاز بازی "کی بود ،کی بود، من نبودم "می‌تواند آخرین سال دولت را - در یکی از سخت‌ترین شرایط-به جای تمرکز بر خدمت به سال تنش های بی ثمر تبدیل کند. انتظار می‌رود دولت ،مجلس،قوه قضاییه و جریان های سیاسی درون حاکمیت  با وحدت و همدلی و به دور از مناقشات سیاسی وتهاجم علیه یکدیگر ازتریبون‌های عمومی همه اهتمام خود را به یافتن راهکارهای منطقی و منطبق با واقعیت های ملی و جهانی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ،مهار گرانی افسار گسیخته،مقابله واقعی وموًثر با تحریم های ظالمانه دشمن و مبارزه بی امان ،ساختاری و بازدارنده با تبعیض و فسادمتمرکز سازند و با بهره‌گیری از نظر اقتصاددانان و صاحبنظران بکوشندتا بار سنگین مشکلات معیشتی را از دوش مردم بطور محسوس وملموس کاهش دهند. کرانه فقر در حال پیشروی است و تنها راه مقابله با آن پایان مناقشات سیاسی و تمرکز برحل مشکلات مردم است؛ باور کنیم ناگهان خیلی زود دیر می شود! * این یادداشت در روزنامه قدس به تاریخ ۱۰ مهر منتشر شده است.