طراحی و دکوراسیون فضاهای مختلف …جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎بلبرينگ انصاريدستگاه کش زن التراسونیک ماسک (آتیکو)

روند استفاده روستاییان از خدمات بیمه سلامت
به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش فرزین، افزود: بیمه سلامت در خصوص جمعیت روستایی مبلغ سرانه خدمات سطح یک را به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت کرده است، از این رو بیمه شده برای دریافت خدمات باید به پزشک خانواده مراجعه کند و در صورت نیاز از طریق پزشک خانواده به سایر تخصص‌ها ارجاع داده می‌شود. وی ادامه داد: در صورتی که بیمه شده روستایی به اورژانس بیمارستان مراجعه کند و مشکل اورژانسی داشته باشد، حتی بدون رعایت سیستم ارجاع در تمام بیمارستان‌های دانشگاهی طرف قرارداد یا بیمارستان‌های غیر دانشگاهی که با صندوق روستاییان قرارداد دارند، هزینه خدمات ارائه شده طبق ضوابط در تعهد سازمان خواهد بود. معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: روستاییان در اورژانس بیمارستان‌ها تنها می‌توانند از خدمات اورژانسی استفاده کنند و نمی‌توانند از خدمات معاینه پزشک عمومی با بیمه استفاده کنند. کد خبر 5011196