فروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریمبرس سیمیتاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیخوش بو کنندهای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پرستاری، گفت: اقتضای اجرای عدالت در نظام سلامت این است که سهم جامعه پرستاری در خدمات پزشکی مشخص و اعطا شود. وی افزود: تعارض منافع از موانع عدالت در نظام سلامت است که باید رفع شود. رئیسی تصریح کرد: سازمان بازرسی برای بررسی علت عدم اجرای برخی از قوانین مصوب در حوزه پرستاری ظرف ۴ ماه و اقدام برای رفع موانع اجرای قانون مأموریت دارد. وی ادامه داد: گزارش تعدیات به حقوق پرستاران را بدهید تا دیوان عدالت اداری برای صدور رأی قانونی برای احقاق حقوق تضییع شده پرستاران اقدام فوری کند. کد خبر 4902089