تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …اعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …آموزش واکس*پولیش*سرامیک خودرو