ترجمه فوری ترکی استانبولیطراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنایع …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …فروش انواع دستگاه های تصفیه آب …

ادارات بهداشت حرفه ای و محیط تفکیک شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش‌هایی از نامه انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران، خطاب به سعید نمکی وزیر بهداشت، آمده است: حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در هر سازمان یکی از مهم‌ترین وظایف هر مجموعه‌ای است که در نهایت منجر به نتایج بهتری در سطح کیفی عملکرد پرسنل آن مجموعه خواهد شد. پرواضح است که ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان تأثیر بسزایی بر افزایش سطح کیفی خدمت‌رسانی خواهد داشت. این وظیفه خطیر در طول سالیان اخیر و با گسترش دانش و مهارت تخصصی به نیروهای متخصص در زمینه بهداشت حرفه‌ای واگذار شده است. بی‌شک حق ایمن بودن از خطرات و آسیب‌ها، هنگام ارائه و دریافت خدمات یکی از بارزترین حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود. متأسفانه سال‌های متمادی است که شاهد تصمیماتی مبنی بر نادیده گرفته شدن ایمنی و سلامت شغلی به عنوان یک امر مهم در عرصه ارتقای سلامت تمامی جوامع کار و کارگری، کارفرمایی و به طبع در هر صنعت و مرکز درمانی و…، هستیم. این مهم آشکارا بر پویایی و تحرک بدنه نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه ایمنی و سلامت شغلی تأثیر گذاشته و می‌تواند پیامدهای مخربی بر کیفیت عملکردشان در سایر زمینه‌ها نیز داشته باشد. با وجود کمبودهای حوزه بهداشت حرفه‌ای در مقایسه با اهداف و الزامات تعیین شده و نیازهای جامعه شاغلین کشور و ادغام رشته‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای در چندین و چندسال گذشته و البته بعضاً حاکمیت افراد غیر متخصص در این حیطه، زیرساخت‌های لازم جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای همیشه دستخوش کمبود و کندی بوده است. لذا ما امضا کنندگان این نامه به عنوان جمع کثیری از کارشناسان، اساتید و متخصصان رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای شاغل در بخش‌های صنایع، خدمات، آموزش و بیمارستان‌های نقاط مختلف کشور، از توجه و دستور مجدانه حضرتعالی در زمینه تفکیک بهداشت حرفه‌ای از محیط، صمیمانه سپاسگزاریم و تقاضا داریم در اجرای نگاه عدالت محورانه خود مبادرت ورزیده و ضمن بازنگری اساسی در زمینه نقش محوری و کلیدی این رشته در صنایع، مراکز بهداشتی و درمانی و…، دستورات لازم را جهت تفکیک ادارات کل بهداشت حرفه‌ای از محیط مبذول نمائید. کد خبر 5011198