اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صدا و سیما بودجه می‌گیرد که به رئیس جمهور بَه بَه چَه چَه بگوید/ برخی شش دانگ انقلاب را متعلق به خود می‌دانند