اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | استفاده از دوربین تصویربرداری حرارتی برای نجات زیر آوار ماندگان در ترکیه