دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …فروش مواد اولیه پلاستیک های صنعتی …فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

شکست طلسم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با عملیات بارگیری جکت سکوی ۱۱B