طراحی، چاپ و تولید انواع جعبهبسته بندی حرفه ای و باربری اتوبار …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …

عزم جزم شهرداری برای تفکیک پسماند از مبدا/ هزینه ۷۰۰ میلیارد تومانی جمع‌اوری زباله در تهران