به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در همایش گام دوم طرح مدرسه آماده با بیان اینکه امیدواریم روزهای تلخ دی ماه که متوجه جامعه ایران شد به فضل الهی جبران شود٬ گفت: پدیده‌های طبیعی همواره احتمال وقوع دارند و جوامع برای مقابله مؤثر و پیشگیری در این زمینه وضعیت‌های متفاوتی دارند. وی افزود: از لحاظ ریسک در معرض بودن حوادث و بلایای طبیعی شاید جزو کشورهای با ریسک بالا نباشیم اما از لحاظ ریسک آسیب پذیری که وجه مرتبط با میزان آمادگی است در وضعیت متوسطی قرار داریم و باید به این مسئله توجه کنیم. حاجی میرزایی ادامه داد: فاصله بین در معرض بودن و آسیب پذیر بودن و فاصله بین غافلگیری و آمادگی باید در این همایش‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم غافلگیری را به آمادگی تبدیل کنیم. وی اظهار داشت: اقدام شهرداری تهران و سازمان مدیریت بحران برای کسب آمادگی لازم و افزایش توانمندی در زمینه بحران و پدیده‌های طبیعی اقدامی ارزشمند است. حاجی میرزایی با بیان اینکه اولویت دادن به دانش آموزان در این زمینه بسیار هوشمندانه است، افزود: هر چند انسان‌ها باید در تمام طول دوران زندگی بیاموزند اما دوره دانش آموزی دوره خاصی در زمینه یادگیری است که اثرگذاری پایداری دارد و آمادگی دانش آموزان برای فراگیری بیشتر است. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان همچنین در تغییر نگرش خانواده موثرند، گفت: وقتی مفهومی را به دانش آموز آموزش می‌دهید، دانش آموز می‌تواند با شعاع و عمق تأثیری که دارد آن را به خانواده انتقال دهد. وی عنوان کرد: یک امکان مهم و مؤثر وجود دارد که خانواده‌ها هم به این جریان بپیوندند. ۱۵ میلیون دانش آموز داریم که با احتساب خانواده شأن جمعیت عظیمی از کشور می‌تواند مخاطب این برنامه قرار گیرد و ظرفیت مهمی را در کشور برای مقابله با بلایای طبیعی به وجود آورد. وی با بیان اینکه پیامی که در یک انضباط اجتماعی و آموزشی با امکان ارزیابی و سنجش منتقل می‌شود قطعاً از عمق اثرگذاری بیشتری برخوردار است، افزود: هیچ مسئله‌ای در کشور به اندازه آموز آموزش و پرورش فراگیری و عمق تأثیر ندارد. قطعاً ارتباط چهره به چهره ارتباط مؤثرتر و نافذتری است. همچنین طول ارتباط وجود دارد و دانش آموزان ۹ ماه در سال در اختیار آموزش و پرورش هستند. حاجی میرزایی با بیان اینکه جایگاه مدرسه به جهت وجود دانش آموزان در آن بسیار مهم است، یادآور شد: در خانواده‌ها نیز اولویت به دانش آموزان داده می‌شود تا بتوانند به عنوان آینده سازان جامعه خود را بازسازی و از خود دفاع کنند. وی بیان داشت: به دلیل تراکم جمعیت در مدرسه مصون سازی مدارس بر سایر مکان‌ها اولویت دارد. بنابراین کاری که در ۲۸۰۰ مدرسه در تهران آغاز شده باید با یک همکاری جمعی در سطح کشور گسترش پیدا کند. حاجی میرزایی ادامه داد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از مدرسه به عنوان کانون یادگیری محله نام برده شده است. مدرسه نمی‌تواند از مسائل جامعه دور باشد و دانش آموز باید با محله و محیط پیرامونش ارتباط برقرار کند. از این جهت ما هرچقدر بتوانیم پیوند دانش آموزان را با واقعیت‌های عینی و ملموس جامعه برقرار کنیم موفق تر خواهیم بود. وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: باید دیوار بین مدرسه و خانه و محله برداشته شده و این فاصله از بین برود. مدرسه از اجزای لاینفک محله است و نباید بین آنها فاصله باشد. مدرسه زنده و پویا مدرسه‌ای است که با محیط پیرامونی اش ارتباط عینی و واقعی داشته باشد. برای این منظور وزارت آموزش و پرورش و شهرداری هدف مشترک دارند تا این هم افزایی ها ظرفیت‌های ملی را به پیش ببرند. وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم این طرح گسترش پیدا کند و برای پهن شدن این سفره در سراسر کشور اعلام آمادگی می‌کنیم. حدود ۳۰ درصد از مدارس مان نیاز به بهسازی و یا مقاوم سازی دارند و دست یاری خود را به سمت شهرداری و سایر نهادهای مرتبط دراز می‌کنیم تا بتوانند سازمان نوسازی مدارس را یاری بخشند. کد خبر 4828608