به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی گفت: از زمان مسئولیت محمد شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون در راستای ارتقای ایمنی شرایط محیط کار کارگران کشور، اصلاح دو آئین نامه، تدوین و تصویب ۲ آئین نامه جدید در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت. رئیس شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به ریزش تونل در آزاد راه تهران - چالوس گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار ریزش تونل در آزاد راه تهران – چالوس در اردیبهشت ۱۳۹۸، طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعزام تیمی به سرپرستی مدیرکل بازرسی کار و متشکل از بازرسان کار ستادی و اجرایی و مرکز تحقیقات به محل وقوع حادثه، با توجه به بررسی علل وقوع حادثه، ضرورت تدوین آئین نامه‌ای مستقل ایمنی در تونل سازی با توجه به خلأ مقرراتی موجود در نبود ضوابط مشخص و به استناد ماده ۸۵ قانون کار در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت. وی افزود: پیش نویس اولیه این آئین نامه با استفاده از مقررات (OSHA (800-1926 تنظیم شد و نظرات اعضای شورا و صاحب نظران اخذ و با دعوت از متخصصان و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران و کارفرمایان) در جلسات کمیته تخصصی تدوین آئین نامه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شاکرمی گفت: در این راستا علاوه بر انجام مطالعات صورت گرفته در خصوص مقررات بین المللی و تجارب کشورهای توسعه یافته مثل نروژ، اتریش، استرالیا و ایالات متحده ۵ جلسه کمیته تخصصی (۱۰۰ نفر- ساعت) برگزار شد. کد خبر 4856279 محمد جندقی